Rád igaz valamelyik?

Az érzelmi intelligencia napjaink egyik legerősebb hívószava, szinte minden nap találkozhatunk olyan cikkekkel, amelyek azt fejtegetik, miféle előnyeink származhatnak ezen képességünk edzéséből. Nem is csoda, hisz érzelmi intelligenciánk fejlesztése valóban megkönnyíti életünket. Amellett, hogy társas kapcsolataink megtartásában és fenntartásában is előnyünkre válhat, mi magunk közvetlenül is profitálhatunk magas érzelmi intelligenciánkból. Csökkenhet például ingerlékenységünk, jobban megérthetjük saját érzelmi reakcióinkat, így pedig másokét is.

Képzeljünk csak el például egy olyan főnököt (vagy szülőt) – ehhez talán nem is kell különösebben megerőltetnünk magunkat – , aki minden apró kellemetlenségre kifakadással, dühöngéssel vagy aggodalmaskodással reagál. Szívesen lennénk a beosztottjai vagy a gyermekei? Valószínűleg nem. De vajon abba is belegondolunk, ő hogyan érzi magát ezekben a – számára láthatóan nagy érzelmi bevonódással járó – helyzetekben?

Minden bizonnyal ő is szenved saját viselkedésétől – ez azonban egyáltalán nem azt jelenti, hogy nem változtathatna rajta – vagy legalábbis ne próbálhatná meg.

Mire jó a magas érzelmi intelligencia?

Érzelmi intelligenciánk szintje azt írja le, hogy mennyire vagyunk ügyesek saját és mások érzelmeinek érzékelésében, dekódolásában és megértésében. Az az egyén, aki magas érzelmi intelligenciával bír, általában nem ijed meg saját érzelmeitől és indulataitól, azokat kezelni is képes, jó kapcsolatépítő, kellemes társaság, végeredményben pedig szakmai életében is sikeresebb az alacsonyabb érzelmi intelligenciával bíró versenytársainál.

Persze, az, ha mindez valakire igaznak bizonyul,

nem biztos, hogy átlagosnál magasabb szintű érzelmi intelligenciából fakad.

Mivel a magas érzelmi intelligencia jelei gyakran rejtve maradhatnak, segíthet, ha tudjuk, mi árulkodhat mégis róla. Ehhez többnyire az szükséges, hogy viszonylag kellemetlen helyzetbe kerüljön az egyén, hisz jellemzően a nehéz szituációkra adott válaszokban rejlik a titok nyitja.

Sokat tudhatunk meg valakiről például azáltal, ha látjuk, hogyan viselkedik stressz hatására, ha nyomás alatt van, veszélyhelyzetben vagy, ha épp úgy érzi, sarokba szorították. Egy ember jelleméről nem az árulja el a legtöbbet, hogy milyen érzés vele lenni, amikor látszólag minden rendben van, hanem sokkal inkább az, hogy hogyan képes kezelni az élet váratlan és bonyolult helyzeteit.

magas-erzelmi-intelligencia

A magas érzelmi intelligencia a társas kapcsolataink működését is segítheti (Fotó: Getty Images)

Számos jel árulkodhat tehát kiemelkedő érzelmi intelligenciáról. Ezek lehetnek bizonyos személyiségjegyek, jellemvonások, de ráismerhetünk érzelmi állapotokból, szokásokból, viselkedésmódokból és készségekből egyaránt. Mindenesetre általánosságban elmondható, hogy azok, akik jó érzelmi ellenállóképességgel bírnak (azaz fel tudnak állni akár nagy kudarcok után is), ügyesen szabályozzák saját érzelmeiket (azaz nem „dobják le az ékszíjat” egykönnyen), ugyanakkor kellően öntudatosak (tehát képesek kiállni magukért), magas érzelmi intelligenciával bírnak.

Aggodalomra semmi ok!

Ne kezdjük kapásból magunkat ostorozni, ha ránk ezek valamiért nem igazak, hisz minden bizonnyal eredendően nem mi magunk tehetünk erről. Jó eséllyel hiányosságaink oka neveltetésünkben és gyermekkori élményeinkben keresendő. Ez azonban nem jelenti azt, hogy nem is érdemes dolgozunk érzelmi intelligenciánk szintjén. Jó hír, hogy – amennyiben kellően eltökéltek és türelmesek vagyunk – remek eredményeket érhetünk el ezen az úton.

Azzal például, hogy ezt a cikket elolvassuk, máris egy lépéssel közelebb kerülhettünk célunkhoz!

A kiemelkedően magas érzelmi intelligencia 5 jele

Ha viszont az alábbi 5 jellemző közül több is igaz ránk, jó eséllyel kiemelkedően magas érzelmi intelligenciával bírunk. Lássuk hát, mik ezek!

1. Szívből jövő, őszinte és sallangmentes kommunikáció

A magas érzelmi intelligencia egyik legkönnyebben kiszúrható jele az őszinte, ugyanakkor kedves és következetes kommunikáció. Amennyiben ezt a képességünket szeretnénk edzeni, előbb az érzelmi tudatosságunkat és rugalmasságunkat kell fejlesztenünk – ezek vezethetnek ugyanis egy jobb közlési képesség felé.

2. Jó vezetői képességek, empátia

Ahhoz, hogy valaki vezetőként (például a család fejeként, szülőként vagy főnökként) képes legyen sikerre vinni egy 2 vagy több emberből álló csapatot, nagyon sok olyan tulajdonsággal kell bírnia, amelyek összefüggésbe hozhatók a magas érzelmi intelligenciával. A hatékony vezetéshez ugyanis egyformán elengedhetetlen az érzelemszabályozás, az érzelmi ellenállóképesség és a magas empátia.

Egy jó vezető megérti a többiek érzelmi szükségleteit, személyiségbeli különbözőségeit és ezeket finomhangolja a jobb együttműködés érdekében.

3. Együttműködésre, kompromisszumra való hajlandóság

A magas érzelmi intelligencia nem csak vezetői pozícióban kulcsfontosságú. Aki ugyanis csak akkor brillírozik, mikor mindenki az ő utasításait követi, nem nevezhető magas érzelmi intelligenciával bíró egyénnek. Azok a személyek, akik viszont csapatjátékosként is megállják a helyüket, egójukat félre téve hajlandóak kompromisszumot köti, esetenként akár velük teljesen más álláspontot képviselő emberekkel együttműködni, kiemelkedően magas érzelmi intelligenciával bírnak.

Jó csapatjátékosnak lenni gyakran annyit jelent, hogy eggyel hátrébb lépünk, és kellő alázattal, egy nagyobb cél érdekében – akár a sajátunktól merőben eltérő módszerekkel is, de – megpróbálunk hatékonyan együtt dolgozni másokkal.

4. Konfliktusmegoldás, manipuláció felismerése

A magas érzelmi intelligencia további jelei a konfliktuskerülési, -kezelési és -megoldási készségekben keresendők. Azok, akik képesek hatékonyan dolgozni egy konfliktus feloldásán – még érzelmileg megterhelő helyzetekben is –, vélhetően az átlagosnál magasabb érzelmi intelligenciával bírnak.

Ehhez az kell, hogy ne hagyják, hogy egy döntés meghozatalában túl nagy hatással legyenek rájuk érzelmeik. Ehhez többek között azt is

fel kell ismerniük – és „le kell pergetniük magukról” –, ha valaki manipulálni próbálja őket.

Fontos az is, hogy a krízishelyzet megszűnése után hatékony stresszlevezetési technikákat alkalmaznak.

5. Tekintélyelvűség elvetése

Akinek különösen magas az érzelmi intelligenciája, az társas helyzetekben szinte észrevétlenül válik nagyon befolyásossá. Az ilyen személy anélkül hat, hogy manipulációt, fenyegetést vagy agressziót alkalmazna. De az is gyakran előfordul, hogy mindehhez nem is szükséges vezetőként deklarálni őt. A magas érzelmi intelligenciával bíró egyént úgy tiszteli, kedveli, értékeli és tekinti példaképnek környezete, hogy neki ezért nem kell látványosan küzdenie.

A magas érzelmi intelligenciával bíró főnök vagy szülő pedig sosem tekintélyével érvel – azaz nem hangzik el a szájából olyasmi indoklás gyanánt, hogy „csak” vagy hogy „mert én azt mondtam”.

És azt tudod, mely jelek árulkodnak az alacsony érzelmi intelligenciáról?

Kiemelt kép: Pexels