Felhasználási feltételek

I. A felhasználási feltételek tartalma

1. A jelen felhasználási feltételek (Szabályzat) a Central Médiacsoport Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 9.; a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett nőklapja.hu (http://www.noklapja.hu/ oldalain elérhető) információs társadalommal összefüggő szolgáltatások (Szolgáltatás, Weblap vagy noklapja.hu) igénybevételének feltételeit tartalmazza.

2. Felhasználónak minősül a Weblap látogatója, illetőleg mindenki, aki a nőklapja.hu bármely szolgáltatását igénybe veszi. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi, elfogadja a jelen Szabályzat feltételeit.

3. A Szolgáltató bármikor jogosult a Szabályzat módosítására. A módosításról rövid felhívás formájában a nyitó oldalon tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást követően bármely Szolgáltatás használatával a Felhasználó elfogadja a Szabályzat módosítását. Weblap és szolgáltatásai működésével kapcsolatos valamennyi tájékoztatás, valamint a jelen Szabályzatból linkelhető egyéb dokumentumok (pl.: Általános Adatkezelési Tájékoztató, StartLogin Egyedi Adatkezelési Tájékoztató) a Szabályzat részét képezik és kötelezőek minden Felhasználóra.

4. Bármely, a nőklapja.hu-tól különböző weboldal (Facebook.com, Google.com, stb.), a Weblaphoz kapcsolódó szolgáltatására az adott weboldal keretén belül közzétett szabályzatok és feltételek (is) vonatkoznak. A Szolgáltató nem ellenőrzi a Felhasználók által hozzáférhetővé tett információk tartalmát és nem keres olyan tényeket vagy körülményeket, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

 

II. A Szolgáltatás legfontosabb jellemzői és elemei

1. A Szolgáltatás célja a felhasználók tájékoztatása a teljesség igénye nélkül és szubjektíven, de a lehető legszélesebb körben olyan témakörökben, amelyek iránt a felhasználók (elsősorban a nők) fokozott érdeklődést mutatnak.

2. A Szolgáltatás lényege a Szolgáltató vagy a Szolgáltató által megjelölt harmadik személyek szerzői jogi védelmet élvező tartalmának hozzáférhetővé vagy elérhetővé tétele; szubjektíven kiválasztott más tartalomszolgáltatók által közzétett anyagok közvetlen (deep) linkek útján történő elérhetőségének a Szolgáltató által történő biztosítása;stb.

3. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a nőklapja.hu bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el. A Weblapon (x) jellel megjelölt tartalmak hirdetésnek minősülnek. Szolgáltató kijelenti, hogy a Weblapon saját tartalomként közzétett írásokban található hiperhivatkozások (Linkek) kizárólag a Felhasználók széleskörű tájékoztatását szolgálják, és nem minősülnek hirdetésnek.

4. A Szolgáltatás egyes elemei csak StartLogin központi regisztrációval (pl. cikkek mentése, illetve előfizetéses tartalmak részben), illetve regisztrációval és előfizetéssel (pl. Olvasnivaló, Videó, Archív, Hetilap rovatok) vehetők igénybe a III. és IV.1. pontban írtak szerint. Amennyiben a tartalom megtekintéséhez előfizetés szükséges, azt úgynevezett fizetőkapu jelzi a Weblapon.

 

III. A regisztráció

1. A nőklapja.hu oldalra a StartLogin központi regisztráció használatával lehet regisztrálni. A StartLogin hosszú távú célja a Central Médiacsoport Zrt. szolgáltatásainak egy regisztrációval történő elérésének és a különféle szolgáltatások – beleértve hirdetésmegjelenítések és tartalomajánlások, valamint külön hozzájárulás esetén a közvetlen üzletszerzési célú megkeresések – személyre szabásának biztosítása. A regisztráció szükséges feltétele annak megerősítése, hogy Felhasználó a StartLogin Felhasználási Feltételeket és az Egyedi Adatkezelési Tájékoztató tartalmát ismeri, és az adatkezeléshez kifejezetten hozzájárul, majd ezt követően a nőklapja.hu Szolgáltatás jelen Felhasználási Feltételeinek elfogadása is szükséges.

2. A Felhasználó a nőklapja.hu regisztrációját bármikor törölheti, mely esetben a StartLogin regisztrációja nem szűnik meg. Amennyiben a Felhasználó a StartLogin regisztrációját szünteti meg, értelemszerűen azzal együtt szükségszerűen a nőklapja.hu regisztrációja is megszűnik. Ezen kívül mindkét a regisztráció megszűnik a regisztráció Szolgáltató általi törlésével, a Szolgáltatás(rész) megszűnésével, valamint az adatkezelési tájékoztatásokban rögzített egyéb esetekben.

 

IV. Az egyes szolgáltatások

1. Előfizetéses tartalmakhoz való hozzáférés

Az oldalon találhatóak ingyenesen és előfizetőssel olvasható tartalmak. Az ingyenes tartalmakat a Felhasználó mindenkor eléri előfizetéstől vagy regisztrációtól függetlenül. A regisztrált Felhasználó a regisztrációját követően 5 előfizetéses tartalmat nézhet meg szabadon, ezt követően csak élő előfizetéssel jut hozzá az előfizetéses tartalmakhoz. Előfizetést a www.mc.hu/noklapjahu oldalon tudja megvásárolni, és lemondani egyaránt. Az előfizetés általános szerződési feltételeik itt érhetőek el: https://www.mc.hu/tartalom/altalanos_szerzodesi_feltetelek
A már előfizetéssel rendelkező Felhasználók belépett állapotban férnek hozzá az előfizetéses tartalmakhoz.

2. Hírlevél

A Felhasználó regisztrációtól függetlenül feliratkozhat Hírlevél fogadására. A Hírlevél minden esetben reklámot is tartalmaz. A feliratkozás a Felhasználó valós adatait tartalmazó űrlap hiánytalan kitöltésével indul (név, e-mail cím megadása). A Szolgáltató a feliratkozáskor megadott e-mail címre értesítő levelet küld a feliratkozás tényéről. A Hírlevélre történő feliratkozással Felhasználó egyidejűleg beleegyezik, hogy Szolgáltató közvetlen üzletszerzési céllal megkeresse az általa megadott elérhetőségein saját vagy üzleti partnerei ajánlatával.

3. Cikkek mentése

A regisztrált Felhasználó mentheti bármelyik cikket attól függetlenül, hogy a Felhasználó előfizető-e az oldalon, vagy nem. Mentett cikkeit bármikor elérheti belépett állapotban a Profilom menüpont alatt. Előfizetéssel olvasható cikkeket a nem előfizető Felhasználó mentés után is csak a fizetőkapuig tudja elolvasni.

4. Nyereményjátékok

A Szolgáltató által szervezett játékokra vonatkozó nyereményjáték szabályzat az adott cikkoldalon érhető el mindig aktuálisan. A nem a Szolgáltató által szervezett játékok tekintetében a játékszabályzatot a játék szervezője teszi közzé, és a játékért, illetve a nyereményekért Szolgáltató felelősséget nem vállal.

5. A Weblapon rendszeresen közzétételre kerülnek termékeket és szolgáltatásokat bemutató, összehasonlító, értékelő és tesztelő, a célközönség igényeire figyelemmel megújuló, hírértékű tartalmak és állandó rovatok (pl. termék-összehasonlítások; könyv, DVD, CD, film, színházi előadás, koncert, kiállítás és más kulturális esemény, rendezvény, program ajánlója; útleírások; tesztek; mozgóképek stb.) (a továbbiakban együtt: Szolgáltatói tartalom). A Szolgáltatói tartalmak minden esetben a szerző szubjektív, önálló véleményét tükrözik, illetve a termék jellegéhez igazodóan a termékkel, szolgáltatással kapcsolatos, körültekintően válogatott, tényszerű, releváns adatokat, információkat tartalmazzák közvetlenül vagy közvetve (linkek útján), a célközönség ismert elvárásainak és tájékozódási szándékának figyelembevételével, a Weblap, illetve a Szolgáltatói tartalom megjelenési helyének jellege, tematikája szerint. A Szolgáltatói tartalmak közzétételével Szolgáltató a Felhasználók hiteles, független, gyors, pontos és széleskörű tájékoztatását kívánja szolgálni, a sajtóra vonatkozó jogszabályban előírt tájékoztatási kötelezettségének megfelelően.

 

V. A Szolgáltatás használata során lehetséges jogsértések és következményeik

1. Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jelen Szabályzatban kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását, vagy a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését.

2. A Szolgáltatás, valamint a Weblapon elérhető tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Szolgáltatót illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyének hiányában.

3. Amennyiben Ön a saját weboldalán a Weblapra (vagy bármelyik elemére) mutató linket, vagyis hiperhivatkozást (Link) kíván elhelyezni, azt kizárólag a következő módon teheti meg: „Forrás: noklapja.hu www.noklapja.hu aloldal közvetlen (deep) linkje”

4. A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szabályzat betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Szabályzat rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult megtenni a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy Felhasználó felelősségre vonása megtörténjen. Ez az intézkedés a Felhasználóval szemben más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak.

 

VI. Felelősség

1. Mivel az Szolgáltató a Szolgáltatást adott állapotban nyújtja („AS IS”), a Szolgáltatás – ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a Szolgáltatás keretében elérhető valamennyi tartalmat is – pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, ilyen lehet például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek).

2. A regisztráció során történő adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

3. A Weblap harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz. Amennyiben az Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weblapról. Ezen felül az üzemeltető az általa használt linkek illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal és azok tartalmát nem ellenőrzi.

4. A Szolgáltatás használatáért kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Felhasználó által az előbbiek szerint közzétett tartalommal vagy másként okozott, vagy egyébként a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában.

5. Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

 

VII. Adatvédelem

1. A felhasználók személyes adatainak kezeléséről a Általános Adatkezelési Tájékoztató és az Egyedi Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezik.

 

Kelt: Budapest, 2020. május 1.