Életünk harmadát alvással töltjük, az álmok világa mégis ősidők óta rejtelmes, titkokkal teli terület. Sokak szerint a legjobb ihletforrás. Ezt bizonyítják a történelem immár legendás álmai és látomásai, amelyeknek oly sokat köszönhet az emberiség.

Még a Római Birodalomban történt. A Krisztus követőivel irgalmat nem ismerő, kegyetlen Saulus katonái élén éppen Damaszkusz felé lovagolt, hogy ott üldözött keresztényeket tartóztasson le, amikor hirtelen erős fény vakította el. Leesett a lováról, elájult, és öntudatlan állapotában Jézus hangját hallotta: „Saul, Saul, miért üldözöl engem?” A rémült vezér néhány napra megvakult, majd látomásától és csodás gyógyulásától megrendülve megtért. Saulusból Paulus lett, akit később Pál apostolként, Krisztus leghívebb követőjeként ismert meg a világ. A módosult, rendkívüli tudatállapot egyik első leírása ez, amelynek sorsfordító erejét gyakran emlegetjük, ha valaki gyökeresen megváltoztatja hitbéli nézeteit: Saulusból Paulus lesz.

Hitet adnak

Pál apostol példája nem egyedülálló a bibliai történetekben. Szűz Mária jegyesének négy álmát jegyezte fel Máté evangéliuma. József álmában tudja meg az úr angyalától, hogy Mária méhének gyümölcse a Szentlélektől fogant. Álmában kapja az utasítást is, hogy családját, a gyermeket Egyiptomba, majd Galileába menekítse, és ugyancsak álmában éri az útmutatás: Názáretben telepedjék le. Így válik valóra a jóslat, hogy Názáreti Jézusnak hívják majd az eljövendő megváltót.

A bibliai Jákob legkedvesebb fiát is Józsefnek hívták. Ő egyik álmában egy búzakalásszal teli mezőt látott: testvéreinek kévéi mind meghajoltak, csak az övé maradt egyenes. Egy másik álmában a Nap, a Hold és a csillagok bókoltak előtte. Ezért az amúgy is apjuk szeretetére féltékeny fivérek addig mesterkedtek, amíg öccsüket – húsz aranyért – el nem adták egy éppen arra járó kereskedőnek. Így került József Egyiptomba, ahol Potifárné szereleméhsége börtönbe juttatta.

A cikk folytatását megtaláljátok a Nők Lapja Ezotéria 2017/1. számában.

Szöveg: Balázs-Piri Krisztina

Fotó: Thinkstock