2024 az új ciklusok, a Belső Hős, valamint az erőnkkel és a hatalmunkkal való bölcsen élés évének ígérkezik. A tavaly elindult változások lassan lekerekednek, és megérkeznek az új minőségek.
  • Egyes témák még visszaköszönhetnek 2023-ból, de már egy új aspektusból jelennek meg.
  • A Merkúr és a Mars retrográdja az Oroszlán jegyében visszatekintésre ösztönözhet.
  • A régi és az új energiái átszövik egymást: a naptári újév kezdetével már kaphattunk ízelítőket az idei témákból, de ezzel egy időben az óév minőségei velünk maradnak még egészen a tavaszi nap-éj egyenlőségig.

Az asztrológiai előrejelzés szerint a Plútó idén végleg elhegyja a Bak jegyét, és megveti lábát a Vízöntőben, emellett a Jupiter is jegyet vált, így a Bika energiáinak helyét az Ikrek minőségei veszik át. Az évünket érintő pontosabb, mélyebb részletek előtt azonban nézzük meg, milyen főbb dinamikák és minőségek adják majd 2024 alaphangulatát.

2024 a Nap éve

2024 a Nap éve. Személyes szinteken a Nap belső ragyogásunkat, identitásunkat, önkifejezésünket, éntudatunkat és az önmagunkról alkotott elgondolásainkat képviseli. Ennek mentén

ez az év azt üzeni: Éned legragyogóbb pontja most kiteljesedhet, és megmutathatod magad a világnak!

Így vagy úgy, de te vagy életed főszereplője- hatalmadban áll változtatni történeted alakulásán. A motiváló, lelkesítő üzenete mellett, azonban kihívásokat is tartogathat ez a hatás. A Nap mint a mindent bevilágító erő azt is fénybe emelheti, amit esetleg nem szeretnénk látni; emiatt ez az év szembesíthet minket önmagunkkal, feltéve nekünk a kérdést: Ki vagy te valójában, igazán? Az előttünk álló hónapok során találkozhatunk olyan helyzetekkel is, melyek az önbizalmunkat és önértékelésünket teszik próbára.

2024: a 8-as szám éve

Az új évünk a 8-as szám energetikáját hordozza magában (2+0+2+4=8). A 8-as év üzenete: ideje, hogy megnyilvánuljon a külsőben az, amiért megdolgoztunk belül a 7-es évben!

2024 előrejelzés asztrológia tarot

Az erő lapja a Tarotban (Fotó: Canva)

Az előző évhez hasonlóan most is érzékelhetünk egy látszólagos ellentmondást: a Nap bevilágító ereje egy belső munkát jelezne, miközben a 8-as szám energiái a kiáradásról mesélnek. Csakúgy, mint tavaly, most is a Tarot sorban következő, éves lapja- az Erő- fedheti fel az összeegyeztetés titkát. A képen egy női alak puszta kézzel és meglepő finomsággal tart kordában egy nyitott szájú oroszlánt. Jelképes értelemben az Oroszlán száját kézben tartó női alak a Tudatos énünket képviseli, amely a tavalyi év belső folyamatainak köszönhetően sokat fejlődhetett bennünk. Belső utunk során azokról a mélyebb mintáinkról és ösztönös működéseinkről meglévő tudásunk is gyarapodhatott, melyeket szimbolikus értelemben az oroszlán jelenít meg. Az Erő lapjának képei ezzel az üzenettel oldják fel a Nap energiája és a 8-as szám dinamikája közti látszólagos ellentétet: a tavaly bejárt belső út idén meghálálja magát. Arról ad hírt, hogy

ideje a gyakorlatba ültetni és tudatosan alkalmazni  – vagyis kifelé megnyilvánítani – mindazt, amit az előző évben megtanultunk az érzelmi-lelki kérdéseinkben.

Úgy is mondhatnánk: hatalmunkban áll eldönteni, hogy mélyebb lelki tartalmakból mikor, mit és mennyit engedünk megnyilvánulni, de ennek a folyamatnak a nagy része a Nap által bevilágított belső terünkben zajlik.

Az Erő lapja fontos témákra hívja fel a figyelmet

Ezen túl az Erő lapja más, fontos témákra is hívhatja fel a figyelmünket ezzel az évvel kapcsolatban. Szembesíthet azzal a kérdéssel, hogy hogyan élünk a kezünkben lévő hatalommal, és mihez kezdünk a bennünk megbúvó erőkkel. Figyelmeztethet arra is, hogy szimbolikus értelemben fontos valamennyire nyitva hagyni az oroszlán száját, vagyis teret hagyni az ösztönös részünknek, hiszen az képviseli a zsigeri megérzéseinket és az erőnk legmélyebb forrását is. Ha egyfajta „túlzott tudatosságra”, tökéletesen cizellált működésre törekszünk, megeshet, hogy elvágjuk magunkat azoktól a fontos tulajdonságoktól, melyekre szükségünk lehet az év során.

Kos-Mérleg jegyekben haladó Holdcsomópontok

Az asztrológia szerint a Kos-Mérleg jegyekben haladó Holdcsomópontok és a jegyeket érintő eklipsz-időszakok tovább mélyítik ebben az évben a tavaly fókuszba került témákat. Az önazonos kapcsolódás és az önérvényesítés kérdéseinek új aspektusaival találkozhatunk a Nap évében. Ez a hatás már nem csak individuális utunk bejárására invitálhat, hanem kapcsolódásink elmélyítésére is azáltal, hogy a Nap minőségei önmagunk és sebezhetőségünk felvállalására ösztönözhetnek minket. Ez az év azt üzeni:

önmagadnak lenni, és az éned a világnak megmutatni nemcsak sebezhetővé tesz, hanem lehetőséget ad arra is, hogy valóban azok vegyenek körül, akikkel önmagadhoz hűen tudsz kapcsolódni.

Csak a valódi éned megmutatása által születhetnek valódi kapcsolódások, és nyílhatnak meg a valódi lehetőségek kapui. Ugyanakkor mindez kihívásokat is tartogathat számunkra: az eddigieknél nagyobb feszültségeket tapasztalhatunk meg azokban a kapcsolódásainkban, ahol az alapot az adta meg, hogy másnak mutattuk magunk, mint akik valójában vagyunk vagy igent mondtunk valamire, amire nemet szerettünk volna.

2024 eves asztrologia elorejelzes tarot

2024 érdekes évnek ígérkezik az asztrlügia szerint (Fotó: Canva)

Nagyobb ívű változásokra számíthatunk idén

A 2024-es év fontosabb asztrológiai változásai közé tartozik, hogy a Merkúr retrográdok a Föld elemű jegyekből (Bika, Szűz, Bak) átkerülnek a Tűz eleműekbe (Kos, Oroszlán, Nyilas). Ez a hatás azt üzeni:

az átgondolás és átértékelés folyamatainak fókusza az anyagi-gyakorlati síkokról a cselekvő-megvalósító síkokra helyeződik.

Ennek hatására a hátráló időszakok az erőforrásainkkal, a motivációnkkal és a megküzdési módjainkkal kapcsolatban hozhatnak kihívásokkal teli helyzeteket.

A Plútó az év elején ismét előre pillant a Vízöntő jegyébe, majd az év közepén, még utoljára tesz egy rövid fordulatot a Bak jegyében, és az év végén véglegesen megveti lábát a Vízöntőben. Ezzel az oda-vissza táncolással a két jegy határán folytatja a tavalyi évben megkezdett átalakító folyamatát. Most még pontosabb betekintést kaphatunk általa az előttünk álló nagyobb szakasz, a következő 19-20 évünk fontos kérdéseiből. Lassú mozgása és nagy horderejű hatásai miatt nehezebb lehet egyéni szinteken megérezni minőségeit. A Plútó a „történelem óramutatója”: a tavalyi évünket leszámítva utoljára az 1700-as évek végén járt a Vízöntőben. Ha ebből a szempontból és az előző évben megéltek tanulságaival együtt tekintünk munkálkodására, talán kijelenthetjük:

hosszú évekre meghatározó alapokat tehetünk le ebben az évben egyéni és kollektív szinteken egyaránt.

Arra invitálhat minket, hogy az ellenállás helyett most cselekedjünk úgy, ahogyan eddig sosem mertünk. Ugyanakkor az előttünk álló közel két évtizedben a közösségről alkotott elképzeléseinket és a hozzájuk való viszonyukat emelheti központi kérdéssé.

2024 eves elorejelzes asztrologia tarot

Az asztrológiai előrejelzés szerint 2024 érdekes év lesz (Fotó: Getty Images)

A Jupiter szerepe 2024-ben

A nagybolygók közül az évben a másik legjelentősebb szerepet a Jupiter kapja. Az év első felében még a Bika jegyében halad, és áprilisban egy jelentős kapcsolódást is létrehoz az Uránusszal. És hogy asztrológiai előrejelzés szempontjából ez mit jelent? A két bolygó együttállása a földeltségünket és stabilitásunkat képviselő vénuszi jegyben a tavalyi Plútó-Jupiter találkozónál is nagyobb meglepetéseket tartogathat. Az Uránusz a meglepetések, a váratlan helyzetek bolygója, úgy is mondhatnánk: ő a 13 verzió után az a plusz 1, akire senki nem számított. A Jupiter nagyító- kibővítő hatása tovább fokozhatja az uránuszi minőségeket, a maximumra pörgetve őket. A jó hír azonban, hogy a Plútó-Jupiter nagy szélsőségeket megmozgató találkozójából tanultakat most jól hasznosíthatjuk.

Érdemes lehet néhány pillanatot annak szentelni, hogy visszatekintsük 2023 májusának történéseire. Mindaz, ami akkoriban egy hatékony megoldást jelentett a kihívásokkal teli helyzetünkre, már erőforrásként lapul zsebünkben! A Jupiter-Uránusz kapcsolódás azt üzeni:

számíts a váratlanra és készülj arra, hogy lesz, amit senki sem láthat előre!

A kettősük által hozott meglepetésszerű események erőteljesen próbára tehetik alkalmazkodóképességünket, de ezzel egyidőben rég nem látott növekedési lehetőségeket is tartogathatnak, ha kellő rugalmassággal tudunk közelíteni a megváltozott helyzetekhez.

A Jupiter az Ikrekben

A Jupiter nemsokkal az Uránusszal való együttállása után továbbhalad és új árnyalatokkal gazdagítja a változás folyamatait, ahogy megérkezik az Ikrek jegyébe. Az előttünk álló egy évben a közvetlen környezetünkkel való kapcsolódás, illetve az információáramlás és a kommunikáció kérdéseit emelheti fókuszba. Arra ösztönözhet minket, hogy forduljunk nagyobb kíváncsisággal és nyitottsággal a minket körülvevő emberek felé, ugyanakkor fejlesszük kritikus gondolkodásmódunk. Nyáron a jupiteri témák egy fontos fordulóponthoz érkeznek a Szaturnusszal alkotott feszült kapcsolódásának köszönhetően. 2020-ban, a Vízöntőben való együttállásuk egy új ciklust indított el, egy új fejezetet nyitott a kollektív témáiban: elkezdték felfejteni a közösségi lét, az egymással való kapcsolódás kérdéseit.

Arról üzentek, hogy a közösségeink működése, ahogyan azt eddig ismertük, már nem fenntartható. Úgy is mondhatnánk, hírt hoztak arról, hogy eljött az idő más szemmel nézni, más perspektívából tekinteni arra, hogy mit jelent számunkra a fogalom: közösség. Ahogy az idei évben ismét találkoznak, szembesíthetnek minket a kérdéssel: mire láttunk rá egészen eddig?

Mit mutatott meg számunkra 2020, és milyen változtatásokat indítottunk el életünkben ennek kapcsán?

A kapcsolódásaink területéhez köthető jegyekben, az Ikrekben és a Halakban most egy új árnyalatot adhatnak ennek a témának. Az elmúlt években kollektív tapsztalásként megfigyelhető volt, hogy egyre tudatosabbá váltunk a határaink kérdéseire, és elkezdtük tudatosan megfogalmazni igényünket a biztonságos kapcsolódások kialakítására. Ezzel együtt valóban elkezdtek megváltozni azok a „játékszabályok”, melyek alapján közösségeink működtek. Ennek eredményeként a Jupiter-Szaturnusz találkozó üzenetei közé tartozhat, hogy ideje felismerni, mi az a felelősség, amit szükséges felvállalnunk a valódi egységélmény megléléséért, az egészséges kapcsolódások kialakításáért és fenntartásáért.

2024 eves asztrologia elorejelzes tarot

2024 eves asztrologia elorejelzes tarot Canva)

Ezek a fontosabb hatások érkeznek hozzánk 2024 során

Januárban a Merkúr és a Mars kerül főszerepbe: a hónap közepétől a Bika jegyében haladó Jupiterrel és az Uránusszal alkotott harmonikus kapcsolódásaiknak köszönhetően nagy potenciálokkal rendelkező energiákat mozgathatnak meg. Fontos lehet, hogy ezek a minőségek a tudatos jelenléttel és a cselekvő energiánk befektetésével válhatnak igazán lehetőségekké, ezek hiányában megeshet, hogy elsiklunk felettük. A Plútó jegyváltása a hónap második felétől ismét a Vízöntő jegyéhez kapcsolható témáinkat emelheti fókuszba egészen szeptember elejéig.

Februárban az éppen jegyet váltott Plútó kerül főszerepbe, ahogy a gyorsabb bolygók, a Merkúr, a Vénusz és a Mars együtt állnak vele, majd továbbhaladnak útjukon. Ezek a kapcsolódások egy jó lehetőséget teremthetnek arra, hogy a Plútó nehezen megfogható minőségeihez közelebb kerülhessünk a személyes szinteket képviselő kisebb bolygók által. Együttállásaik arra hívhatnak, hogy megvizsgáljuk, mit gondolunk és hogyan érzünk az életünkben aktuális átalakító minőségekkel kapcsolatban, illetve milyen cselekvésbe fordítjuk az így felismert energiákat.

Tavaszi energiák: felismerések

Március első felében viszonylag kevés és harmonikus bolygóhatásra számíthatunk, melyek minőségét nehezebb lehet megérezni a hétköznapok síkján. Ezzel a hatással létrejöhet egyfajta „légüres tér”, amiben megtapasztalhatunk egy nyugalmi állapotot. Azonban ha ezzel a látszólagos mozdulatlansággal nehezebben tudunk megbirkózni, a frusztráció és a belőle fakadó feszültség érzése növekedhet bennünk. A hónap végén kezdődő eklipsz-időszak a hirtelen változásaival hamar felkavarhatja az állóvizet, könnyedén hozhat meglepetéseket.

Április első hetében három fontos hatás is csúcspontjához ér: az eklipsz-időszak közepén járva megkezdődik a Merkúr retrográd, és mindezt áthatják a sebzett gyógyító archetípusához köthető kheiróni energiák. Ez a hármas minőség fontos felismeréseket hozhat önmagunkról és kapcsolati dinamikáinkról.

Ráláthatunk általa arra a pontra lelkünkben, arra az érzelmi nyomógombra, ami az összes elakadásunk alapját képezheti.

Az eklipszek erőteljes energiái után a hónap közepétől a végéig már csak a retrográdra jellemző minőségek maradnak velünk. Ezzel párhuzamosan azonban nagy energiákat felszabadító bolygókapcsolódások is létrejönnek. A Halak jegyében a Mars és a Szaturnusz találkozója kettős módon hathat: megjelenhet hatására az erőnk elszánt fókuszálása egy vágyunk vagy célunk elérése érdekében, azonban ez az energia felszínre hozhatja azokat az újból és újból futott belső köröket is, melykkel kapcsolatban úgy érezzük, nem látunk tisztán, és csak falakba ütközünk. A hónap végén a Jupiter-Uránusz és Mars-Neptunusz együttállások fokozhatják az energiák intenzitását. A Jupiter-Uránusz kapcsolódás a biztosnak hitt rendszereink ellen intézhet kihívást és arra hív, hogy új szempontból nézünk rá arra, mi is jelenti számunkra a valódi stabilitást. A Mars-Neptunusz találkozója szorosan kapcsolódik a Merkúr retrográdjához a Kos jegyében. Ez a kettős hatás felteszi a kérdést: A te életedben mire jó a benned felgyülemlő energia? Szétfeszít vagy előre hajt?

Május elején csendesebb vizekre evezünk: a hónap nagy részében harmonikus bolygóhatásokra számíthatunk. A Jupiter-Vénusz együttállás támogató kapcsolódása a Neptunusszal arra ösztönözhet minket, hogy kreatív utakat és megoldásokat találjunk azokra a helyzetekre, melyekben megakadva éreztük magunkat március és április folyamán. A hónap végén egy új fejezethez érünk: a Jupiter átlép az Ikrek jegyébe, ezzel új témákra helyezve a fókuszt a kollektív szintjén.

A Bika földelt-materiális kérdései után az Ikrek gondolati és kommunikációs témáit emeli fókuszba a következő egy évünkben.

2024-elorejelzes-asztrologia-tarot

Mit ígérnek a csillagok 2024-re? (Fotó: Canva)

Ezt ígéri 2024 nyara: jön az energetikai csúcspont

Júniusban ismét elkezdenenek felpörögni az események a májusi nyugalom után. A jegyet váltott Jupiter egy támogató kapcsolatot alkot az év elején a Vízöntő jegyébe lépett Plútóval. Kettejük találkozója egy nagy fejezet következő lépcsőjét jelöli: a tavalyi évben létrejött feszült kapcsolódásuk után most közös nevezőre juthatnak egy teljesen új minőségben. Amíg tavaly a stabilitás és a hosszútávú rendszerek kérdéseit feszegették a Bika-Vízöntő jegyekben, addig idén már egyfajta megoldást, békejobbot nyújt a Jupiter az Ikrekből. Párosuk alapot teremt arra, hogy elkezdjük kibontakoztatni a Vízöntő Plútó kérdéseit. Azt üzenik: a közösségi lét valódi átformálása a közvetlen környezetünkben indul. Arra, hívhatnak, hogy elkezdjük megteremnteni a valódi együttműködések alapjait azáltal, hogy egyenrangúságon és közös értékrendeken alapuló kapcsolódások kialakítására törekszünk.

Júliusban a hónap első két hete kiegyensúlyozottabban, többnyire harmonikus bolygóhatásokkal telhet, azonban ez inkább csak egy látszólagos nyugalom, egy mély levegő lehetősége a vihar előtti csendben. A hónap közepén érkezik a Mars-Uránusz együttállás a Bika jegyében, ami ismét kibillentő minőségeket hozhat: a Mars dinamikus energiái felpiszkálhatják azokat az érzelmi helyzeteinket és megoldatlanul maradt ügyeinket, melyek az áprilisi Jupiter-Uránusz együttálláshoz kötehetők. Ebben a hatásban megjelenhet  bennünk egy nagyobb fokú feszültség, de akár a megnövekedett frusztráció vagy a neheztelés mentén a düh és a harag érzéseit is felismerhetjük magunkban. Pozitív aspektusában ez a hatás a Mars lendülete és elszántsága által növelheti cselekvő erőnket, így az áprilisban elindított folyamatainkban újabb előrelendülést érhetünk el.

Augusztusban elérkezünk az évünk következő energetikai csúcspontjához. A hónap elejétől a közepéig a Mars és a nagybolygók kapcsolódási lesznek meghatározók. Az Ikrek jegyébe belépő erő bolygó a Jupiter és a Szaturnusz feszült erőterében mozog, ezzel nyomatékos fókuszt helyezve a kettejük találkozásának témáira. A Jupiter és a Szaturnusz utoljára 2020-ban, a Vízöntő jegyében került jelentősebb kapcsolatba. Mostani találkozójuk az akkor elindult ciklusban és az így megmozgatott kérdésekben egy fontos állomásnak tekinthető. Az együttállást követő első feszült kapcsolódás a hagyomány szerint egyfajta kibontakozó minőségnek tekinthető, egy olyan pillanatnak, amikor a mélyben elindult folyamatok a felszín, a megnyilvánulás felé törnek. A Jupiter-Szaturnusz struktúrákat átformáló kapcsolódása arról üzen:

ha már látjuk min szeretnénk változtatni, akkor ideje ebben a tettek mezejére lépni!

Életünk új rendszere nem teremti meg önmagát, a kereteket mi fektetjük le aktív, cselekvő energiánk által. Augusztus másik fontos hatása lehet a Merkúr retrográdja a Szűz jegyéből az Oroszlánba. A hátrálás során bejárt útja szinte megegyezik a tavalyi évben jelentős kérdéseket megmozgató Vénusz retrográdéval. Ezzel az egybeeséssel plusz jelentésekkel bővülhetnek a Merkúr retrográd általános témái. A Merkúr útja azt üzeni: ideje átgondolni, átértékelni, átismételni mindazt, amit a tavalyi nyár megmutatott nekünk. Ezzel a belső folyamattal egy mélyebb megértésre tehetünk szert az akkor meghatározó témáinkkal kapcsolatban.

2024 eves asztrologia elorejelzes tarot

 2024 őszén bejönnek a Halak-Szűz tengely energiái is (Illusztráció: Canva)

Ősz: egy új ciklus előhirnöke

Szeptember első felében ismét kapunk két hét pihenőt, ahol a kisebb bolygóhatásoknak köszönhetően vehetünk egy mély levegőt. Minderre szükségünk is lesz, mert a retrográd időszak épp csak véget ér, a hónap közepén máris megkezdődik az év második eklipsz időszaka. Ezzel együtt a szeptemberi holdfogyatkozás egy különleges erőteret nyit meg: a Kos-Mérleg tengely mellé behozza a Halak-Szűz tengely energiáit is. Egy új ciklus előhírnökeként van jelen ez a fogyatkozás: betekintést engedhet a soron következő eklipsz témákba, melyek a Szűz-Halak tengelyéhez kapcsolódnak, és melyekkel 2006-2008 között, illetve 2015-2017 között találkoztunk utoljára.

Októberben a Mérleg jegyében létrejövő napfogyatkozás már a lezárás minőségeit hordozza magában: az aktuális Kos-Mérleg ciklusban ez az utolsó Mérleg jegyet érintő eklipsz. Ennek a lezáró hatásnak köszönhetően elindulhat bennünk egyfajta feldolgozása a jelenlegi ciklusnak, elkezdhetjük összegyűjteni legfontosabb tanulságaink és kikristályosítani önmagunkban üzenetüket. A hónap közepén a Jupiter és Kheirón, a Sebzett Gyógyító aszteroidája kerül egy szinte alig érszrevehető, ám jelentős kapcsolódásba: szextil fényszögülk egy lehetőséget teremt, melynek felhasználásához tudatos fókuszunkra van szükségünk. Ez a kapcsolat a figyelmünk irányítása által teret nyithat annak, hogy végigtekintsünk azon az úton, melyet belső gyógyító folyamataink során végigjártunk, és az így megtett lépések mentén rálássunk saját erőnkre és hitet merítsünk belőle.

Novemberben a hónap első első napjaiban, az Őseink ünnepének erőterében a Skorpió újhold időszaka lehet a legmeghatározóbb energetikai csomópont. Ekkor jön létre egy különleges bolygó-formáció a Skorpió Merkúr, a Bak Plútó, a Halak Neptunusz és a Rák Mars között. A Mars-Plútó szembenállása a Rák és a Bak jegyek 29. fokán a lezárást, a folyamatok végleges megértését és lekerekítését jelképezi.

A vizes jegyekben létrejövő nagy égi háromszög a Merkúr-Neptunusz-Mars által pedig egyfajta érzelmi megérkezést jelölhet,

aminek segítségével visszatkinthetünk, emlékezhetünk és a megértés szintjére hozhatjuk legfontosabb tanulságaink a múltból. A folyamatnak azonban van egy titka: a beindításához figyelmünk tudatos irányítására van szükség. Amint meglátjuk az első lépcsőfokot, a folyamat egy önmagát segítő, emelő körré változik, de ezt az első lépés megtétele rajtunk múlik.

Tél

December első felében a november végén elindult Merkúr retrográd energiái lesznek meghatározók. Ez a hatás segítheti majd az ünnepekre való készülődést, hangolódást. Később, az ünnepek alatt is a merkúri minőségek lesznek meghatárózók: a kommunikációnk ura megérkezik a Jupiter-Szaturnusz másodszor pontusuló feszült erőterébe. Ahogyan a Merkúr egy feszült égi háromszöggé bővíti a kettejük kapcsolatát, nagyobb feszültséget élhetünk meg kapcsolódásaink területén, a határaink kérdéseit illetően.

Kiss Fanni viselkedéselemző és asztrológus Instagram-oldala: instagram.com/lelek.emelo

Tömény volt ez így egyszerre? Akkor olvasd el, mit ígér az asztrológia 2024. január 21-ig!

Kiemelt kép: Canva/nőklapja.hu