koros-folyo-bekescsaba

Így élt a Körösök menti parasztság az ötvenes években

Fotóriport a Nők Lapja archívumából.

A Kárpát-medencében elterülő Magyarország egész területe a Fekete-tengerbe ömlő Duna vízgyűjtő területének része – ebből adódóan rendkívül izgalmas vízrajzzal bír hazánk. Számos folyó, patak, tó és holtág színesíti ezen terület földrajzát, és ennek okán igazán kivételezettnek és szerencsésnek mondhatjuk magunkat. A víz ugyanis valóban az élet bölcsője, bármennyire elcsépelten is hangzik ez a mondat.

Vizeink és a bennük, körülöttük létrejövő gazdag élővilág nemcsak (de elsősorban természetesen) a biodiverzitás miatt kulcsfontosságú, hanem, lássuk be, varázslatos látványt is nyújt.

Nyáron megpihenni a vízparton, csobbanni egy biztonságos fürdőterületen, gyönyörködni a vízparton és a vízben élő állatok látványában,

a buja növényzetben, hajókázni, vízibiciklizni mindig felejthetetlen élmény. Hálás lehet tehát mindenki, aki a Balaton, a Tisza-tó, a Fertő tó, a Velencei-tó vagy a Duna, a Tisza, a Dráva, a Maros, a Szamos, a Bodrog, esetleg épp a Körösök vidékén élhet. Alább olvasható archív cikkünk például azt mutatja be, hogyan is éltek az emberek (egészen pontosan egy paraszti család) az ötvenes években a Köröshöz közel.

Viszont ha már Körös: szeretnénk pontot tenni egy több évtizedes vita (vagy inkább félreértés) végére. Bármely Körös folyó nevét tudniillik helyesen épp úgy érdemes kiejteni, ahogyan írjuk: rövid ö-vel. Ezek a folyók (a Kettős-Körös, a Fehér-Körös, a Fekete-Körös, a Sebes-Körös és a Hármas-Körös is)

onnan kapták nevüket, hogy ősi medrük igen cifrán, kacskaringósan-kanyargósan, szinte körbe-körbe járt.

Tehát nem a kőrisfa tájnyelvi megnevezésére utalnak – már csak azért sem, mert ezen a területen egyébként is sokkal inkább találkozhatunk fűz-nyár-ligeterdőkkel. És most, hogy végre ezt is megbeszéltük, jöhet a már említett archív fotóriport, melynek köszönhetően némi bepillantást nyerhetünk a hetven évvel ezelőtti Békés vármegye mindennapjaiba – annak szépségeivel és nehézségeivel együtt.

Nők Lapja 1954/25: Szomjat olt a Körös

Szép ez a folyó, mondhatnám megszépíti Békéscsabát. Alföldi tájon nincs tán szebb, mint a víz. S ez még nem is akármilyen. Füzek hajolnak fölé, zsombékos partján kuruttyolnak a békák. A sétányon reggel láttam egy igen öreg nénikét. Ott üldögélt a piros padon, kecskéjét meg kikötötte támlájához. Odébb valamivel, néhány öregember gyűlt össze s nagyban beszélgettek. S ahogy múlt a nap és közelgett az este, átadták helyüket észrevétlenül a fiataloknak.

koros-folyo-bekescsaba

A kép mindennap hasonlatos, nem sokban jelzi az idő múlását. Talán azért is, mert a táj csak nagylassan változik s kicsit az embereket is egyazon szokásokra készteti. De aki eltelt már szépségétől, észrevesz néhány dolgot. Nem mozdul ez a víz. Ha rádobsz egy fadarabot, ott marad mozdulatlan, az ár nem viszi lefelé. A híres, vad Körös, melynek egyik ága a „Sebes” jelzőt viseli, csak áll, poshad az időben. Aztán derül ki, hogy ez nem is az igazi Körös, hanem valamiféle csatornája, ez csak szép, de nem igazi folyó.

Elindulok hát a Körös mentén, hogy meggyőződjek, mi az igazság. A gyulai gát közelében, így hívják ezt a zsilipet, nagy csapat fiú tűnik fel. „Gyerünk a folyóhoz!” kiáltják s már hull is le a ruha, rajtuk a fürdőnadrág s ugrálnak a vízbe. A Mélyépítő technikum elsőosztályosai, legnagyobbrészt békésmegyei parasztgyerekek. Csabán nemcsak tudást szereznek, hanem szórakoznak is, ahogy csak városban lehet. És fürödnek az alföldi folyóban, mert Csabának folyója is van.

koros-folyo-bekescsaba

Örvös Lajos: A sík mezőn

Húsz sor juhart elültetett
egy névtelen paraszt,
juhar közé borsót vetett,
borsót vetett, ő eszi meg,
mért ejtene panaszt…

Kapálgat csendesen s beszél:
„itt lesz majd a liget,
ott a színpad, a nézőtér,
meg fák, meg lóca, ha ráér”
S mert Öreg már — liheg.

De a nap is lefele lép,
hát csak kapál, beszél,
hogy ez, az kerül ide még,
mire kibontja levelét a juhar…
azt felejti épp, hogy akkor már nem él.

Feljebb valamivel, amerre csak elszórva törik meg a házak a parti mezőséget, fekszik a Pellák-tanya. Ütött-kopott a ház, a faveranda kicsit megroskadt, látszik, nem vacsorázgatásra használják a szép kora nyári estéken. Nem is lenne tanácsos, három méhcsalád gyűjti a mézet alatta. De idő sem volna rá. Nagy munkák, nagy tervek foglalják el a házban lakókat. Pellák András kevéske földjéhez nyolc holdat bérelt még István és András.

István feleségével és kisfiával lakik itt. Ő csak most keresi szerencséjét a földben, szakmája van, s a szobák festésével is megkereste családjának a kenyeret. De hogy bátyja úgy nekibuzdult a kertészkedésnek, ő is kedvet kapott, lehetőséget érzett, hogy jobban felvigye sorát. Még a télen három melegágyat építettek s mire ideje jött, elsőnek ültették ki a paradicsom- és paprikapalántákat a földbe. Kétezer négyszögölön kertészkednek, jórészére leszerződtek.

Kisfényesnek hívják ezt a vidéket. Kicsit hullámos a föld, időnként talajvíz csillog a lapályos hajlatokban. De aztán úgy ki tud száradni, hogy nyoma sincs nedvességnek.
— Látja azt a kis csatornát? — mutatja Pellák István.
Olyasforma, mint valami árok, a folyótól a földekre vezet.
— Tavaly ásták meg, öntözni a vidéket, legyen haszna a Körösnek… Ez majd segít a kertészetben. Ha úgy sikerül, nemcsak a szerződéses növényt termeljük meg, hanem eladásra is marad…

András hunyori szemmel néz a jövőbe.
— Tán Pestre is felvihetnénk, ott nagy keletje volna a korai paprikának, paradicsomnak…
Az asszony is számítgat. Hogy rendbehoznák őszre a háztájat, venne télikabátokat, meg ami kell, ha olyan lesz a termés…

koros-folyo-bekescsaba

Még nem kapták meg a bérletről szóló írást, a ház is kopott, mégse tudnám azt mondani, hogy valami bajuk van Pellákéknak. Hiszen reménykednek nagyon a jelenbe s nem is alaptalanul.

A Körösből mégiscsak igazi folyó válik, gondolkodom el. Még most csendes, de már úgy látom, meg-megmoccan, mint a visszafogott paripa. Csak azokat a kis gátakat kell félrelökni, hogy rohanjon keskeny csíkokban előre, oltani a paprika- s a paradicsomföldek szomját.

S. I.

Nők Lapja-archívum további cikkei a link alatt elérhetők.

koros-folyo-bekescsaba

koros-folyo-bekescsaba

Nők Lapja 1954/25. (Forrás: Nők Lapja archívum)
Kiemelt kép: A kapálás szünetében szót vált egymással a Pellák család – Fotó: Magyar Fotó/Tóth László felvétele/ Nők Lapja archívum

Szeretnél találkozni a Nők Lapja újságíróival és szakértőivel? Szeretettel várunk a Példakép Díj átadóján! Jegyek már kaphatók!

Nők Lapja Példakép Díj