vekerdy-tamas-nok-lapja-heteves-tanacs

Vekerdy Tamás véleménye a tankötelezettség alsó korhatáráról

Vekerdy Tamás örök érvényű tanácsa a Nők Lapja archívumából.

Vekerdy Tamás rengeteg hasznos tanáccsal látta el a Nők Lapja olvasóit évtizedeken át. Ahogy a szülőség leggyakoribb problémái közül sok továbbra sem változott, úgy Vekerdy Tamás tanácsai szintén ma is segíthetik a Nők Lapja olvasóit abban, hogy túljussanak a gyereknevelés nehéz időszakain. Ezúttal egy kétségbeesett szülő levelét idézzük, aki azért kérte Vekerdy Tamás segítségét, mert szerinte koraszülött gyermekét túl hamar kényszerítenék iskolába.

Nők Lapja olvasójának kérdése Vekerdy Tamáshoz

Kislányom december 26-án született, hetedik hónapra. (Február 23-ára voltam kiírva.) Hála Istennek, ma már egészséges, eleven, okos kisgyerek, és nem is csak a család vagy a nagyszülők egyik kedvence (két idősebb testvére is van), hanem az óvodában is szeretik, szomszédaink is szívesen beszélgetnek vele. Kicsit kisebb, kicsit vékonyabb talán, mint lehetne, de mi, a szülei se vagyunk valami óriások. Eddig mindenki természetesnek tartotta, hogy egy évvel később kezdi csak el az iskolát, mint amikor a kiírás szerint betölti a hatodik életévét. Ez idén február 23-a lenne. Nagyon játékos. Ha nem játékról van szó, hanem „figyelni” kell, még könnyen fárad. Amikor a nagymamája arról beszélt vele, hogy ebben az évben fog iskolába menni, egészen elsápadt, és határozottan azt mondta, hogy ő még nem akar iskolás lenni, az óvodában akar maradni a barátaival. (Vegyes életkorú csoportba jár, és inkább a nála kicsit kisebbekkel barátkozik.)

De most, megdöbbenésünkre, a vezető óvónő közölte, hogy az idén nemcsak hogy be kell íratnunk, egyben felmentését kérve még egy évre, hanem feltétlenül iskolába kell mennie, mert a rendelkezés szerint senki nem maradhat az óvodában, aki abban a naptári évben – tehát az ő esetében idén december 26-án – betöltötte a hetedik életévét. Arra az érvemre, hogy ha időre született volna, csak jövőre, 2002-ben töltené be a hetediket, azt válaszolta, hogy ezt nem veheti tekintetbe. Mi erről az ön szakmai véleménye, és tényleg nincs lehetőség arra, hogy a gyerek még egy évig az óvodában maradjon? A csoportvezető óvónő (és ebből konfliktusa is volt) velem ért egyet. Vitánkban a vezető óvónő azt mondta, hogy megérti a mi érveinket, de ő a törvényen nem tud változtatni.

Vekerdy Tamás válasza a Nők Lapja olvasójának

Én is önnel – önökkel – értek egyet.

Számomra is világos, hogy koraszülöttek esetében úgy kell,

úgy kellene számolni, hogy a terhesség kilencedik hónapjának végét vegyük figyelembe a tanköteles kor megállapításánál,

és a szülő kérésére biztosítsuk számukra a lehetőséget – amely minden gyerek számára fennáll! –, hogy még egy évig érlelődhessenek, mind teljesebben kiheverve a koraszülöttség okozta traumát.

A vezető óvónőnek viszont abban van igaza, hogy egy átmeneti időszakra tényleg volt egy olyan rendelkezés, amely azt mondta ki, hogy a gyerek nem maradhat az óvodában annak a naptári évnek az őszétől, amelyikben betölti hetedik életévét, és a rendelkezés valóban a bekövetkezett születés dátumával számol, és nem a terhesség kilenc hónapjának végét vette alapul.

Szerintem egyébként szakmailag tévesen és helytelenül.

Amiről azonban az óvodavezető, úgy látszik, még nem tud, az az, hogy az Oktatási Minisztérium 1999-ben ezt a rendelkezést megváltoztatta! (Ennek a megváltoztató rendeletnek a száma: 36/1999/VIII. 24.) 1999 augusztusa – illetve szeptembere – óta tehát az a helyzet, hogy a nevelési tanácsadó vagy az úgynevezett szakértői és rehabilitációs bizottság javasolhatja a szülő kérésére, és az óvodai nevelőtestület egyetértésével, hogy a kisgyerek hetedik életéve után is óvodai nevelésben részesülhessen!

Talán azt is fontos tudni, hogy a hatodik életévét betöltő gyerek minden vizsgálat nélkül is az óvodában maradhat, ha a szülő ezt kéri és ezzel az óvónők is egyetértenek. Ebben az életkorban vizsgálatra csak akkor van szükség, ha a szülő és az óvodapedagógusok véleménye egymástól eltérő. A rendelkezések azt is kimondják, hogy tankötelezetté akkor válik a gyerek – vagyis akkor kell megkezdenie iskolai tanulmányait –, ha az adott év májusának 31-éig betölti hatodik életévét és kellőképpen fejlett! Ha nem kellőképpen fejlett, akkor tanköteles korú ugyan, de még az óvodában maradhat!

Összefoglalva: nyitva áll a lehetőség arra, hogy gyermeke még egy évig az óvodában maradjon, ehhez a törvényen ma már nem kell változtatni (hiszen a törvény megváltozott). Az önök esetében a szülő kéri és a nevelőtestület szakmailag egyetért abban, hogy a gyerek még az óvodában maradjon. Nem hiszem, hogy a nevelési tanácsadó ne adná meg ehhez a javaslatát, hozzájárulását.

Én biztosan megadnám!

(Figyelem! Bár ez ma már másképp van, azaz 2020 óta kötelező a 6 éveseket beiskolázni, Vekerdy Tamás véleményét fontosnak tartottuk közölni. Szintén fontos azonban, hogy amennyiben az illetékes pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága szakvéleményében a gyermek óvodai nevelésben maradását javasolja, ma is lehetséges, hogy egy adott gyermek óvodás maradjon – a szerk.)

vekerdy-tamas-nok-lapja-heteves-tanacs

vekerdy-tamas-nok-lapja-heteves-tanacs

Nők Lapja 2001/6. (Forrás: Nők Lapja archívum)
Kiemelt kép: Pexels