Bálint György legendás cikksorozata 1982-ben indult a Nők Lapja hasábjain. Íme, a második rész.

Bálint György: Levél a kertből, Nők Lapja, 1982/16.

Kedves húgom!

Lám, Téged is utolért a ker­tészkedők nemezise. Még alighogy hozzákezdtél a kertészkedéshez, máris kérdésekkel ostromolnak barátaid és szomszédaid. Tudom, hogy némelyik kérdésre nem is olyan könnyű lelkiismeretes vá­laszt adni, mert még a szakköny­vekben sincs mindig rájuk válasz. De azért annak a kedves Nőtár­sadnak, aki a kávézacc hasznossá­ga felől érdeklődik, bátran meg­mondhatod, hogy azt valóban kár lenne kidobni a szemétbe, mert tápanyagokat ugyan nem nyújt a növényeknek, de lazítja, javítja a virágoskert földjének szerkezetét.
Ami pedig a virágok és a ha­szonnövények egymás melletti termelését illeti, nekem az a ha­tározott véleményem, hogy ez nemcsak megengedhető, de egye­nesen kívánatos is. A szépség és a hasznosság ugyanis nem két kü­lönböző, egymásnak ellentmondó követelmény, hanem ugyanazon éremnek a két oldala. Nem kell ezért céltudatosan két részre (díszkertre és haszonkertre) ta­golni a telket és eldugni a vendé­gek szeme elől a haszonnövénye­ket. Nem akarok messzire kalan­dozni a „kaptafámtól” és eszté­tikai eszmefuttatásba bonyolódni, de gondolj csak arra, hogy milyen szép, dekoratív egy jól ápolt szőlőlugas és milyen hasznos, ha az ott termett csemegeszőlő-fürtöket télire elrakjuk. Vagy milyen gyönyörű egy — kétségkívül ha­szonfának minősülő cseresznyefa, amikor virágpompába öltözik!
Még az egyértelműen haszoncélzatú veteményeskert is esztéti­kai élményt nyújt rendezettségé­vel, egyenes soraival, egyenletes, egészséges, jól fejlett növényeivel. (Tavaly figyeltem fel a kertemben egy egyedülálló mángoldtőre. Fé­nyes zöld, fodros szélű leveleivel, sárgásfehér levélnyeleivel beillett volna a virágágyba is. És miyen finom főzelék készült később be­lőle! Érdemes vetni. A magja is kapható.)

Tovább olvasnál?
Ha érdekel a cikk folytatása, fizess elő csak 500 forintért, vagy regisztrálj, és 5 előfizetői tartalmat megnyitunk neked!
Ízelítő a cikk tartalmából
Bálint gazda tanácsai az archívumból, 2. rész.
Próbáld ki most kedvezményesen!