Babits a 20. század eleji magyar irodalom meghatározó alakja volt: író, költő, műfordító, irodalomtörténész és a Nyugat első nemzedékének tagja. Alkotásait sosem feledjük, hiszen költészetének minden korszaka rejt magában valami egészen különleges és utánozhatatlan hangulatot. A 135 éve született Babits Mihályra műveinek részleteivel emlékezünk.

„…a szellem kiválósága előtt meg kell hajolni.”

(Babits Mihály: Tímár Virgil fia – részlet)

„Tünődöm olykor, édesem,
jobb lesz-e ha már nem leszek?
Lesz-e nyaradnak ősze még
vidámabb, és virága szebb?”

(Babits Mihály: Lelkem kiszikkadt mezején… – részlet)

„Tudod hogy érted történnek mindenek – mit busulsz?
A csillagok örök forgása néked forog
és hozzád szól, rád tartozik, érted van minden dolog
a te bünös lelkedért.”

(Babits Mihály: Zsoltár férfihangra – részlet)

„- Isten rendelése – gondolta magában. – Nem maradtam hű az ő útjaihoz: földi lényre pazaroltam szeretetemet. Most megtanulom, hogy aki földiekbe veti horgonyát, szelek játéka lesz…”

(Babits Mihály: Tímár Virgil fia – részlet)

„Régi friss reggeleim nem fogytak el egészen
még néha villan elém bús napjaim sorábul
egy nap mely mint aranyos kapú, vakítva tárul
s jövők nyílt csarnokait igérgeti nekem,

mikor, mint gyermek előtt az almát, tartja sorsom
a célt, és emeli, hogy ne érjem el, de lássam,
s életem vonata áll veszteg unt állomáson:
egyszerre felsüt a nap, s megindul életem.”

(Babits Mihály: Régi friss reggeleim… – részlet)

„Fekete országot álmodtam én, ahol minden fekete volt, minden fekete, de nem csak kívül: csontig, velőig fekete, fekete, fekete, fekete.”

(Babits Mihály: Fekete ország – részlet)

„A szó tiéd, a fegyver az enyém.
Te csak prédikálj, Jónás, én cselekszem.
Ninive nem él örökké. A tök sem,
s Jónás sem. Eljön az ideje még,
születni fognak ujabb Ninivék
és jönnek uj Jónások, mint e töknek
magvaiból uj indák cseperednek,
s negyven nap, negyven év, vagy ezer-annyi
az én szájamban ugyanazt jelenti.”

(Babits Mihály: Jónás könyve – részlet)

„Jó volna most is kívűl állni
de ezt is meg kellett próbálni

Ha sohase szerettél volna
az ajkam egy panaszt se szólna

Ha sohse csókoltalak volna
a szívem most is nyugodt volna”

(Babits Mihály: Jó volna most kívül állni… – részlet)

„Az édes tiszta tűz, mely kedvesed szemében
oly szelíden ragyog, az áldott enyhe tűz,
mely bárkinek öröm, tenéked átok épen:
mi mást mulatni vonz, téged tépődni űz,

mi másnak lelket ád, tenéked lelked rágja,
kínpadi láng neked, mi másnak szent sugár:
lélekkel mit törődsz?”

(Babits Mihály: Tüzek – részlet)

„Hiszek abban, hogy élni érdemes. Talán nincsen célja és értelme, mert “cél és értelem” emberi fogalmak: a világnak nincs rájuk szüksége. A világ több mint minden emberi, hiszek a világban, mert eszem el nem éri. S mégis hiszek, az észben, hogy ameddig ér, hűséges szolgája annak a Valaminek amit el nem ér… Építse életünket, s ahogy egy vers jobb lesz és nem rosszabb, ha az ész építi (csak ott álljon az építész mögött a gazda is!) – akként legyen már egyszer jobb életünk.”

(Babits Mihály: Örökkék ég a felhők mögött – részlet)

 

Összeállította: L. J.

Nyitókép: Pinterest