Az igazságérzete vette rá arra, hogy tollat ragadjon. Rendkívül méltatlannak érezte ugyanis, hogy azoknak az embereknek, akik nem alakítói, hanem elszenvedői a történelem viharainak, még akkor sem szolgáltatnak igazságot, amikor már lehetne. Róluk, nekik ír – akikről hallgat a történelem.

M. Mester Katalin ars poeticája dióhéjban a következő: – A kisemberek élete izgat engem, mert róluk soha nem beszélünk. A nagy emberek megalkotják a politikát, róluk szólnak a hírek, a történelem. A kisemberek széles rétegéről, akik pedig mindezt elszenvedik, róluk nem szólunk. A gazdagok elmennek, elmenekülnek, ha rosszra fordul a helyzet, a kisemberek azok, akik mindig helyben maradnak. – Amikor belekezdett, nem is tudta, hogy amit művel, az egy létező történelemírási műfaj, és neve is van, ha nem is magyar. Oral history­ – így hívják a történetírásnak azt a módját, amely a nagy világeseményeket a hétköznapi emberek szemüvegén, a személyes élettörténeteiken keresztül mutatja be. És hogy a történetírásnak miért ezt a formáját választotta, annak az okait – természetesen – M. Mester Katalin személyes életében kell keresni.

Édesapja szavai

Katalin három testvér közül másodikként látta meg a napvilágot 1954-ben. – A szüleim korán elhunytak, édesanyám mindössze ötvennégy éves volt, apám hatvanhárom, amikor meghalt, 1985-ben. Az utolsó időkben mindennap bejártam a kórházba. Már hetek óta nem beszélt, csak pillantásokkal vagy kézmozdulatokkal kommunikált, de a halála előtti napon azt mondta nekem: „Kislányom, nagyon vigyázz, a fal mellett osonva menj, mert itt vannak az oroszok, engem meglőttek, és látod, nagyon beteg vagyok!” Oroszok persze sehol, de nem véletlenül mondta. Huszonegy évesen került a frontra harckocsizóként, s alakulatával Kijevig jutottak. Számos életveszélyes helyzetbe került. Előfordult például, hogy a füle mellé, a szekrény fájába csapódott be a kés, amivel a partizánok meg akarták ölni. Egész fiatalon megtapasztalta a páni félelmet, és meg­győződésem, hogy a halála előtt ez jött elő a tudata mélyéről. Sokat mesélt a frontról, sajnos nem jegyeztem le mindent, mert nem gondoltam, hogy ilyen korán meg fog halni. – Édesapja, Mester József korai halála volt az egyik motiváció, hogy Katalin megörökítse a kisemberek történeteit, de a család további inspirációt is jelentett számára. Anyai nagyapját, Vajay Mátét, aki hetvenkét holdas kulák ember volt, az ötvenes években a kommunisták meghurcolták, börtönbe csukták, kínvallatásnak vetették alá.
– Sok mindent tudok, de rengeteg mindent egészen biztosan nem mondott el a nagyapám, egyrészt, mert meg volt tiltva, másrészt meg férfias szemérmességből; ezek az emberek nem szívesen beszéltek az őket ért méltatlan megaláztatásokról.

Történelem alulnézetből

Igazságot szolgáltatni a meghurcolt, megalázott kisembernek, aki nem alakítója, hanem elszenvedője a történelemnek – ez a gondolat egyre jobban érlelődött Katalin fejében. 1989-től kezdve külsős újságíróként dolgozott a Veszprémi Naplónál, ahova rendszeresen küldött be ilyen témájú írásokat. Első könyve is egy ilyen cikknek indult.
– A tanulókönyvem a Don-kanyart megjárt dr. Világosi György sorsát mutatta be, aki jogász volt, de csak hetvennégy éves korától kezdve gyakorolhatta az ügyvédi szakmát, mert ’56-os szereplése miatt harminchat évre elvették az engedélyét, amit a rendszerváltozás után is csak nehezen kapott vissza. A devecseri könyvtárban volt egy megrázó műsor a második világháborúról, amelyen együtt vettünk részt, és utána meghívott magához, hogy ott folytassuk a beszélgetést. Ezekből a találkozásokból született meg egy kézirat, amivel felmentem Pestre, és az utcáról besétáltam a Püski Kiadóhoz. Komolyan vették a munkámat. Kahler Frigyes, a III/III-as ügyek kutatója több ízben volt a lektorom, tőle tudtam meg, hogy amit csinálok, Nyugaton már elfogadott történetírás, és mára a magyar történetkutatásban is polgárjogot nyert – meséli Katalin.
Az első könyvet azóta tíz másik követte, amelyek többségükben a kisember viszontagságait mutatják be a történelem viharaiban. – A Visszatérő álmokban három asszonysorsot írok meg, egy magyar, egy zsidó és egy német származású asszonyét. Mayer Éva néni volt azon kevesek egyike, aki visszatért Auschwitz­ból. Devecsernek nagy létszámú zsidó lakossága volt, még izraelita iskola is működött. A helyi zsidókat mind elvitték, alig pár jött csak vissza. Néhány leszármazottal tartom a kapcsolatot. Éva néni mesélte, hogy az álmai­ban mindig visszatér a rettenet, innen ered a könyv címe. – A könyvben szereplő magyar asszony Katalin nagynénje volt, Terka, aki csak úgy mellékesen megkérdezte, hogy „te Kati, mutattam már neked a levelezésem a keresztapáddal?”. Ekkor átadott Katalinnak egy nagy köteg levelet, amelyet a második világháború során írtak egymásnak az akkor még jegyes fiatalok, Terka ki a frontra, Lackó haza Halimbára. Igazi aranybánya egy embersorstörténész számára. Ebből született meg a Drága kicsi Terkám! Édes Lackóm! című könyv.
Másfél-két évtizede Katalin még nem érezte, hogy mennyire fontos a fiataloknak megismerni a szüleik, nagyszüleik történeteit, de annyira felpörgött a világ, és olyan óriási szakadék keletkezett a generációk között, hogy ma már elengedhetetlennek tartja a múltidézést.
– A mai elképesztő jómódban élő gyerekeknek meg kellene ismerniük, milyen volt a nincstelenség és a szenvedés, amiből a déd- és a nagyszüleik jönnek, és az ő ki nem mondott vágyaik, álmaik honnan származnak. Az iskolákban szoktam rendhagyó történelemórákat tartani, és az élettörténeteknek mindig óriási sikere van a gyerekek körében. Sosem kellett fegyelmezéssel bajlódnom, nem volt olyan gyerek, aki ne rám, az elmondottakra figyelt volna. – Nem véletlenül, Katalin személyében ugyanis egy vérbeli pedagógusról van szó.

Vörös pokol

Katalin Halimbán született, Sümegen járt gimnázium­ba, majd tanítónak tanult a győri főiskolán. Amikor pedig munkahelyet kellett választania, a környéken Devecserben kínáltak olyan szolgálati helyet, amelyhez lakás is járt. 1975-től húsz éven át az ottani általános iskolában tanított. 1995-ben áthívták Ajkára köztisztviselői feladatra az oktatási, közművelődési és sportirodába, és egészen a nyugdíjazásig ott dolgozott. Eközben továbbra is Devecserben élt, ahol 2000-től kezdődően hat éven keresztül önkormányzati képviselő volt, első nőként a testületben. És otthon volt 2010. október 4-én is, amikor az élete, sok más sorstársáéval együtt, az egyik pillanatról a másikra gyökeresen megváltozott.

Tovább olvasnál?
Ha érdekel a cikk folytatása, fizess elő csak 500 forintért, vagy regisztrálj, és 1 héten keresztül minden előfizetői tartalmat megnézhetsz.
Próbáld ki most kedvezményesen!
Az előfizetés ára az első hónapban csak 500 Ft, ezt követően 1490 Ft havonta. Ha van már előfizetésed, lépj be .