„Ekkora legyen a kiskirálynő!” – Pünkösdi örömök

Bújj, bújj, zöld ág, zöld levelecske... – mindannyian ismerjük az óvodából ezt a dalocskát. Ki gondolná, hogy eredetileg egy pünkösdi népszokást, a zöldágjárást kísérte? S mit jelképez vajon az egyes magyar falvakban még ma is dívó májusfaállítás szokása? Pünkösdi hagyományainkról Tátrai Zsuzsanna néprajzkutatót kérdeztem.

„Pünkösd napja az örömök napja, ezernyolcszáz ötvenhat év óta minden évben leszállnak az égi tüzes nyelvek az emberek lelkébe új elevenséget ömleszteni. Mivel is ünnepelhetnők meg e napot kedvesebben, mint a jó szív tiszta jó kedvével?”  kezdte ünnepi beköszöntőjét Jókai Mór a Vasárnapi Újságban 1856-ban, s kezdem én is 166 esztendővel később.

De mit érthetett vajon nagy mesélőnk „égi, tüzes nyelveken”? Ehhez kétezer évvel korábbra kell visszalapoznunk a kalendáriumban. Ahogy az írás tartja, ezen a napon, ötven nappal Jézus feltámadása után nevezetes dolog történt: a Szentlélek leszállt az apostolokra. Miután Mária és a tanítványok körülülték az asztalt, hatalmas szélzúgás támadt, majd lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek által mindnyájan megteltek a Szentlélekkel, s különböző nyelveken kezdtek beszélni. Ettől fogva terjesztik az apostolok az igét. Ez tehát az egyház születésének pillanata.

Ám mivel a Szentlélek mindig is nehezen megfoghatónak bizonyult a pórnép számára, így, mint oly sok más egyházi ünnep esetében, a pünkösdhöz is elsősorban pogány eredetű, gyakorlatiasabb szokások tapadtak. Az egyház ezeket sok helyen tiltotta, ennek ellenére e piros betűs ünnep máig elsősorban a természet megújulása feletti pogány örömöt, a tavasz eljövetelét, a föld termékenységébe vetett hitet, és nem utolsósorban a szerelem diadalát jelképezi.

A tavasz üdvözlése

– Pünkösd vasárnapján a falvakban az emberek zöld ágakkal díszítették a házaikat, és leveles bodzaágat erősítettek a szemöldökfára. Kétféle magyarázatot találtam erre – világosít fel Tátrai Zsuzsanna néprajzkutató. – Egyrészt azért kellettek az ágak, hogy a Szentléleknek legyen hova leszállnia, másrészt, és máris a pogány babonáknál tartunk, hogy távol tartsák a háztól a rontást, boszorkányokat, ártó szellemeket. Különösen érdekes a zöldágjárás szokása. A fiúk és a lányok zöld ágakat lengetve vonultak a falu főutcájára, miközben a Bújj, bújj, zöld ág kezdetű dalt énekelték. Ezt a dalocskát ma már csak az óvodából ismerjük, ám száz évvel ezelőtt még élt a nép ajkán, és szorosan a pünkösdi hagyománykörhöz tartozott.

Akadnak kutatók, akik termékenységi varázslatot sejtenek a mögött, ahogy a lányok kaput formáltak a karjaikból, ami alatt sorban átbújhattak a fiatalok, és valószínűleg igazuk van, hiszen a termékenységi szokások jellemzően a tavaszi évkörhöz tartoznak. Miért kell pünkösdkor a zöld ág, holott Magyarországon legtöbb helyen már április végén rügyeznek a fák? Egyrészt ez mozgó ünnep, május 10-től június 13-ig bármelyik napra eshet, idén például június 5-6-ra, másrészt például Észak-Magyarországon időnként megkésik a természet ébredése. A Zemplén megyei Pányokon a legények ilyenkor kimentek a közeli erdőbe, zöld ágakat törtek, és végigszórták a falu főutcáján, ezzel adván hírül, hogy végérvényesen itt a tavasz.

Színes pántlikákkal díszítve

A májusfaállítás szokása is összefüggésbe hozható a pünkösddel. A legtöbb helyen ugyan már május elsején felállították a fákat, jellemzően a lányos házak elé, de a közterek, hivatalok, templomok előtt is szokásban volt, és pünkösdkor „táncolták ki”, azaz döntötték le őket. Ám Észak-Magyarországon, éppen a megkésett természet miatt, csak pünkösdkor jött el az állítás ideje. A legények ilyenkor éjszaka loptak az erdőről egy sudár, fiatal fát, majd a koronáját színes pántlikákkal feldíszítették, még egy üveg bort is felkötöttek rá, azzal leásták egy kerítés tövébe. Ezután napokig felváltva őrizték, mert nem mindenki vette a legények közül a fáradságot, hogy az erdőről hozzon fát, szívesebben csente el a már legallyazott, feldíszített májusfát a szomszéd udvaráról. Úgyhogy a legények sokszor az éjszakát is a májusfa alatt töltötték, a fejük alól csak nem lopják ki felkiáltással.

Melyik lánynak állítottak fát? Természtesen kizárólag a jó erkölcsűeknek. Kötődik is ehhez egy legenda, miszerint Szent Jakab és Szent Fülöp egyszer téríteni jártak, és útközben kísérőjükül szegődött egy szűz hajadon, Valburga. A csőcselék azonban megrágalmazta, tisztátalannak nevezte és megdobálta kővel: mit keres egy leány a két férfi oldalán? Mire a hajadon elővette vándorbotját, lebökte a földbe, eléje térdepelt, és buzgón imádkozni kezdett. És láss csodát, a vándorbot egyszer csak kihajtott! Történt ez Szent Jakab apostol napja virradójára, azóta állítanak a legények májusfát a jó magaviseletű lányok hajléka elé.

Ám az nagy szégyennek számít, ha egy leány nem kap fát, estleg csak egy kórót, a menyasszonyoknak meg kifejezetten kötelező e szerelmi ajándékkal kedveskedni. A fa tetejébe tűzött üveg bort pedig az fogyaszthatta el, aki fel tudott mászni érte. Ha ugyan… A néprajzkutató a hatvanas években Bükkön találkozott egy idős férfival, aki elárulta neki, hogy ő bizony felmászott annak idején a májusfára, csakhogy a palackban pechjére nem bor, hanem paprikás víz lötyögött. Az ilyen vaskos tréfák nem hiányozhattak a pünkösdi szokások gyakorlatából.

Tovább olvasnál?
Ha érdekel a cikk folytatása, fizess elő csak 500 forintért, vagy regisztrálj, és 1 héten keresztül minden előfizetői tartalmat megnézhetsz.
Próbáld ki most kedvezményesen!
Az előfizetés ára az első hónapban csak 500 Ft, ezt követően 1490 Ft havonta. Ha van már előfizetésed, lépj be .