Megfejthető a titok? – Kutatásokkal a médiumitás nyomában

A tudományos világ egyelőre hallani sem akar róla, hogy létezik ilyen. Ez kissé furcsa annak tükrében, hogy pont a legmodernebb kutatási eredmények arra mutatnak, hogy létezhetnek anyagon túli valóságok – azaz gyakorlatilag a lenézett, megvetett ezotériát igazolják. Napjainkban így a materialista világkép bukásának és egy régi-új létszemlélet felemelkedésének vagyunk a tanúi. Magyar Diána írása.

Miután előzőleg körüljártuk a médiumitás témáját, maradt egy kérdés, ami talán az Olvasóban is felmerült: mi áll az egész hátterében? Tényleg lehetséges kommunikálni a túlvilággal? Ha igen, hogy válik valakiből ilyen ember, és mi történik valójában, amikor épp fogadja az üzenetet? Azaz röviden: mi a médiumi közvetítés titka?

Nem könnyű erre válaszolni, és szerénytelenség lenne megígérni, hogy egy rövid cikkben kielégítő megoldást adunk. Maguk a médiumok általában nem foglalkoznak a „hogyan”-nal és „miért”-tel: ők csak teszik a dolgukat, mint felsőbb intelligenciák „adóvevői” és tolmácsai. Ugyanakkor mindig voltak kutatók, akik szerettek volna a dolog mélyére látni, mert sejtették: a médiumitás az univerzum legbelső szerkezetével áll kapcsolatban, megértése pedig magához Istenhez juttathat közelebb.

Tesla gyermekkori látomásai

Csakhogy akik a médiumi közvetítés jelenségét akarják vizsgálni, a modern korban sokszoros nehézségekbe ütköznek. Nem elég, hogy az univerzum általában nem tárja fel egykönnyen a titkait, hanem a kutatónak még ideológiai előítéletekkel is meg kell birkóznia. Sajnos ugyanis a nyugati civilizációban az anyagelvű világkép monopolizálta a tudományt, így kizárólag a materializmussal összeférő nézeteket tartja „tudományosnak”, ami viszont ennek határát feszegeti, azt „tudománytalannak” bélyegzi.

Ám napjainkban egy olyan folyamat kezdődött, melynek során – sokak szerint Isten szelíd iróniájából – épp a tudományos kutatás kezdi akaratlanul is igazolni a „tudománytalan babonákat”. Illetve, ha pontosak akarunk lenni, mindez nem most kezdődött, csak mostanában kap egyre nagyobb lendületet. Valójában már a huszadik század legnagyobb természettudósai megjósolták: a tudomány hamarosan oda fog jutni, hogy épp azokat a jelenségeket támasztja alá, amelyekkel ősidők óta a vallás, misztika, mágia, ezotéria foglalkozik. Ez pedig tudomány és spiritualitás összebéküléséhez, sőt szintéziséhez fog vezetni – és ez lesz az emberiség új világképének alapja.

Ezt vallotta minden idők egyik legnagyobb zsenije és legtermékenyebb feltalálója, a szerb Nikola Tesla (1856–1943) is. Neki személyes tapasztalata volt a természetfeletti létezéséről: ő maga is médiumnak született, aki tudását, inspirációit más létsíkokról „csatornázta”. Már gyerekként látomások gyötörték – szó szerint gyötörték, mert nagyon szenvedett tőlük. Egy idő után viszont megtanulta, hogyan teheti élménnyé e spontán lélekutazásokat, és miként tudja belőlük kinyerni a feltalálói munkáját segítő információkat.

A cikk még nem ért véget, a folytatást a Nők Lapja Ezotéria 2019/5. lapszámában olvashatjátok el.

Szöveg: Magyar Diána

Fotó: Getty Images