Azzal, hogy minden embernek megvan a maga sorsa, még a materialisták is egyetértenek. Azokra a kérdésekre azonban, hogy honnan származik a sors, mit lehet változtatni rajta, és mit nem, már jóval nehezebb választ kapni. Az alábbiakban ezeket szeretném a spirituális tanítások alapján megvilágítani.

A földi testet öltés előtt a lélek számára életterv készül, amelyet a felső szférák erre kijelölt szellemei készítenek el. Ők tisztában vannak a „jelölt” múltjával és jelenével, tisztán látják karmáit, lelke rejtett hajlamait s a javulásra való hajlandóságát. Az élettervet mindig úgy készítik, hogy az a lehető legjobban szolgálja az illető fejlődését. Ez az életterv egy életre szól, kijelöl bizonyos mozgási teret az inkarnálódó lélek számára, és lehetőségeket ad feladata betöltéséhez. Tehát egyrészt korlátokat, másrészt lehetőségeket és képességeket is tartalmaz. Ezt a betöltendő élettervet hívjuk sorsnak.

Egyénre szabva készül

Az élettervet készítő szellemek mindig ügyelnek arra, hogy csak annyi megpróbáltatás legyen az inkarnációban, amennyit az adott lélek el tud viselni, s ha túl sok van a „számláján”, akkor olyan ütemben szembesítik ezzel, hogy lehetőség szerint ne essen még mélyebbre. Igyekeznek lehetőséget biztosítani arra is, hogy az illető jó tulajdonságai kibontakozzanak, a fejlődésre való készsége erősödjön, és mindent úgy terveznek, hogy szellemi szempontból az a legelőnyösebb legyen a szülöttnek.

Az életterv, a sors teljesen egyedi, és tökéletesen az egyénre szabott, így csak kevés általános szabálya van. Vannak olyan sorstervek, amelyek csak vázlatosak, ilyenkor a léleknek nagyon ébernek kell lennie, hogy jól oldja meg a nehézségeket. Másokat épp fordítva, igen részletesen dolgoznak ki, ami nagyobb biztonságot ad a szellemnek.

Az élettervben elvállalt feladatok kötelezőek, nem lehet kibújni alóluk. Főleg a fejlettebb lelkekre érvényes, hogy ha küldetésből vállalt egy feladatot, akkor ezt itt a Földön nem gondolhatja meg. Amikor elvállalja a feladatot, akkor alárendeli magát a testet öltés törvényeinek, amelyek hatnak rá. Ezért ha a dolgait nem végezte el, akkor élete után nem tud visszajutni eredeti szférájába, hanem kap egy újabb testet öltést, ahol befejezheti a munkát. Csak ezután jut vissza szellemi hazájába, és ekkor ébred fel szabad szellemként odaát.

Test és az életterv

Az inkarnációhoz mindenki kap egy szellemi vezetőt, aki támogatja őt abban, hogy élettervét a lehető legjobban meg tudja valósítani. A szellemi vezető részt vesz az életterv kidolgozásában, és ha a szellem nem a legsötétebb szférákból jön, akkor meg is beszéli vele következő életének főbb állomásait. Az inkarnáció befejezése után a szellemi vezető is jelen van, amikor védence végignézi és értékeli földi életét, és neki is el kell számolnia azzal, hogy mennyire sikerült vállalt feladatát – az adott lélek vezetését – elvégeznie. Az életterv mellett elkészül az új fizikai test terve is. Ezt szintén megfelelő „szakemberek” dolgozzák ki a magasabb szférákban, szoros összhangban az életfeladattal.

A sorsról, az élettervről és a szabad akaratról bővebben olvashattok a Nők Lapja Ezotéria 2017/4. számának hasábjain.

Szöveg: Szabó Judit

Fotó: Thinkstock