Az Egyensúly lapja harmóniát teremt a világ ellentétes pólusai, a fény és a sötétség, a jin és a jang között. Ismerkedjetek meg sorozatunk legújabb részével!

Tarot cards and other fortune teller's accessories

Már a kép is boldog nyugalmat áraszt: a lapon egy angyali nőalak látható, aki a jobbjában lévő kancsóból vizet önt át a balban lévő, másik edénybe. Ez a tarot Nagy Árkánumának 14. kártyája. Eredeti neve Le Temperance, amelyet többféleképp szoktak fordítani. A leggyakoribbak a következő változatok: Egyensúly, Mérték, Mértékletesség, Harmónia, Kiegyenlítődés. De némelyik modern tarot-rendszerben vannak más, „alternatív” megoldások is, például Rend, Világrend, sőt akár Művészet is. Kezdjük ott: nem véletlenül áll a két „legsötétebb” lap, a 13-as számú Halál, illetve a 15-ös Ördög között. A 14-es ugyanis mintegy „egyensúlyoz” köztük: harmóniát teremt a világ ellentétes pólusai, a fény és a sötétség, a jin és a jang között. De úgy is szokták magyarázni, hogy a képen lévő nőalak által kiöntött víz tisztára mossa a világot a Halál fájdalmától és az Ördög gonoszságától – egyben pedig az emberi lelket is megtisztítja a múlt terheitől.

Békésebb időszak a zivatar után

Ugye ismerjük az érzést, amikor életünk egy nagyobb megrázkódtatás után fokozatosan újra nyugvópontra tér? Az átélt fájdalom, veszteség talán gazdagabbá tett minket néhány tanulsággal, de fejlődtünk általa. Lelki sebeink kezdenek begyógyulni, így egyre kevésbé szakadnak fel és véreznek, valahányszor gondolatban visszanézünk. Sőt egy idő után már képesek vagyunk hűvös nyugalommal emlékezni a történtekre, akár még beszélni is róluk. Ám a teljes gyógyulás jele az, amikor megértjük: bármennyire is fájt az átélt trauma, értünk történt, nem ellenünk. A világban ugyanis szükség van negatívumra, ahhoz, hogy a pozitívum kifejtse áldó hatását. Gondoljunk bele, vajon értékelnénk-e az egészségünket, ha soha nem lettünk volna betegek? A kettő közti harmónia, egyensúly tartja a világot folyamatos áramlásban, működésben – és pont ez a 14-es lap legfőbb üzenete.

A tarot az ember belső szellemi fejlődéséről szól, a kártyák az egyes stádiumokat, életszakaszokat és tudatállapotokat jelenítik meg. A 13-as lap, a Halál azt jelentette: egy fájdalmas trauma során régi énünk „meghalt”, hogy helyébe egy újabb szülessen meg. A halálból ugyanis mindig élet fakad, ahogy a kudarcokból és veszteségekből egy bölcsebb, fejlettebb egó keletkezik. Így a 14-es lap nem más, mint a jól megérdemelt pihenő a gyötrelmek után. Miután „meghaltunk” és „feltámadtunk”, egy kicsit kifújhatjuk magunkat: visszanézve levonjuk a tanulságot, erőt gyűjtve a következő próbához. Hasonlóan, mint mikor egy hegymászó a hegy csúcsán visszatekint a megtett útra, és pihen kicsit.

Keserű pohárból az élet vizéig

A kancsós nőalak a képen Harmónia istennő személyesen, a világrend, a kozmikus törvény úrnője, akit az ősi mitológiák sokféle néven ismertek. Egyiptomban például Maatnak hívták, mint az igazság istennőjét, a görögöknél Themisz volt a neve, Indiában pedig Dharma. A keresztény hagyományban viszont már nyilván nem istennőt, hanem angyalt láttak benne. Kancsói és az, hogy vizet önt, eleve utal rá, hogy ő a Vízöntő csillagkép szelleme is. A 14-es kártya szintén e csillagjegy uralma alatt áll. A két edény a mindenség két pólusát szimbolizálja: az egyik lehet a „keserű pohár”, a szenvedések korsója, míg a másikból az élet vize fakad. A kártya ezzel azt sugallja: mindkettőre szükség van. A nőalak az egyikből önti a vizet a másikba, majd onnét vissza az elsőbe – és így tovább, a végtelenségig. Miként az életből halál keletkezik, halálból pedig újra élet, ahogy fájdalmas életszakaszainkra boldog időszak következik, majd viszont. Létezésünk és maga a világ is folyamatosan a két pólus, a Vízöntő két korsója között vibrál. Ezt akár úgy is elképzelhetjük, hogy az egyik edényre az van írva, hogy „jin”, a másikra pedig, hogy „jang”. A víz az ősi ezotériában elsősorban az élet, a megtisztulás jelképe. Az Egyensúly kártya fontos üzenete ezért az is, hogy életünkben megtisztulási ciklus kezdődik – leülepednek, letisztulnak bennünk mindazok a tanulságok, amelyeket az eddigiek során szereztünk. A 14-es lap emellett a feloldódás, elengedés, megbocsátás és gyógyulás kártyája is – ha beteg húzza, ezt mindig úgy értelmezik a tarotban, hogy állapotában pozitív fordulat fog hamarosan bekövetkezni, meg fog gyógyulni. Olykor a lap istennőjének vagy angyalának egyik lába egy patak vizében áll. Szemben a korsók vizével – az „égi” vízzel, azaz a felsőbb egónkkal – ez a tudatalattit, az ösztönénünket jelképezi. Így a 14-es lap mintegy hidat ver a tudatos és tudattalan énünk között, azt üzenve: szellemi fejlődésünk a tudatalatti mélyében gyökerezik, de a felsőbb én, a megtisztulás felé tör.

tarot-az-egyensúly

Jó hír a szivárványistennőtől

Egyes változatokban kék íriszek nyílnak a patak körül. Ez a görög Írisz istennő szent virága. Ő az istenek hírnöke és egyben a szivárvány megtestesítője volt. Ezért a lap azt is üzenheti, hogy az életünkben dúló viharnak vége, felível a szivárvány sorsunk egén. A hír, amelyet itt Írisz hoz számunkra, jó hír: egy szelídebb, békésebb időszak előtt állunk. A két korsó a múltat és a jövőt is képviselheti. A szárnyas lény a múlt vizéből önti a jövőnket, ami a karmára utal: minden múltbeli tettünk következménnyel bír a jövőre nézve. A jelenet az inkarnációk folytonosságát is jelzi: az előző születésünkből – az első kancsóból – ömlik át életünk vize a másik, mostani megtestesülésünket szimbolizáló edénybe és így tovább. Nos, az őshagyományokban a törékeny cserépedények a mulandóságra ítélt földi testet is jelképezik.

Fényfürdő a Harmónia-vízesésben

Egy konkrét élethelyzetben húztunk a Nagy Árkánumból, és a 14-es akadt a kezünkbe? Szeretnénk érteni, mit jelent ez konkrétan ránk nézve? Nincs más dolgunk, mint lecsendesült tudatállapotban egy kicsit szemlélni a kártyát, majd gondolatban, szóban vagy írásban felelni a következő kérdésekre:

  • Mi volt életutunkban a legutóbbi nagy trauma, megrázkódtatás, amely kudarccal, veszteséggel vagy fájdalommal járt?
  • Sikerült-e már feldolgoznunk az átélteket? Tudunk-e róluk hűvös fejjel gondolkodni, beszélni? Vagy még túl közelinek érezzük ezt, mert fájnak a sebek?
  • Milyen tanulságokat szűrhetünk le az elmúlt időszak fontosabb eseményeiből?
  • Milyen ellentétek dúltak akkor bennünk? Sikerült-e őket elsimítani? Tisztábban látunk-e a jövőnket illetően?
  • Maradtak-e még lelkünkben dilemmák, ellentétek? Vagy már nyugvópontra jutottunk?

Ha minderre sikerült válaszokat találnunk, vagy csak gondolkodtunk a kérdéseken, egy szelíd meditációval is erősíthetjük lelkünket. Képzeljük el, amint a 14-es lap szárnyas istennője (angyala) előtt állunk, aki békés mosollyal fordul felénk. Gondolatban lépjünk be lábunkkal a patakba, melyben ő is áll, és vizualizáljuk, amint az Egyensúly úrnője korsójából ragyogó, fényt árasztó víz ömlik felülről ránk! Fürdőzzünk egy kicsit ebben a csodálatos fény-vízesésben, fejünkkel, egész testünkkel is! Akár gondolatban ismételhetjük a következőket: „a harmónia fénye árad rám és életemre… nyugodt, tiszta és boldog vagyok… átadom magam a szeretet megújító erejének…” Így élvezhetjük igazán a 14-es kártya szellemi ajándékait, mely örömteli, gyógyító lap, a tarot egyik legkellemesebb lapja.

A cikk a Nők Lapja Ezotéria 2015/2. számában jelent meg.

Szöveg: Kincses Boglárka

Fotó: Thinkstock