csillagenergiák 2024

Próbahelyzetek elé állíthatnak a heti csillagenergiák (2024. 06. 10. – 2024. 06. 16.)

Az elmúlt hét mozgalmas minőségeit folytatva az új hetünk nagy részét is az intenzívebb energiák jellemezhetik. A hét első napjait a Bika Mars és a Vízöntő Plútó erőteljes, feszült találkozója hathatja át.

A Plútó és a Mars egymáshoz hasonló minőségeket képvisel: mindkét bolygó kapcsolódik az erő és a motiváció fogalmához, azonban kissé eltérő módon. A Marshoz a fizikai erő, a lendület és az akarat, míg a Plútóhoz a mélyben rejlő erőforrások, a tudattalan mozgató erőink és az erő átalakító jelentései tartoznak.

Feszült kapcsolatuk a két szilárd minőségű jegyben, a Bikában és a Vízöntőben olyan próbahelyzetek elé állíthat minket, melyekben akaratunk, motivációnk, kitartásunk és erőforrásaink stabilitása kerülhet a fókuszba. Ez az időszak arra hívhat minket, hogy felülvizsgáljuk, milyen helyzetekben érdemes megacélozott akarattal és kitartással haladni az eltervezett úton még akkor is, ha akadályokkal szembesülünk.

A hét közepén a Nap-Merkúr találkozója egy különleges pillanatot jelöl: az asztrológia hagyománya szerint

amikor egy bolygó pontosan együttáll a Nappal, akkor szimbolikus értelemben a Nap szívében jár.

Ebben a pillanatban az adott bolygó és az általa képviselt kérdések egy megvilágító-megújító folyamaton mennek keresztül. A Nap-Merkúr találkozó során a gondolkodásmódunkat, a kommunikációnkat és az észlelésünket érintheti ez a hatás. Energiája arra hívhat, hogy felülvizsgáljuk gondolkodásmódunkat, átértékeljük kommunikációnk kérdéseit. Olyan helyzetekkel is találkozhatunk, melyekben egy régebbi kérdéskör új megvilágításba kerül, és ennek hatására egészen másként kezdjük szemlélni azt.

3 csillagjegy

Csillagenergiák: így hatnak ránk az asztrológia szerint (Fotó: Getty Images)

Mi várható a héten a csillagok szerint?

Hétfőn az Oroszlán Hold tüzes, intenzív energiáival indíthatjuk hetünket. Ez a hatás nemcsak belső lendületünket, hanem eltökéltségünket is fokozhatja, így sokkal elszántabban és motiváltabban vághatunk neki az új hétnek. A Hold útja során összekapcsolja az egymáshoz közelítő Mars és Plútó erőterét, így hamarabb érezni kezdhetjük hatásukat.

Ebben a Vízöntő, a Bika és az Oroszlán jegyet összekötő nagy égi háromszögben az újító szellemiség, a stabil haladás és a maradandó értékek minősége feszül egymásnak. Ezen a napon lehetőségünk nyílhat, hogy ezekben a látszólag eltérő értekekben harmóniát teremtsünk, összekovácsoljuk őket.

Kedden Az Oroszlán Hold energiái maradnak velünk, és bepontosul a Mars-Plútó kapcsolata is. Az átütő és megújító erőt képviselő Plútó feszül a lassú, kimért haladásra ösztönző Marsnak. A két minőség együttes jelenléte azokban a helyzetekben fokozhatja belső feszültség szintünket és frusztrációnkat, melyekben úgy érezzük, falakba ütközünk, a haladásunk útja ellehetetlenült. Ezzel együtt azonban lehetőségünk van ezt az energiát a javunkra fordítani:

a Bika Mars energiái által megerősíthetjük elszántságunkat egy korábban kitűzött célunk felé,

és a plútói minőségeket felhasználva könnyebbé válhat a dobozon kívül gondolkodva alternatív utakat találni az elénk gördülő nehézségek leküzdésére.

Szerdán már a Szűz Hold földelt energiáiban indíthatjuk a napot. A Hold és a Bika Mars támogató kapcsolata egy pillanatnyi kiegyensúlyozó erőként hathat a korábbi napok intenzitása után. Emellett az Ikrek Merkúr és a Halak Szaturnusz között kialakuló feszült kapcsolódással együtt nagyon kettős megéléseket is magával hozhat ez a kapcsolat.

A Hold-Mars páros minőségeinek köszönhetően ösztönös késztetést érezhetünk a fókuszált, tervezett, precíz cselekvésre, azonban az Ikrek Merkúr kíváncsi minőségei és a Halak Szaturnusz kereteket feloldó energiái megnehezíthetik a koncentráció és a megvalósítás folyamatát is.

A hét második fele sem lesz unalmas

Csütörtökön a Szűz Hold energiái mellett velünk maradnak a Halak Szaturnusz minőségei is. A Hold-Szaturnusz szembenállással támogatást kaphatunk érzelmi stabilitásunk, szilárdságunk újbóli megteremtéséhez. Ezzel együtt azonban határaink meghúzásának, megtartásának kérdései kihívásokat tartogathatnak számunkra a nap folyamán

Pénteken a nap első felében még a Szűz Hold minőségei lesznek velünk. A Hold útja során egy nagy égi háromszöget alkot a Halak Neptunusszal és az Ikrek Nap-Merkúr párossal. A Nap-Merkúr megvilágító dinamikái és a Neptunusz felfedő minőségei együttesen fontos felismeréseket hozhatnak személyesen aktuális témáinkban, kérdéseinkben egy eddig észrevétlenül maradt apró, de fontos részlet fókuszba emelése által.

A hétvégénket már a Mérleg Hold energiái fogják meghatrozni. Az intenzív hétindítás után ez a hatás sokat segíthet belső egyensúlyunk visszaállításában és kapcsolódásaink területén a harmónia megteremtésében. A hétvége mindkét napja jó alkalmat adhat arra, hogy barátainkkal vagy más hozzánk közel álló emberekkel töltött minőségi idő által feltöltekezzünk.

Kiss Fanni viselkedéselemző és asztrológus Instagram-oldala: instagram.com/lelek.emelo

Kiemelt kép: Getty Images/nőklapja.hu