Óvoda vagy iskola? Nullte Klasse: 0. osztály – Játékosan németül!

A sikeres felvételi és a magabiztos tanévkezdés a jó alapokon múlik. Szülőként pedig már nem csak a közép-, illetve főiskolai kihívásokra segíthetjük a felkészülést, hanem a nagybetűs iskolai élet első lépcsőfokaihoz vezető úton is.

      –––SZPONZORÁLT TARTALOM–––

A Budapesti Német Iskola, avagy a Deutsche Schule Budapest (röviden DSB), idén is három csoporttal indítja 0. osztályát, ami tulajdonképpen egy – az óvoda nagycsoportját kiváltó –, iskolaelőkészítő évfolyam, és 5 éves kortól lehet jelentkezni. Garancsyné Cserhalmi Ágnessel, a Budapesti Német Iskola 0. osztályának szakmai vezetőjével beszélgettünk.  

Garancsyné Cserhalmi Ágnes

Mi az előkészítő osztály legnagyobb előnye?
A Nullte Klasse egy játékos átmenet az óvoda és az iskola között, ahol a gyerekek megtanulnak németből egy alapszókincset, mellyel első osztályban rögtön integrálhatóak lesznek a német anyanyelvű gyerekek közé.

A 0. osztályban ezek szerint olyan gyerekek is felzárkózhatnak, akik előtte egyáltalán nem beszélnek németül?
Pontosan. Koncepciónk létrehozása közben szem előtt tartottuk az óvodás korú  gyermek játék iránti szükségletét. Ezt a játék iránti vágyat fenntartva szeretnénk mégis kielégíteni azt a tudatosabb tanulás iránti késztetést, ami 5 éves kor körül a gyermekeknél jelentkezik. A játékos tanulás közben, ezt a motivációt kihasználva fejlesztjük azokat a területeket, amelyek a megkönnyítik a későbbi iskolakezdést. A 0. osztály célja a gördülékeny átmenet létrehozása óvoda és iskola között, másfelől elsődleges cél a német nyelvi előkészítés, ami lehetővé teszi az eredményes iskolakezdést iskolánkban.

Milyen módszerekkel ismertetik és szerettetik meg a gyerekekkel a német nyelvet?
Jellemzően a mindennapi élet során felmerülő tevékenységbe ágyazva, mintegy megmerítkezve a német nyelvben. Játékosan, de célirányosan fejlesztjük a gyerekeket a későbbi iskolai életre, az egyéni igényeiket figyelembe véve. Ezt segíti elő a három kis létszámú, egyenként 15 fős csoport. Az óvodai élethez hasonlóan szervezett komplex foglalkozások zajlanak, úgy mint zene, ábrázolás, matematika, hangsúlyt kap a környezet megismerése és a naponta 1x tartott német, mint idegen nyelv óra. Mindemellett nem elhanyagolható a gyermekek személyiségének komplex fejlesztése, felölelve a motoros, kognitív, anyanyelvi és szociális képességeket is, hisz ezek is a zökkenőmentes iskolakezdés alapfeltételei. A 0. évfolyamban már a tanítónő által vezetett magyar nyelvi olvasás- és íráselőkészítés mellett, játékos mozgásalapozás is zajlik, képzett mozgásterapeuta irányításával.

Az egyéni felzárkózást hogyan tudják segíteni?
A gyermekek fejlődését elősegíti a tanév elején végzett fejlettségi vizsgálat alapján kidolgozott egyéni fejlesztési terv. Ez lehetővé teszi, hogy feltérképezzük a gyermekek erősségeit, esetlegesen gyengébb területeit és mindenki a neki megfelelő, optimális fejlesztésben részesüljön. Ezt segíti az iskola fejlesztő pedagógusa mellett a tanítási idő alatt, az iskola területén igénybe vehető teljes körű logopédiai szűrés és terápia.

Előkészítőt kijárt kisgyerek szülei is megosztották velünk tapasztalataikat

– Mi kétszer is választottuk a 0. osztályt, illetve hamarosan készülünk a harmadikra, hogy a kislányunk is bekapcsolódhasson ebbe az élménybe. Azért döntöttünk a DSB mellett, mert az volt a legfontosabb célunk, hogy a kisfiunk szeressen iskolába járni. Szeresse meg azt, hogy őt egy közösség veszi körül, szeresse meg a tanulást és az is nagyon fontos volt nekünk, hogy figyeljenek rá egyénileg. Ezt a három dolgot kerestük a DSB-ben, és ma már nyugodt szívvel mondhatom, hogy maximálisan meg is kaptuk, mert nagyon határozottan hozzásegítette Danit ahhoz, hogy most az első osztályban magabiztosan, boldogan tudja csinálni a mindennapi feladatait. Párhuzamosan a magyar és a német oktatásban is haladva, érdeklődve tekint az új dolgok felé. Azt, hogy összetartó közösség alakult ki a különböző események, nagyon kedves, barátságos élmények – legyen az az anyák napi, évzáró, évindító ünnepség, kis piknikek – nagyban elősegítették. Az egyéni figyelemnek köszönhetően viszonylag hamar kiderült az is, hogy szeretnénk a plusz tornával és különböző fejlesztésekkel az iskolaérettséget biztosítani, ezért közösen a teljes tanári csapat támogatásával döntöttünk úgy, hogy még egy évet fog így végigcsinálni Dani és maximálisan bevált. A második 0.-os évet segítőként csinálhatta végig, ez pedig teljesen megnyugtatott minket abból a szempontból, hogy készen áll az iskolára addigra, amikor annak valóban itt az ideje. Ezért nagyon hálás vagyok a teljes Nullte Klasse csapatnak, hogy ezt a két évet ilyen együttműködésben, így végig tudtok csinálni. – meséli a most 1. osztályos Dani anyukája.

Egy másik szülő szintén lelkesen mesélt arról, miért választották a Budapesti Német Iskolát. 
– Alapvetően azért, mert pont abban az időben szűnt meg az általános iskolában a magyar ág és a nagyobbik gyerkőc miatt, a kisebbiket is mindenképpen ebben az iskolába szerettük volna íratni. Mivel nem beszéltünk otthon németül a gyerekekkel, ez az egy út – a 0. osztályos előkészítő – maradt arra, hogy sikeresen tudjon felvételizni az első osztályba. Hogy mit kaptunk a 0. osztálytól? Abszolút azt, sőt még többet is, mint amit elvártunk volna! Gyakorlatilag tökéletes átmenet az óvoda és az iskola között, fantasztikusan ki van találva az egész rendszer felépítése, ahogy a gyerekek hónapról hónapra fokozatosan szinte átcsúsznak az óvodai életből az iskolaiba, és mellette valóban olyan készségeket sajátítanak el, olyan tudást, napirendet szereznek, ami nélkülözhetetlen ahhoz, hogy sikeresen kezdhessék el az első osztályt. Szívből ajánlom a Nullte Klasse-t mindenkinek, aki szeretné jó helyen tudni a gyerekét és fontos számára nyelvtanulás, mert ennél jobb, szervezettebb, átmeneti osztályt nem is tudok elképzelni. Elképesztőek 0. osztályos pedagógusok, az a szeretet, gondoskodás, törődés, ami körülvette ott a gyerekeket, és ami által, legalábbis az én kislányom egyszerűen megszerette a tanulást és a német nyelvet, az páratlan. Szinte elképzelhetetlen, hogy milyen gördülékenyen zajlott minden. 

Hogyan képzelhetjük el a csoportszobát, a napirendet?
Mindenképpen egy átmenetet elősegítő környezetként. Maga az intézmény a XII. kerület zöldövezetében található. A csoportszobák/osztálytermek egyik része a közös és egyéni játékhoz biztosít lehetőséget, hasonlóan egy óvodai csoportszobához. A terem másik fele osztályteremhez hasonló tanulásra alkalmas munkakörülményeket biztosít. Mivel 5 éves kortól lehet jelentkezni, az óvodai nagycsoportot váltjuk ki, kötelező házi feladat nincs, de az önállóságra nevelésre nagy hangsúlyt fektetünk, amihez hozzá tartozik bizonyos feladatok elvégzése is. Az iskolai tapasztalatok alapján gyakoroljuk azokat a dolgokat, ami a kezdéskor nehézséget szokott okozni, de ebben az életkorban már megtanulható (pl. saját környezet, felszerelés rendben tartása). Ahhoz, hogy a gyerekek megszokjanak egy rendszert, azt kérjük a szülőktől, hogy minden nap 7:30 és 8:00 óra között érkezzenek meg. Délelőtt a tanulás és a játék tevékenységek váltakoznak, az iskolához képest hosszabb szünetekkel és udvari játékkal, majd közös tízórai otthonról hozott reggelivel. Délben közös ebéd, a 0. osztályosoknak külön biztosított helyiségben, ebéd után pihenés, az alvás lehetőségének biztosításával. 13:00-17:00 óráig saját pedagógusok jelenlétével napközit biztosítunk és a délutáni közös uzsonna sem maradhat el. Az év közbeni iskolai szünetek a német iskola mindenkori naptára szerint zajlanak.
Meddig lehet jelentkezni?
A jelentkezési határidő: február 28. A felvételi eljárás április 17-21. közt lesz, és május 08-án érkezik az értesítés a felvétel eredményéről. A jelentkezési lap letölthető az iskola honlapjáról.
Idén, hogy alakul a jelentkezési korhatár és hogyan lehet a 0. osztály felvételi eljárására felkészülni?
Aki 2023. augusztus 31-ig betölti az 5. évet jelentkezhet, illetve a 6. évét betöltött gyermek is, abban az esetben, ha rendelkezik az Oktatási Hivatal által kiállított igazolással arról, hogy még egy évig óvodai nevelésben részesülhet. A jelentkező gyermekek egy játékos ismerkedésen, beszélgetésen vesznek részt. Ennek célja elsősorban azoknak a gyermekeknek a kiszűrése, akik esetlegesen olyan problémával küzdenek, ami a későbbiekben akadályozhatja a két nyelven való iskolakezdést (anyanyelvi fejlődés zavarai, tanulást akadályozó részképesség problémák). Fontos tudni: a felvételi, nem vizsga, nem lehet, és nem kell rá készülni! A felvételről a mindenkori igazgató dönt.

Galéria | 7 kép

Ha elvégzi a gyermek a 0. osztályt, automatikusan tovább mehet az 1. osztályba?
A német nyelvű felvételi szűrésen való megfelelés minden gyermek számára feltétele az 1. osztályba való bekerülésnek. A 0. osztály tanulói és a kívülről jelentkező gyermekek ugyanazon a német nyelvű felvételi szűrésen vesznek részt, amelyen a német nyelvi alapismereteken kívül a kognitív, motoros, emocionális és szociális kompetenciákat is vizsgáljuk. Az általános iskolában a gyerekek a németet nem, mint idegen nyelvet tanulják, hanem a nyelvi környezetbe (pedagógusok, gyerekek és tananyag) bevonva természetes módon sajátítják el.

Létezik átmenet a nyolc évfolyamos gimnáziumba. A diákok magyar vagy német érettségivel hagyják el az intézményt?
Negyedikben felmérés van német nyelv, magyar és matematika tantárgyakból. Ez az iskola saját, belső eljárása, nem központi felvételi. Célja a gimnáziumi követelmények elsajátításához szükséges képességek és kompetenciák mérése. A szülők a beiratkozáskor eldönthetik, hogy a magyar érettségire való felkészítést is kérik-e, ebben az esetben a magyar olvasás és írás, ill. magyar nyelv és irodalom óraszáma ehhez az igényhez igazodik. Mivel a diákok a németet nem idegen nyelvként tanulják, az angol és német mellett egy általuk választott, harmadik nyelvtudással felvértezve, (ami lehet francia vagy spanyol) távozhatnak.

Képek: Budapesti Német Iskola/Deutsche Schule Budapest