Többszörös intelligencia – egyes fontos készségeket nem mérnek az IQ-tesztek

Az intelligencia fogalmát annak megszületése óta sok kritika éri, a leggyakoribb ellenvetés az intelligenciamérés mindenhatóságával szemben az, hogy fából vaskarika: az intelligencia nem több, nem más, mint amit az IQ-tesztek mérnek. Pedig emellett az egyfajta IQ mellett egy sor másik is igen fontos az életben.

Bár az IQ-tesztek kiemelkedő eredménye bizonyos esetekben együtt jár az iskolai sikerekkel (jócskán hallunk persze olyan esetekről is, amikor valaki épp kiemelkedő intellektusa miatt nem tud az iskolai keretek között teljesíteni), ezek a tesztek egy sor olyan képességet teljes mértékben figyelmen kívül hagynak, amik nagyon is fontosak ahhoz, hogy a való életben „beváljunk”.

Az intelligencia a nagykönyv szerint

„Az intelligencia egy általános mentális képesség, amely magába foglalja a következtetést, a tervezést, a problémamegoldást, absztrakt gondolkodást, komplex gondolatok megértését, a gyors tanulást és a tapasztalatokból való tanulás képességét” – legalábbis így határozza meg jelenleg irányadó munkájában Bob Schalock egyetemi professzor és csapata ezt a nehezen leírható fogalmat. 

Ezt ismerte fel már évtizedekkel ezelőtt több neves szakember, köztük Howard Gardner, a Harward pszichológiaprofesszora, aki a többszörös intelligencia elméletével arra hívta fel a figyelmet, hogy az intelligencia többről szól, mint arról, hogy valaki egyszerűen jó matematikából és az anyanyelvéből, vagy egy második nyelv elsajátításában. Gardner elmélete rávilágít arra, hogy a sokszínűség érték, és hogy az iskola feladata az lenne, hogy minden gyerekben felkutassa és kibontakoztassa az őt egyedileg jellemző intelligencia-csomagot. 

A többszörös intelligencia elmélete

Howard Gardner elméletében két újszerű megállapítást is tett. Egyrészt úgy véli, hogy az emberi intelligencia nem állandó: életünk során fejleszthető, ráadásul nem egyetlen, általános képesség, hanem kilenc különbözőképességtípus sajátosan az egyénre jellemző elegye. Míg valaki különösen erős lehet egy területen, például a matematikai intelligenciában, valójában többféle intelligenciatípusban is rendelkezik képességekkel, és még egy magas nyelvi intelligenciával rendelkező embernek is nehéz lehet a boldogulás, ha a személyek közti viszonyok felmérésében kevésbé ügyes. 

Howard Gardner kilenc intelligenciatípusa a következő:

 • Logikai-matematikai intelligencia
 • Nyelvi intelligencia
 • Interperszonális intelligencia
 • Intraperszonális intelligencia
 • Zenei intelligencia
 • Vizuális-térbeli intelligencia
 • Testi-kinetikai intelligencia
 • Természeti intelligencia
 • Egzisztenciális intelligencia

Bár Gardner elméletét nemcsak nagy közönségsiker, de egy jó adag szakmai kritika is érte, mert egyesek felrótták a professzornak, hogy különböző fogalmakat most össze és intelligenciának nevez egyszerű készségeket vagy képességeket, elmélete nagy hatással volt az intelligencia kutatására, és nagy hatással lehet személyes életünkre is.

Ha korábban nem teljesítettél jól a jellemzően csak matematikai és nyelvi készségeket vizsgáló teszteken, vagy épp gyereked az, aki az iskolában – ahol alapvetően ezeken a készségeken van a hangsúly – alulteljesít, mindenképpen érdemes átfutnod ezt a listát. Bizonyára meg fogod találni benne saját vagy gyermeked erősségeit, és tippeket kaphatsz arra nézvést is, hogy egy-egy intelligenciatípus milyen munkakörökben kamatoztatható a legjobban. 

Logikai-matematikai intelligencia

A kilenc intelligenciatípus közül talán a logikai-matematikai intelligencia szembeötlő leginkább.

Ha valaki fejlett logikai-matematikai intelligenciával rendelkezik, az azt jelenti, hogy képes matematikai problémákat megoldani, összefüggéseket megérteni, gondolkodási folyamatában pedig nagy szerepet játszik a rend és a sorrendiség, emellett képes fogalmilag és absztrakt módon is gondolkodni.

Magas matematikai-logikai intelligenciára utalhat, ha

 • Jól bánsz a számokkal, és magabiztosan vállalsz olyan feladatokat, amelyek számszerűsítést igényelnek
 • Szívesen játszol logikai és stratégiai játékokat, élvezed a rejtvények megoldását és a rejtélyek megfejtését

A logikai-matematikai intelligenciával rendelkező emberek számára nagyszerű karrierlehetőségek nyílnak a számok világában: jól teljesíthetnek közgazdászként, könyvvizsgálóként, könyvelőként, esetleg számítógépes elemző pozícióban, de raktárosi, logisztikai feladatokat is sikeresen láthatnak el. 

Nyelvi intelligencia

A nyelvi intelligencia azt fejezi ki, hogy valaki mennyire képes hatékonyan használni a szavakat, elsősorban az anyanyelvét. Ez a készség nem azonos azzal, amikor valaki könnyen tanul idegen nyelvet (bár kétség kívül van összefüggés a kettő között), magas nyelvi intellektusa lehet olyasvalakinek is, aki csak az anyanyelvét beszéli, de képes felismerni és jól használni annak szabályszerűségeit, jelentésárnyalatait. A megfelelő szavak használatára és a szándék kifejezésére való képesség az intelligencia egyik egyedi készségtípusa.

Magas nyelvi intelligenciára utalhat, ha

 • Jól tudsz beszélni és írni, és képes vagy a szavak erejét használni mások meggyőzésében
 • Nagy szókincsed van, és érted, hogy mikor és hogyan használj bizonyos szavakat
 • Szeretsz olvasni és írni, szójátékokat játszani
 • Másoknál könnyebben érted meg idegen nyelvek kifejezéseit, logikáját 

A magas nyelvi intelligenciával rendelkező emberek képességeiket könyvtárosként, politikusként, rádiós és tévés műsorvezetőként, YouTuberként, újságíróként, ügyvédként vagy akár eladóként is kamatoztathatják.

A nyelvi intelligencia jól jön, ha egy terméket, vagy épp magadat kell eladnod (Fotó: Getty Images)

Interperszonális intelligencia

Az interperszonális intelligencia, más néven érzelmi intelligencia az intelligencia és az érzelmek közötti kapcsolatra utal, és az ez egyik legismertebb intelligencia-típus. Aki interperszonális intelligenciával rendelkezik, az jól érzékeli mások érzelmeit és motivációit, könnyedén megérti a társas helyzetek dinamikáját, nem esik nehezére mások helyzetébe képzelnie magát. 

Magas interperszonális intelligenciára utalhat, ha

 • Jó vagy abban, hogy felismerd az egyes embercsoportok (például számodra új baráti társaságok) dinamikáit
 • Széles baráti körrel rendelkezel, és szívesen ismerkedsz új emberekkel
 • Pontosan érzékeled az emberek hangulatát
 • Képes vagy különböző nézőpontokból szemlélni a dolgokat, és meg is érted mások nézőpontját

Az interperszonális intelligenciával rendelkező emberek számára kiváló karrierlehetőségek nyílnak a humán erőforrás, a tanácsadás, a menedzsment, a pszichológia, a PR területén, illetve pedagógiai és szociális munkakörökben is. 

Intraperszonális intelligencia

Az intraperszonális intelligencia az önismeretre és az emberek azon képességére utal, hogy jobban megértsék önmagukat, de magában foglalja emberi lét megbecsülését és tiszteletét, és általában véve azt, hogy úgy bánjunk másokkal, ahogyan velünk szeretnénk, hogy bánjanak. 

Magas interperszonális intelligenciára utalhat, ha

 • Képes vagy önmagadat motiválni és szükség esetén előtérbe is helyezni
 • Erős akaratú és független vagy
 • Az érzéseid és megérzéseid alapján cselekszel
 • Szeretsz időt szánni magadra az önreflexióra

Az ilyen típusú intelligenciával rendelkező emberek kiváló pszichológusok, írók, terapeuták, tanácsadók, szociális munkások vagy akár vállalkozók lehetnek. 

Zenei intelligencia

A zenei intelligencia arra utal, hogy valaki képes jól érzékelni a ritmust és a hangokat, és ezzel a képességével akár zene alkotására is képes.

Magas zenei intelligenciára utalhat, ha

 • Ha könnyen felismered az egyes dallamokat, ha magad is megalkotod őket vagy reflektálsz a zenére, és ezt szereted is csinálni
 • Kényelmesen érzed magad, ha a háttérben szól a zene, miközben más dolgokat csinálsz
 • Rendkívül érzékeny vagy a hangokra, meghallod azt, amit mások esetleg nem

A zenei intelligenciával rendelkező emberek számára kiváló karrierlehetőségek: karmester, zenész, zongoratanár, zeneszerző, tánctanár, zeneterapeuta vagy kórusvezető.

Vizuális-térbeli intelligencia

A vizuális-térbeli intelligencia az embereknek arra a képességére utal, hogy a világot három dimenzióban látják és könnyen vizualizálják. Ennek nagyon fontos része a mentális képalkotás, vagyis a képesség, hogy külső inger nélkül, emlékekből vagy korábbi tapasztalatokból merítve képet képzeljünk el valamit. Ide tartozó képesség a térbeli gondolkodás, amikor valaki képes a tárgyakról 3D-ben gondolkodni, és általánosításokat levonni korlátozott információk ellenére, például könnyen el tudja képzelni, hogy hogy néz ki egy szemből látott figura egy másik oldalról vagy felülről. Ennek a képességcsoportnak része a képmanipuláció, amikor például valaki el tudja képzelni, hogyan fog kinézni egy kép, mielőtt lerajzolja azt, és ide sorolhatók a művészi készségek is, azaz a képesség műalkotások létrehozására. A vizuális-térbeli intelligencia és a kreativitás kéz a kézben jár, aktív képzeletre támaszkodva lenyűgöző vizuális alkotásokat hozhat létre.

Magas zenei térbeli-vizuális intelligenciára utalhat, ha

 • Jól érzékeled a környezeted, jó az irányérzéked
 • Szívesen játszol kirakós játékokkal és navigáción alapuló játékokkal
 • Sokat álmodozol
 • Szeretsz kreatív lenni

Az ilyen típusú intelligenciával rendelkező emberek számára kiváló karrierlehetőségek: építész, geometriatanár, mérnök, földmérő, grafikus, lakberendező, fotós, vagy akár pilóta. 

Testi-kinetikus intelligencia

A testi-kinetikus intelligencia az elme és a test összehangolására utal, és kiemelkedő jelentősége van például sportolóknál, ahol nagyon sokat számít, hogy valaki mennyire képes a testét használni a körülötte lévő tárgyak és egyéb elemek manipulálására.

Magas zenei testi-kinetikus intelligenciára utalhat, ha

 • Felismered képességeidet és fizikai korlátaidat
 • Jól tudsz kommunikálni a testbeszéddel, gesztusokkal 
 • Nincs problémád a testi kontaktussal (gyakran megérintesz emberket)
 • Ügyes vagy a mozgásban és a tárgyak kezelésében
 • Szeretsz kézügyességet igénylő kreatív tevékenységet végezni

A testi-kinetikus intelligenciával rendelkezőkből kiváló gyógytornász, táncos, sportoló, edző, fitneszoktató, edzőterem-tulajdonos, színész, szerelő vagy asztalos válhat, ha jól használják képességeiket. 

Lenyűgöz a természet? (Fotó: Getty Images)

Természeti intelligencia

A természeti intelligencia a természet olvasásának és megértésének képességére utal. A természeti intelligencia az a képesség, amellyel megkülönböztetjük és osztályozzuk a természeti jelenségeket, a növény- és állatfajokat. 

Magas természeti intelligenciára utalhat, ha

 • Nagyon szereted a természetet és a szabadban töltött időt
 • Könnyen teremtesz kapcsolatot az állatokkal
 • Jól értesz az állatok és növények neveléséhez vagy gondozásához

A természeti intelligenciával rendelkező emberek számára kiváló karrierlehetőségek: botanikus, kutató, állatgondozó, meteorológus, geológus , esetleg. 

Egzisztenciális intelligencia

Az egzisztenciális intelligencia az ezzel rendelkező emberek azon képességére utal, hogy olyan nagy horderejű és átfogó kérdések megértésére, vizsgálatára képesek, mint a létezés értelme. Ez az egyik legösszetettebb a Gardner kutatásában felsorolt kilenc intelligenciatípus közül. Az egzisztenciális intelligenciával rendelkező emberek nemcsak szívesen beszélnek ezekről a komoly kérdésekről, hanem igyekeznek is megtalálni a választ rájuk.

Magas egzisztenciális intelligenciára utalhat, ha

 • Ha valóban választ akarsz akar találni az olyan kérdésekre, mint például „mi az élet értelme?” vagy „mi történik a halál után?”.
 • Magas fokú érzékenységről teszel tanúbizonyságot az emberi létezéssel kapcsolatos kérdésekben

Az egzisztenciális intelligenciával rendelkező emberek számára kiváló karrierlehetőségek: inspirációs előadó, író, lelkész, író, filozófus, közgazdász vagy blogger.

A többszörös intelligencia fogalmát ért kritikák ellenére bőven van, amit magunkkal vihetünk Gardner elméletéből. Nevezzük intelligenciatípusnak, vagy képességek profiljának, az, ha felismerjük, kiemelkedő teljesítményt nemcsak a nyelvi vagy a matematikai területen, hanem az emberek közti viszonyainkban, vagy épp a természet mélyebb megértésében is elérhetünk, segíthet magabiztosabbnak lennünk és megtalálni azokat a tevékenységeket, amelyekhez éppen azt kell tudni, amiben mi vagyunk a legjobbak. 

Kiemelt kép: Getty Images