Ezoteria online eloadas adatkezelesi tajekoztato 2021 02

EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Nők Lapja Ezotéria Est online esemény sorozat   február 18. / 2021. március 25./ 2021. április 29.     A Central Médiacsoport Zrt.  (1037 Budapest, Montevideo u. 9., a továbbiakban: Szervező vagy Adatkezelő) Általános Adatkezelési Tájékoztatója tartalmazza, az ott meghatározott fogalmak jelen tájékoztatóban is irányadók. A jelen Egyedi Adatkezelési Tájékoztató az eltéréseket, […]

EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Nők Lapja Ezotéria Est online esemény sorozat

 

  1. február 18. / 2021. március 25./ 2021. április 29.

 

 

A Central Médiacsoport Zrt.  (1037 Budapest, Montevideo u. 9., a továbbiakban: Szervező vagy Adatkezelő) Általános Adatkezelési Tájékoztatója tartalmazza, az ott meghatározott fogalmak jelen tájékoztatóban is irányadók. A jelen Egyedi Adatkezelési Tájékoztató az eltéréseket, illetve kiegészítéseket tartalmazza.

 

Adatkezelő, a rendezvény szervezője: Central Médiacsoport Zrt.

Cím: 1037 Budapest, Montevideo u. 9.
Levélcím: 1872 Budapest
E-mail: info@centralmediacsoport.hu
Web: www.centralmediacsoport.hu
Telefon: +36 1 437 1100
Fax: +36 1 437 3737

Adószám: 25087910-2-41
Cégjegyzékszám: 01 -10- 048280
Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Képviselő: Varga Zoltán vezérigazgató

 

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@centralmediacsoport.hu

 

 

Adatbiztonság: HTTPS protokoll titkosított adatátvitelhez.

A Central Médiacsoport Zrt. megbízásából a Central Digitális Média Kft. a Drávanet Zrt.-nél (1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22 és 1138 Budapest, Váci út 188.) telepített, 24 órás őrzéssel védett szerveren tárolja a személyes adatokat.

 

Adatkezelésére a Central Médiacsoport Zrt. Általános Adatkezelési Tájékoztatója is vonatkozik azzal, hogy a könnyebb áttekinthetőség és a transzparencia kedvéért a rendezvényre vonatkozó egyedi adatkezelési jellemzők ezen dokumentumban szerepelnek.

 

 

A jelen egyedi adatkezelési tájékoztató elérése, elfogadása és hatálya

 

A jelen egyedi adatkezelési tájékoztató elérhető a https://www.noklapja.hu/ajanlo/2020/12/17/ezoteria-online-eloadas-adatkezelesi-tajekoztato-2021-02/ weboldalon és a rendezvény helyszínén kinyomtatott formában.

A résztvevők, akik Nők Lapja Ezotéria Est eseményen részt vesznek a jelen Egyedi Adatkezelési Tájékoztatót elfogadják magukra nézve kötelezőnek.

A jelen adatkezelési tájékoztató a természetes személy résztvevők személyes adataira terjed ki, nem terjed ki a jogi személyek közhiteles, nyilvános nyilvántartásból elérhető adataira, így különösen, de nem kizárólagosan a cégek nyilvános cégadataira.

 

  1. Az adatkezelés részletei

 

  1. Nézők adatai

Amennyiben a néző résztvevő bárki számára elérhető, nyilvános csatornán vásárolt jegyet a rendezvényre személyes adatot róla a rendező nem kezel. Maga a jegy az egyedi leolvasásra alkalmas kód alapján beazonosítható, de a Szervezőnek nincs információja arra vonatkozóan, hogy az adott jegyet ki vásárolta meg. A jegyet árusító szolgáltató önálló, a Szervezőtől független adatkezelőnek minősül, és a  személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatója itt érhető el: https://oneticket.hu/adatvedelem

 

Amennyiben a néző résztvevő a megadott e-mail címen az eseményt megelőzően kérdést küld a Szervezőnek, a Szervező adatkezelőként kezeli a küldő hozzájárulása alapján az e-mail címét, valamint a levéltartalmat (pl. név, kérdésben szereplő személyes adatok) a kérdés esemény keretében történő, anonim megválaszolása céljából az esemény megtörténtét követő legfeljebb 6 hónapig.

 

  1. Előadó résztvevők képmás és hangfelvétel személyes adatai

A rendezvény során a Szervező által az eseményről audiovizuális felvétel, tudósítás ezen belül fotók és videó felvételek készülnek.

 

A felvételeket részben vagy egészben a Szervező közösségi oldalakon, sajtóban, illetve egyéb médiumokban nyilvánosságra hozhatja.

 

Az Adatkezelő csak az általa készített és tárolásra kerülő képmások tekintetében tud tájékoztatást adni, illetve tudja biztosítani az érintett jogok érvényesítését:

 

 

 

 

 

Kezelt adatok köre képmás (fotó, videó), esetenként hangfelvétel
Adatkezelés célja a)    Rendezvényről szóló tudósítás

b)    Rendezvény dokumentálása

c)    Véleménynyilvánítás és tájékozódáshoz való alapjog biztosítása

d)    A Szervező cégtörténetének dokumentálása és archiválása

e)    A Szervező tevékenységének marketing célú népszerűsítése

Adatkezelés jogalapja Jogszabály:

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 2:48. §  (2) Nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén.

2010. évi CIV. törvény a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól 10. §  Mindenkinek joga van arra, hogy megfelelően tájékoztassák a helyi, az országos és az európai közélet ügyeiről, valamint Magyarország polgárai és a magyar nemzet tagjai számára jelentőséggel bíró eseményekről. A médiarendszer egészének feladata a hiteles, gyors, pontos tájékoztatás ezen ügyekről és eseményekről.

 

GDPR. 6. cikk (1) bek. f) pontja alapján a társaság jogos érdeke: A társaság jogos érdeke az általa rendezett események dokumentálása, cégtörténeti eseményeinek archiválása, brandépítés, cég- és márkaismertség növelés.

Amennyiben a fotót a Szervező az eseményről szóló tudósításon túl más célra is használni kívánja, egyedi hozzájárulást kér az érintettől bizonyítható formában. (GDPR 6. cikk (1) a) pontja)

Adatkezelés időtartama Az adatkezelési cél megvalósulásáig. A felvételeket a Szervező archívumában legalább 25 évig tárolja. A nyilvánosságra hozott felvételek tekintetében az adatkezelés időtartama függ az adott nyilvánosságot biztosító felület élettartamától is.

Egyebekben a tiltakozásnak megfelelő törlésig, illetve a hozzájárulása visszavonásáig.

Nyilvános adatok, címzettek A felvételek nyilvánosságra kerülhetnek különböző médiumokban, közösségi felületeken (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, stb.), kommunikációs anyagokban.

A Szervező célzottan nem ad át tőle független személynek személyes adatot.

A rendezvényen a Szervező megbízásából eljáró adatfeldolgozó fotós vállalkozók a képmás személyes adatokat a megbízásban részletezettek szerint kezelik.

Adattörlés, tiltakozás az adatkezelés ellen Amennyiben a résztvevő nem kíván a felvételeken szerepelni, a kihelyezett kamerák látószögéről a Szervezőtől tájékoztatást kérhet, illetve a felvétel készítése, vagy nyilvánosságra hozatala ellen tiltakozhat, a róla készült felvétel törlését kérheti a helyszínen, illetve az alább szereplő igényérvényesítési címeken.

 

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a Rendezvényről szóló tudósítás keretében személyes adata az Ön beleegyezése vagy jogszabályi felhatalmazás nélkül vált elérhetővé harmadik személyek számára, az 679/2016. Általános Adatvédelmi Rendeletben szereplő jogait az adatvedelem@centralmediacsoport.hu e-mail címen vagy a Central Médiacsoport Zrt. 1872 Budapest postai címen tudja érvényesíteni. Kérjük, hogy minden esetben tüntesse fel: Nők Lapja Ezotéria Est 2021.

 

FIGYELEM! Amennyiben a Szervezőtől független médiumban vagy felületen találkozik személyes adatával, a Szervező a Rendezvény nyilvános volta miatt nem tudja érintett jogainak érvényesítésében segíteni.

 

  1. Egyéb adatkezelési tudnivaló

 

Adatfeldolgozók, címzettek Nincsenek adatfeldolgozók és címzettek.

 

Adathelyesbítés, adattörlés Az adatok módosíthatók, illetve a adatvedelem@centralmediacsoport.huemail címen vagy a Central Médiacsoport Zrt. 1872 Budapest postai címen kérhető a módosítás
Egyéb kezelt adatok köre Nem valósul meg egyéb adatkezelés.
Igényérvényesítési cím, ügyfélszolgálat adatvedelem@centralmediacsoport.hu e-mail címen vagy a Central Médiacsoport Zrt. 1872 Budapest postai címen tudja érvényesíteni. Kérjük, hogy minden esetben tüntesse fel: Nők Lapja Ezotéria Est 2021
Adatbiztonság A Central Médiacsoport Zrt a Drávanet Zrt.-nél (1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22 és 1138 Budapest, Váci út 188.) telepített, 24 órás őrzéssel védett szerveren tárolja a személyes adatokat.

A Rendezvény szervezése során kezelt személyes adatok közül a feladatvégzéshez szükséges adatokhoz kizárólag azok személyek férnek hozzá, akiknek feladatellátásukhoz az adat megismerése elengedhetetlen.

A Szervező a személyes adatokhoz hozzáférő személyek számára oktatást valósított meg és belső iránymutatásokat adott ki.

  1. Az érintett jogokat és jogorvoslatokat a Central Médiacsoport Zrt. Általános Adatkezelési Tájékoztatója

Budapest, 2020. december 17.