A tarotról kevesen tudják, hogy – noha kártyalapokból áll – elsősorban nem jóslási módszer. Ez azt jelenti, hogy a lapokon látható ábrák feladata nem feltétlenül az, hogy a kérdezőnek precízen megmutassák a jövőjét, hanem sokkal inkább az, hogy ősi jelképek segítségével tárják fel az ember spirituális fejlődésének állomásait.

Tarot cards and other fortune teller's accessories

A tarot Nagy Arkánumának 22 lapja tehát nem más, mint egy beavatási ösvény tükörképe. ennek az útnak során az ember fokozatosan jut el a „bukott” állapotból a „megváltásig”, vagy – ahogy sok tarot-mester állítja – az anyagi, testi létezésből a Fénybe. Más értelmezők szerint a tarot lapjai nemcsak az ember megvilágosodását ábrázolják, de a jelképek nyelvén azt is elmesélik, miként született a Világmindenség, illetve milyen erők irányítják, tartják fenn azt. A tarot ily módon egyfajta 22 lapos „varázskönyv”, melyben állítólag minden megvan, amit az emberről és az Univerzumról egyáltalán tudni lehet! S az is kérdés, hogy miként lehet elolvasni, értelmezni a tarot ábráit, melyek egyesek szerint Atlantiszról erednek.

Az elemek varázslója

A Tarot első lapja a Mágus, azaz ez a kártya nyit meg minden létező Tarot-csomagot. Nem véletlenül, mivel a lap kulcsszavai a teremtés, a kezdet, a születés, az elindulás. Ezért tartják ősidők óta úgy az értelmezők, hogy ha valaki a mágust húzza, az arra utalhat, hogy ő maga is teli van teremtő energiákkal, vagy valamilyen kezdet, elindulás, megnyitás-megnyílás előtt áll. Ez lehet például egy párkapcsolat kezdete, egy vállalkozás megalapítása, egy házépítés, de akármi is konkrétan a kezdés, alapítás tárgya, egy biztos: a mágus szerencsés jel, jó ómen. azt jelzi, hogy amibe belefogunk, az sikerrel jár.

Ahhoz azonban, hogy megfejtsük a mágus igazi titkát, nézzük, kit-mit láthatunk egyáltalán ezen a kártyalapon! Egy fiatal férfi áll egy pult, vagy faasztal mögött, melyben a középkori vásári bűvészek, alkimisták bemutató-padját ismerhetjük fel. a fickó öltözetének legfeltűnőbb eleme a kalapja: a fejfedő ugyanis fektetett 8-as alakú (lemniszkáta), márpedig ez az ősi misztikában (s a mai matematikában) a Végtelen jele… Ez is jelzi, hogy vásári bűvészünk szemmel láthatóan sokkal több holmi szemfényvesztőnél. Ám igazi kilétét azok a titokzatos tárgyak árulják el, melyek az asztalkáján hevernek. Vannak olyan kártyapaklik, ahol 4 dolog látható a fapulton: egy kehely, egy kard, egy pénzérme és egy pálca vagy bot. Ezek nem mások, mint a Tarot Kis Arkánumának fő szimbólumai, melyeknek azonban a jelentése sokkal mélyebb: sokak szerint a Mindenséget felépítő 4 elemet jelképezik (kehely = Víz, kard = Levegő, érme = Föld, bot = Tűz). A kalapos mágus tehát nem kisebb erőkkel, mint magával a világ alapelemeivel „bűvészkedik”!

tarot-a-mágus

A zsenitől a lázadóig

Más lapokon azonban ennél kevésbé magasztos tárgyak láthatók az asztalkán: a vargamesterség kellékei (cipők, árak, sámfák stb.). Eszerint az 1-es lap neve Mágus helyett Foltozóvarga is lehet, de találkozunk Bűvész, Szemfényvesztő, Kobzos, Lantos elnevezésekkel is. Vannak azonban olyan paklik is, ahol a lapok alakjait mitológiai hősökkel azonosítják: ezekben az 1-es lap mágusa általában Daidalosz vagy Prométheusz. Márpedig e két hős – a mítoszok alapján – a briliáns tehetség, az agyafúrt ravaszság és az éles elme megszemélyesítői! Valójában mindketten a kozmikus zsenit mintázzák, azt a lángelmét, aki – szembeszállva akár a zsarnok uralkodókkal is – mindent elkövetnek a világ fejlődéséért, haladásáért. Daidaloszról azt mesélik, a világ leghíresebb építőmestere és tervezője volt, aki (egyfajta mitológiai Leonardóként) szédületes, a kor színvonalát jóval meghaladó gépezeteket talált fel. Ő építette Minósznak, a krétai királynak a Labirintust is, ahová az uralkodó félelmetes küllemű, torz mostohafiát, a bikafejű Minótauroszt rejtették el a kíváncsiskodók szeme elől…

Csakhogy Minósz rettegett, hogy a mester elárulja Minótaurosz létezését, ezért megtiltotta neki, hogy elhagyja kréta szigetét. Daidalosz tehetsége azonban diadalmaskodott, így szembe tudott szállni a paranccsal: szárnyakat ácsolt, s ezekkel repülve szökött meg fiával, Ikarosszal együtt (sajnos azonban csak az apa jutott el a tenger túlpartjára, az ismert zuhanás miatt). A mágus lapja pontosan ezt jelenti: könnyen lehet, hogy tehetségünk, észbeli képességeink, találékonyságunk által tudunk felülkerekedni az előttünk tornyosuló nehézségeken! a mágus másik lehetséges mitológiai azonosítása, Prométheusz, Íapethosz titán fia volt, aki ellopta, és az embereknek ajándékozta az istenek által az égbe rejtett tüzet. Zeusz ezért kegyetlenül megbüntette, ám a tűz – illetve az általa jelképezett titkos tudás – ekkor már a halandók birtokába került. Prométheusz így hősként él az emberek emlékezetében, s a mágus lapjának is lehet ilyen mondanivalója: oldjuk fel félelmeinket, gátlásainkat, s helyettük inkább kreatív energiáinkat engedjük szabadon… Vagy másképp fogalmazva: a mágus arra inthet bennünket, hogy merjünk néha – akár vakmerőnek tűnő lépést vállalva is – saját életünk varázslója lenni!

Legyen Ön is Mágus…

Szárnyaló, sőt akár lázadó, kritikus szellem, kreativitás, tehetség, önállóság – ezek tehát a mágus lapjának kulcsszavai. e kártya uralkodó bolygója a Merkúr, ami nem csoda: Hermész, azaz Merkúr a görög-római mitológiában a ravaszságig menő éles elme, egyáltalán az emberi teremtő szellem istene. Ebből is látszik, hogy a mitológiában, történelemben minden olyan szereplő akár lehetne a Mágus-lap modellje, aki „merkúri” személyiség: így például a leleményes Odüsszeusz, a trójai faló feltalálója éppúgy, mint – mondjuk – a tudásvágyó, s emiatt még veszélyes lépésektől sem visszariadó Doktor Faustus…

És ez az én, a lendületes, szellemes, sokszor tréfás kedvű Mágus-Szemfényvesztő alakja minden emberben ott rejlik – igen, akár még akár bennetek is! S hogy mennyire, ezt a következő játékos Mágus-próbával Ti is megtudhatjátok: ehhez mindössze kézbe kell venni egy (bármilyen Tarot-csomagból származó) mágus-lapot, s mécsláng mellett ellazulva gondolatban válaszolni az alábbi kérdésekre: Van-e olyan terület, szerep, melyben mostanában teszem/kellene megtennem az első lépést, lépéseket? Ha igen, eléggé bátran viselem a kezdés esetleges nehézségeit, vagy rendszeresen megtorpanok, visszariadok? Miben vagyok tehetséges? Miben tudnám legjobban kifejteni a képességeimet? Jelenleg tehetségemet sikerül-e kiélnem magam és mások javára – vagy ellenkezőleg, olyasmivel foglalkozom, ami nem az én személyiségemhez, képességeimhez való?

Ezután hunyjátok be a szemeteket, és láttassátok meg magatoknak azt a területet, helyszínt, környezetet, ahol a legszívesebben ténykednétek, dolgoznátok, kifejezésre juttatnátok a tehetségeteket! Fontos, hogy lássátok magatok munka közben, s érezzétek, mennyire élvezetes, hogy segíthettek, teremthettek, alkothattok… Végül érdemes ismét ránézni a mágus-lapra, miközben saját magatokat képzelitek a mágus helyébe (ahogy ott áll a különös tárgyakkal teli faasztal mögött…). Mondjátok ki hangosan a következő megerősítő mantrát: Örömmel kezdek bele új dolgokba. A bennem lévő teremtő energiák most felszabadulnak, s ez engem örömmel, harmóniával, boldogsággal tölt el…

A cikk a Nők Lapja Ezotéria 2013/1. számában jelent meg. A sorozat első részét, ami a Bolondról szól, itt találjátok.

A tarot-sorozat következő részével, a Főpapnő lapjával hamarosan jelentkezünk.

Szöveg: Kincses Boglárka

Fotó: Thinkstock