Interjú Claude Weiss svájci asztrológussal a Nők Lapja archívumából.

Asztrológia. Éjszaka, csillagok, egy padlásszoba félhomálya, sűrű pókhálók, fényes üveggömb, titokzatos, ismeretlen tárgyak. Fekete csuklyás asztrológus asztala fölé hajol, kezében óriási körző, szögmérő, a papíron mértani vonalak bonyolult sokasága. Valahogy így képzelem.

Claude Weiss – svájci asztrológus, a modern asztrológia nemzetközileg elismert szakembere, az ASTRODATA cég igazgatója. Negyvenes éveinek a végén járhat, sokat mosolyog, szemmel láthatóan nyugodt természetű úr. Öltönyben, szögmérő és üveggömb nélkül. Vele beszélgettünk a csillagok mai állásáról.

– A napokban, erre a találkozásra készülve, öt különböző lap horoszkópjában elolvastam, mi vár az Oroszlánokra a jövő héten? Nos, az egyik szerintjó hetem lesz, a másik úgy látja, padlón leszek, egy harmadik óvatosságra int és orvoshoz küld, a negyedik viszont arra buzdít, azonnal fektessem be parlagon heverő millióimat. Most akkor mit csináljak?
– Csakis azt, amihez kedve van – válaszolja derűsen Weiss úr. Ezek az újságbéli horoszkópok arra valók, hogy szórakoztassák az olvasókat. Játék, és nem több. A készítőik csupán a nap születéskori állásáról tudósítanak.

A bolygók együttállása

Az asztrológia sokkal komplexebb, sokkal bonyolultabb. Egy horoszkóp elkészítéséhez egy igazi asztrológus – tíz bolygó állását vizsgálja, és több mint ezer olyan különböző tényezőt vesz figyelembe, amelyet a percre pontos születési idő és születési hely határoz meg. Ez a számítás és értékelés több órát vesz igénybe.

– E szerint, két csecsemőnek, akik ugyanannak az órának ugyanabban a percében, ugyanabban a szülőszobában jöttek világra, azonos horoszkópot készítenek el. Ez azt jelenti, hogy a két gyermek ugyanolyan személyiség lesz, és ugyanazt az életutat fogják bejárni mindketten, – függetlenül attól, hogy szüleiktől teljesen más tulajdonságokat örököltek?
– A két gyermek – természetesen – két különböző személyiség. A születésük pillanatában azonos lesz ugyan a horoszkópjuk, amiből kiderül, hogy lesznek hasonló személyiségjegyeik, hasonló tulajdonságaik, de az öröklött génjeik miatt mégis más emberek lesznek. A horoszkópban csak olyan dolgokat vagyunk képesek leírni, ami egy adott csoportra jellemző. Mert hiába állítjuk azt, hogy a franciák szeretnek enni, és nagyon tudják élvezni az életet, egyáltalán nem biztos, hogy ez igaz egy adott franciára.

Ember és gép

– Akkor viszont mi értelme van egy ilyen, születéskor fölállított, személyre szóló horoszkópnak? Talán megjósolják a gyermek jövendő életének fordulópontjait, vagy netán – még elgondolni is szörnyű – a halála napját?
– Nem, nem, semmiképpen. Komoly asztrológusok ilyesmivel nem foglalkoznak, elsősorban etikai okokból.

A mai, modern asztrológia egy sajátos tisztulási folyamaton ment át, s megszabadult az ilyen fatalisztikus megállapításoktól. Ma az asztrológia egyre inkább a pszichológiához kapcsolódó tudomány, amely abban segít, hogy a saját lehetőségeinket jobban megismerhessük. A személyre szóló horoszkópot ma diagnosztikai eszközként alkalmazzák, a jellem értelmezésére és a bekövetkező konfliktusok magyarázatára. Abban segít, hogy a különböző életszakaszokat, azok problémáit már előre megvilágíthassuk.

– Az önök cége az asztrológia egy speciális ágával foglalkozik, számítógéppel horoszkópokat, analíziseket készítenek, egyéni megrendelésre. Hogyan képes a lélektelen gép az egyes emberre szabott horoszkópot, analízist elkészíteni?
– Az ellentmondás csak látszólagos. Egy jó számítógép másodpercek alatt, hibakockázat nélkül képes kiszámítani az egyén születési állásait. Adatbankjaink a legjobb asztrológusoktól származó, sok ezer értelmezési szöveget tartalmazzák, s a számítógép ezek közül keresi ki a megfelelő szövegeket.

– Milyen élethelyzetekben veszik a leginkább igénybe az önök szolgáltatásait, mire kíváncsiak az ügyfeleik?
– Minden emberben él a vágy, hogy megismerje önmagát, lehetőségeit és esélyeit az életben. Személyiséganalízisünk átfogó nagy elemzés azokról a hajlamokról, képességekről, amik az emberben rejlenek. Tartalmazza azokat, amelyeket kifelé mutatunk, de azokat is, amelyeket még önmagunk elől is rejtegetünk.

Ez voltnék én? – Ugyan!

Érdekes megfigyelni, hogy az emberek gyakran elégedetlenek – a Skorpiók szinte mindig – a róluk, általunk megrajzolt képpel. – Ez volnék én? Ugyan! – mondják. De ha a környezetükkel elolvastatják, rokonaik, barátaik rendszerint hűnek, pontosnak találják az analízist.

Személyiséganalízisünk abban segíti az embereket, hogy megtalálják a nekik megfelelő életcélokat, megvalósíthassák önmagukat. Hozzánk fordulnak például pályaválasztás előtt, válságok közepette, párválasztás előtt.

– A nők, gondolom, leginkább arra kíváncsiak, mikor jön el az Igazi, a Nagy Ő, s vajon mi illik hozzájuk, egy Nyilas, egy Kos, vagy tán egy Mérleg…
– Hogy pontosan mikor jön el, s eljön-e egyáltalán, arra nem tudunk választ adni. De speciális, párkapcsolat-elemző horoszkópunk segít megismertetni, mi minden kell – a szerelem mellett – ahhoz, hogy egy kapcsolatból hosszútávú közösség jöhessen létre. Ez az elemzés feltárja az egyén érzelmeit, vágyait, és félelmeit, leírja a kapcsolat legrejtettebb területeit is. De ennél többet is kínál, a problémák leküzdésére szolgáló megoldásokat…

A gyermek belső világa

Az emberek egyébként hajlamosak rá, hogy az elrontott kapcsolataik okát mindig a másikban keressék. A mi analízisünk az egyénben rejlő okokat is felszínre hozza, tudatosítja.

– Megrendelésre gyermekek horoszkópját is elkészítik?
– A születéskor! horoszkópból nagyon sok minden megállapítható, ami a gyermek személyiségjegyeit, belső világát, intellektuális képességét illeti. Meg tudjuk mondani, hogy ezt a gyermeket miképpen érdemes nevelni, hogyan kell vele foglalkozni, hogy kiteljesedjék. Előre vetíthető, milyen esélyei lesznek, mivé szeretne válni az életben, milyen foglalkozást érdemes választania. Semmiképpen nem lehet azonban megjósolni a gyermek konkrét sorsát, meghatározni, hogy mivé válik majd valóban tíz-húsz-harminc esztendő múlva.

– Szerencsére. Végezetül hadd kérdezzem meg, hisz-e ön abban, amivel – meglehetősen nagy sikerrel – hosszú évek óta foglalkozik?
– Több mint húsz éve egy súlyos emberi válságon mentem keresztül, kilátástalannak találtam az életemet. 1969-ben Indiába utaztam, s kapcsolatba kerültem számomra addig teljességgel ismeretlen dolgokkal, emberekkel. Többek között tenyérjósokkal is, akik meghökkentően igaz dolgokat állítottak rólam, s nem hagyott nyugodni a kérdés, vajon, honnan tudják? Ekkor kezdtem asztrológiával foglalkozni, könyveket vásároltam, tanultam. Körülbelül három hónap múlva úgy ítéltem meg, valami lehet a dologban…

Akkoriban még nagyon sokan nem tudtak minderről, s úgy gondoltam, nekik is el kell mondanom. Minél több embernek. – Ehhez kellett a számítógép.

De nem akarom kikerülni a kérdését, természetesen hiszek az asztrológiában, mert tudom, hogy mire képes, és azt is, hogy hol vannak a határai.

J. B.

Nők Lapja 1992/46. (Forrás: Nők Lapja archívum)
Kiemelt kép: Getty Images