Szerinte szükségszerű a kiegyensúlyozott otthoni munkamegosztás.

Amikor befejeződik a munkahelyen a nyolc óra, sokaknál jön a második műszak: a magyar nők átlagosan heti tíz órával többet töltenek csecsemőgondozással, gyerekneveléssel, hat órával többet főzéssel és házimunkával, mint a férfiak. A kiegyensúlyozott munkamegosztás a nemek közötti egyenlőség egyik alapfeltétele (lenne), ugyanis a házimunkával és a gyerekneveléssel járó többletteher a nők kiszolgáltatottságát is fokozza. A nő – idő és energia hiányában – nehezebben jut előre a munkahelyén, így gyakran kevesebbet is keres, és még egy sor egyéb problémát, hátrányt hozhat magával. A Nők Lapja egyik korábbi cikkét egy férfi olvasó írta, és érzékletesen lefesti, mi a baj azzal, hogy amíg a férfi a munka után a kanapén hever, addig a nő mos, főz, takarít.

N. Gy.: Vihet-e egy férfi szatyrot?, Nők Lapja, 1950/2. 

Ugyebár nem vihet. Ezt fogja mondani a férfiak többsége, ha megkérdezzük őket. Lehet az a szatyor háncsból fonva, készülhet bőrdarabkákból, vagy lehet csinos kis kaska, karcsú kosár, de akár spárga- vagy nylonháló – a férfiak úgy érzik, hogy mindenki rajtuk nevetne, ha a kezükbe vennék és végigvonulnának vele az utcán. Ezzel szemben, ha megkérdezzük az asszonyokat, aligha akad köztük egy is, aki úgy gondolná, hogy letörik a férje soha-nem-volt aranykoronája, mert erős karjára vette a felesége szatyrát és felesége helyett lebonyolította az ebédhez-vacsorához való bevásárlást.

Komoly dolog ez, egyáltalán nem nevetséges. Nálunk valóban még ujjal mutogatnak arra a férfira, aki – úgy gondolják – úgy elnőiesedik, hogy szatyor-hordásra vetemedik. Az igazság viszont az, hogy ez a férfi-kézben levő szatyor: jelkép; annak a jelképe, hogy a nő egyenjogú a férfival. Bármily kicsi dolognak látszik is, jelképezi, hogy az egyenjogúság igazi és nemcsak papíroson van meg.

Forrás:

N. Gy.: Vihet-e egy férfi szatyrot?, Nők Lapja, 1950/2. 

Az asszony, aki gyárban vagy hivatalban dolgozik, munka után nemcsak gyerekével vagy gyerekeivel szeretne lenni, hanem legtöbbször ő rá vár a háztartás száz apró gondja s közte a bevásárlás is. A férfi munka után leül olvasni, tanulni, vagy pártmunkát, társadalmi munkát végez. Az asszonynak is megvannak ugyanezek a jogai és kötelességei. Ő is szeretne olvasni, művelődni s őt is várja a párt- vagy a társadalmi munka. De legtöbbször nem lehet, – mert a férj nem akarja karjára venni a szatyrot!
Erről van ugyanis szó. A nő egyenjogúsága akkor valódi és nem formai, ha számára is megvannak gyakorlatban mindazok a jogok, amelyek a férfit megilletik. Ha ő is olvashat, tanulhat, társadalmi munkát végezhet szabad idejében, akárcsak a férje.
Ez pedig csak akkor lehetséges, ha a férj és a feleség megosztja az otthoni, a házimunkát. Az asszonyok nem azt kívánják férjüktől, hogy olyan házimunkát végezzen, amelyhez valóban nem ért s amelyben bizonyára sokkal ügyetlenebb, mint egy nő. Ne fürdesse a gyereket, ne is mosson, ne főzzön, – de az egyáltalán nem elképzelhetetlen, hogy ne vegye karjára azt a bizonyos szatyrot.
Ami nálunk elképzelhetetlen s ami azért elképzelhetetlen, mert az emberek tudatában még jócskán benne él a kapitalista világ felfogása a nő és a férfi viszonyáról, a férfi vélt felsőbbrendűségéről, – az a szocializmus hazájában, a Szovjetunióban egészen természetes dolog. Akik jártak a Szovjetunióban, elmondhatják, hányszor találkoztak az utcán férfival, akinek a kezében ott fityegett az a bizonyos bevásárló kosár, vagy szatyor. Egyáltalán nem szégyenkeznek amiatt, hogy szabad idejükben bevásárolnak a családnak és így segítenek feleségüknek háztartási munkájában; egyáltalán nem akad senki, aki csodálkozva vagy nevetve utánuk fordulna, mert mindenki természetesnek tartja, hogy a házastársak – dolgozó emberek – megosztják kettejük, családjuk közös háztartási munkáját. Az asszony azt végzi el, ami neki való s a férfi azt, amit ő tud a legkönnyebben csinálni. Így válik a magasabb rendű szovjet társadalomban valósággá az egyenjogúság ebben a látszólag jelentéktelen kérdésben is.
Ehhez persze, öntudatosabbnak, megértőbbnek, társadalmilag fejlettebbnek s a kapitalista társadalom ostoba hagyományaitól megszabadultnak kell már lenni.
Nálunk az asszonyokon a sor, hogy kiharcolják ezt a fajta egyenjogúságot is és megértessék férjeikkel a szatyor igazságát. A férfiaknak pedig meg kell érteniök, hogy egy új, magasabb rendű társadalomban nem lehet semmiféle, még ilyen kicsi előjoggal sem kérkedni s a kizsákmányolás, elnyomás megszüntetéséhez az is hozzátartozik, hogy a férj nem kényelmeskedik olyankor, amikor a feleség kettőjükért, családjukért fáradozik. Új életünkben az a férfi válik majd nevetségessé, sőt megvetetté, aki elkívánja a feleségétől, hogy amíg ő pihen, az egymaga végezze el a házimunkát.
A férfiaknak ezért igenis, karjukra kell venniök a szatyrot. Ezzel a mozdulatukkal is segítettek valamit a nő igazi felszabadításán, anélkül, hogy az ő szabadságukon, önérzetükön a legkisebb sérelem is esett volna.

(n. gy.)

Ezt a cikket egy férfi küldte be a szerkesztőségbe. Arra kérjük mindkét nembeli kedves olvasóinkat, szóljanak hozzá a felvetett kérdéshez.

Nők Lapja 1950/2 (Forrás: Nők Lapja Archívum)

(Kiemelt képünk illusztráció: Fortepan/Lissák Tivadar )