Nők Lapja Enyém a legszebb kert pályázat – Szabályzat 2017

A 2017-es Enyém a legszebb kert pályázat szabályzata.

Jelen Pályázat szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Central Médiacsoport Zrt. (a továbbiakban Szervező) Nők Lapja kiadványa által meghirdetett Enyém a legszebb kert 2017-ben meghirdetett pályázatára (a továbbiakban: Pályázat).

A Pályázat kiírója: Central Médiacsoport Zrt. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 9.).

1. A Pályázatban résztvevő személyek

A Pályázat csak belföldi természetes személyek vehetnek részt. (továbbiakban: Pályázó). Amennyiben a nyertes pályázó cselekvőképességében korlátozott, úgy a pályázat díjával kapcsolatos érdemi ügyintézésre csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a pályázó cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)

A Pályázaton NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

 • a Szervezők tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.);
 • a Sanoma tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
 • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói

2. A Pályázat leírása

Pályázatot hirdetünk meg a Nők Lapja magazin olvasói között.

A pályázó az alábbi módon vehet részt a Pályázaton, hogy a Nők Lapja 2017/28-as lapszámában megjelenő Enyém a legszebb kert pályázaton:

Két kategóriában:

A legszebb virágos terasz
Otthonunk meghosszabbítása – balkon vagy terasz

Zöld árnyékolók
Fák, bokrok, lugasok- természetes árnyékolás a kertben

Fotókat és a fenti szempontok szerinti leírást, kertgondozási tippeket „Enyém a legszebb kert” jeligével 2017. szeptember 28-ig a következő e-mail címre küldhetik be: olvasok.noklapja@centralmediacsoport.hu

Jelen akcióban való részvételével a pályázaton résztvevő személyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a Central Médiacsoport Zrt. a megadott személyes adatait marketingakciókhoz, promóciókhoz felhasználja. A pályázaton csak belföldi természetes személyek vehetnek részt.

A pályázat két nyertese fejenként 50.000 Ft értékű kertészeti utalványt kap.

A pályamunkák közül szakértő zsűri dönt a megadott szempontok alapján.

A győztes pályázók nevét a Nők Lapja 2017/45. heti lapszámában közöljük.

Pályázók tudomásul veszik, és kifejezetten hozzájárulnak, hogy a pályázatra beküldött anyagot részben, teljes egészében, vagy szerkesztett formában a Pályázat kiírója felhasználhatja, kiadványaiban közölheti.

Pályázó a Pályázatra kizárólag saját szellemi termékkel pályázhat, pályázati anyagával szerzői jogot nem sérthet.

Más egyéb módon érkezett pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

3. A Pályázat időtartama

A Pályázaton részt venni, arra jelentkezni 2017.07.11 – 2017.09.28-ig lehetséges. A Pályázat időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

4. A kiválasztás menete

A Central Médiacsoport Zrt. a Pályázat időtartamának végén a beérkezett pályázatokból 2017. október 9-ig választja ki az két első helyezettet.

5. Jelentkezés a Pályázatra

A Pályázatra jelentkezni:

 • emailben lehet: Fotókat és leírást, kertgondozási tippeket „Enyém a legszebb kert” jeligével 2017. szeptember 28-ig, az olvasok.noklapja@centralmediacsoport.hu-ra

A Pályázaton való részvételhez szükséges a pontos név és lakcím megadása.

A Pályázatra történő jelentkezés kizárólag ezen feltételek együttes teljesülése esetén érvényes. A Pályázó felelős azért, hogy adatai a valóságnak megfelelőek legyenek.

A Pályázatból kizárásra kerül az a Pályázó, aki a Pályázat tisztességességét bármilyen módon veszélyezteti, illetve a Szabályzatban szereplő kitételeket megsérti.

6. Díjak

Kertészeti utalvány fejenként bruttó 50.000 Ft értékben.

A zsűri két nyertes pályázatot fog kiválasztani.

A díj készpénzre nem váltható át és másra nem ruházható át. Central vállalja, hogy kifizeti a pályázat díjára esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja.

7. Nyertes értesítése

A nyerteseket e-mailben, telefonon vagy postán értesítjük, az utalványokat postán küldjük el. A Pályázó felelős azért, hogy a játék során megadott adatok érvényesek legyenek, és azon a kapcsolatot fel lehessen venni vele további egyeztetés végett.

8. Adatkezelés

A Pályázók személyes adatainak kezelésére a Szabályzat részét képező Adatkezelési Tájékoztató (továbbiakban: Adatkezelési tájékoztató), valamint jelen pont rendelkezései irányadók. Jelen Szabályzat egyben Egyedi Adatkezelési Tájékoztatónak is minősül.

A személyes adatok felvétele a Pályázók önkéntes hozzájárulásán, a nyertes Pályázó(k) személyes adatainak kezelése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapul.

A Pályázók a Játékban való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataik a Central nyereményjáték adatbázisába kerüljenek (adatkezelési nyilvántartási azonosító: 00633-0006), és azokat a Central az Adatkezelési Tájékoztató III.1. j) pontjában meghatározott célból kezelje az alábbiak szerint:

 • a nyereményjátékra való regisztráció során megadott adataikat – a nyertesekre vonatkozó, alább felsorolt eltéréseket figyelembe véve – legfeljebb a sorsolást követő 6 hónapig kezelje;
 • a pályázó által beküldött fényképeket kizárólag a Pályázattal kapcsolatosan nyilvánosan közzé tegye.
 • a Nők Lapja magazin hivatalos weboldalán, Facebook-oldalán
 • a Nők Lapja és a Nők Lapja Kert magazinokban
 • a nyertes Pályázó(k) név és lakcím adatait tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet a székhelyén a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig megőrizze;
 • a nyertes Pályázó(k) nevét és települését kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosan közzé tegye;
 • a Nők Lapja című magazin évi 45. lapszámában, a Nők Lapja Kert 2018-ban megjelenő lapszámában, és a Nők Lapja magazin hivatalos weboldalán és facebook-oldalán
 • valamint amennyiben a nyeremény kézbesítésre kerül, az adatfeldolgozóként eljáró Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.) vagy a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. (2351 Alsónémedi, Északi Iparterület, GLS Európa u. 2.) részére átadja.

A Central adatkezelési gyakorlatáról, a Pályázókat megillető adatkezelési igényekről (Igényérvényesítési cím: olvasok.noklapja@centralmediacsoport.hu) és egyéb a jelen Nyereményjáték szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről a Central Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik.

9. Felelősség kizárás

 A Pályázat hiányosságáért, értesítési késedelemért a Central nem vállal felelősséget. A Pályázók az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Pályázatra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Centralnak nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Pályázókat terheli. A díjak átadására csak abban az esetben van lehetőség, ha a nyertes a Centralnak adott adatkezelési jogosultságot nem vonja vissza.

A Central a díj hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes ilyen igényét a jogszabályi keretek között a nyeremény szolgáltatójával/gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti.

A Central kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Pályázatban való részvétel során, a Pályázat esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Pályázat során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

10. Egyéb

 A Pályázó a Pályázaton történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot és feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és lakcímét (kizárólag a település megjelölésével), valamint fénykép és leírás beküldése esetén ezeket a Central nyomtatott, ill. online kiadványaiban a 8. pontban részletezett módon nyilvánosságra hozza. A Pályázó a fénykép beküldésével szavatolja, hogy amennyiben a fényképen a Pályázón kívül más is szerepel, vagy a fénykép közzététele egyéb okból harmadik személy hozzájárulásához kötött, rendelkezik e személyek közzétételhez való hozzájárulásával. A Pályázó kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak.

Kelt: Budapest, 2017.06.30.