Rácz Zsuzsa rovata: Női vezető vagy? Légy igazi férfi!

Vajon az empátia valóban akadályoz egy nőt abban, hogy jó vezető legyen? Miért nincsenek nők minden nyolcadik magyar cég vezetésében, mikor több nő szerez diplomát hazánkban, mint férfi? Közel kétszáz negyvenöt év feletti céges vezető nő és férfi adott választ ezekre a kérdésekre egy új hazai kutatásban.

Hova is mész, ha férjhez mész?

Esztergomba kirándultunk a barátnőimmel. Összefutottunk egy fiatal lányokból álló, vidám, hangos társasággal. Lánybúcsú – ez volt a kezükben libegő lufikra pingálva. Körbetáncoltak minket. „Egyetemisták vagyunk, Timi férjhez megy, mit tanácsolnátok neki?ˮ Anyjuk lehetnék, érzékenyültem el, Timi sudár volt, bogárszemű, fekete haján hetykén ült a virágkoszorú. „Biológusnak tanulok, kutató akarok lenniˮ – mondta büszkén. „Hűha, hajrá!ˮ – így én. „Írnátok az emlékkönyvembe?ˮ – és nyújtotta Timi a tollat meg a kék bársonyfüzetet, én meg tétovázás nélkül ezt írtam bele: Végezz olyan KEVÉS házimunkát, amennyit csak bírsz! Röhögtek. Ha ezt Misi, a vőlegény meglátja! (Kicsit én is tartottam tőle, hogy a vőlegény ismeretlenül is számonkér…)

„Miért ezt írtad?ˮ

Erre elmeséltem nekik a legendát, a kutatónőről. A Bostoni Egyetemen dolgozott a doktoriján, és sorra hullottak ki társnői mellőle, ki gyereket szült, ki férjhez ment, félbehagyták tanulmányaikat. Kétségbeesetten kérdezte idős professzorát, hogyan lehet nőként sikert elérni a tudományos pályán. A prof előbb elnézést kért… „Évtizedes tapasztalataim alapján ezt az egyet tudom mondani, kolléganő: olyan férjet válasszon, akivel jól elosztják a családi terheket, a gyerekgondozást.ˮ „De honnan lehet ezt előre tudni?ˮ – kérdezte a nő. Erre a prof csak széttárta a karját: „Sok szerencsét!ˮ – mondta.

Dupla mérce

Létezik egy szuper kisfilm a női és férfi vezetők elfogadásának kettős mércéjéről: egy nőt és egy férfit láthatunk, csupán a rájuk ragasztott jelzők változnak, ugyanarra a viselkedésre. Ha egy férfi határozott, akkor igazi férfi, született főnök. Ugyanezt a tulajdonságot egy nőben erőszakosnak, rámenősnek ítélhetik. Ha egy férfi konfrontatív, akkor bátor vezető. Ugyanez nőben: hisztérikus, biztos menstruál. Ha egy férfi meggyőzően érvel, az hozzáértő, profi, egy nő nyomulós. Ha ad magára, akkor a férfi ápolt, egy nő azonban hiú, magamutogató, de sokkal igényesebben kell öltözködnie, mint egy férfinak… Ha egy férfi ambiciózus, az igazi férfi, ha a nő, akkor önző, karrierista. Aki vagy nem törődik a gyerekeivel, vagy azért nem vállal, mert jobban szereti a munkáját. Ez az érv elfogadhatatlan vajon egy nőtől? Egy férfitól simán elfogadjuk.

Hol van ez már, vélhetnénk, hiszen köztudott: a nők hazánkban nagyobb számban szereznek diplomát, magasabb képzettségűek, mint a férfiak, élen járunk az EU-s országok mezőnyében.

Ezzel együtt tény, egy új kutatás is bizonyítja, hogy minden nyolcadik magyar cég vezetőségében nincs nő. Milyen a női vezetők megbecsültsége, mennyi teher hárul rájuk a munkahelyükön, otthon? – ezt kutatta az MVÜK, a Magyar Vállalatvezetők Üzleti Közösségének Női Vezetői Klubja, közel kétszáz szenior, negyvenöt év fölötti céges vezető, százhúsz nő és hatvan férfi válaszai alapján.

Empátia: előny és hátrány?

Elfogadott, igazolt, sőt az unalomig ismételt tény már a világgazdaságban, hogy azok a cégek, amelyek több nőt vonnak be a vezetésbe, számokban mérhetően eredményesebbek, válságtűrőbbek. Az MVÜK kutatása szerint a nők jobbak az innovációban, empatikusak, bátrabbak a kudarccal való szembenézésben, terhelhetőbbek – mondják maguk a nők; kreatívabbak, rugalmasabbak, jobban osztják be az idejüket – mondják róluk a férfiak.

Ennek ellenére visszaüt az, amit erénynek gondolunk, ugyanis a felmérés – többek között – egyik eredménye: „A női vezetők egyszerre feladat- és humánfókuszúak, az emberi tényezőt ugyanolyan fontosnak tartják egy helyzetben, mint a feladat elvégzését. Részben emiatt fogadhatják el nehezebben a női vezetőket, mert ma is él az a tudattalan előítélet, amely szerint aki empatikus, az nem lehet eredmény- és célorientált, hiszen számára mindig az emberek érzései lesznek fontosabbak” – mondja Dintsér Andrea, az MVÜK Női Vezetői Klubjának vezetője.

Vagyis az együttérzés képessége hibaként is felróható egy női vezetőnek, ha elfogadjuk azt a tételt, hogy nem lehet egyszerre empatikusnak és céltudatosnak lenni. Ám ha ezt elfogadjuk, akkor azt is el kell fogadnunk, hogy több milliárd nő ezen a bolygón, több millió nő hazánkban képtelen jól menedzselni a család életét. Gondoskodni a gyerekek jóllétéről, gyakran az idős szülők jóllétéről, sőt a férjről is. A Corvinus Egyetem kutatása szerint ugyanis hazánkban a fentiekért mind a nők felelnek, ezt is várják el tőlünk – nem közös feladatnak ítéljük, sajnos. Márpedig senki nem kérdőjelezi meg, hogy a gyerekek életben tartását, nevelését, mint feladatot, a nők elég jól megoldják. Egy- vagy többgyermekes, akár gyerekét egyedül nevelő anya esetében – több százezren vannak! – a rendszer menedzselésénél nincs összetettebb és nagyobb felelősséget követelő feladat. A családmenedzsment tehát empátiát, valamint feladat- és célorientáltságot követel, ha céges zsargonban fogalmazunk.

Cég- és családmenedzsment

A vezetői feladatokat sok misztikum övezi, de a rendszer átlátásán, kézben tartásán túl a vezető egyik legfontosabb feladata ugyanaz, ami egy jó szülőnek is: motiválni a munkatársait, a csapatot, együtt megfogalmazni a közös célt, és következetesen képviselni, biztosítani hozzá a feltételeket. 

A kutatás is azt bizonyítja, hogy a női vezetőknek többet kell bizonyítaniuk rátermettségüket minden szinten, mint a férfiaknak: a nők közel fele, 43%-a küzd önbizalomhiánnyal, ám ezt a férfiak csak 17%-a észlelte rajtuk: vajon így elrejtjük bizonytalanságunkat? És szinte teljes – 84% – az egyetértés abban, hogy több nő kellene a cégek vezetésébe. De akkor mégis mi az akadály?

Elsősorban az előítéletek és az egyenlőtlen családi munkamegosztás, amely hatalmas terheket ró a nőkre: a kutatásból is az derül ki, hogy a vezető pozícióban lévő nők jóval több házimunkát végeznek, mint férfi társaik. A megkérdezett nők 70%-a érzi úgy, hogy ő viszi otthon is a terhek zömét. Jó hír, hogy a pandémia következtében a férfiak kicsivel többet vállalnak otthon. De míg egy férfitól ezt nem várjuk el, addig egy nőtől maximálisan – függetlenül attól, hány órát dolgozik a munkahelyén. Ma is él a hit, hogy a dolgozó, karriert építő anyák szülőként nem elég jók, míg a karriert építő férfiak apai, férji teljesítményét alig kérdőjelezzük meg.

A dolgozó anya jó példa

A Harvard Egyetem egyik kutatása szerint a dolgozó anyák lányai nagyobb eséllyel lesznek sikeresek a munkájukban, sőt, több pénzt is keresnek. A fiúk szintén sikeresebbek lesznek, ÉS empatikusabbak, sőt, több házimunkát végeznek – és mindketten nagyobb eséllyel élnek majd egyenrangú párkapcsolatban. A dolgozó anya motiválja példájával utódait, mégis rengeteg előítélettel és lelkiismeret-furdalással kell megküzdenie. Döbbenetes, de még az USA-ban és Angliában is hasonló a helyzet: a párjuknál magasabb beosztásban dolgozó, több pénzt kereső nők közel fele jóval több – átlagosan 36 óra/hét – házimunkát végez, mint a társuk (16 óra/hét). Sőt: az angolszász országok lakóinak több mint a fele (60%) vallja, hogy jobb, ha a nő van otthon a gyerekkel. Annak ellenére, hogy minden negyedik nő többet keres, mégis csupán minden tizedik férfi érzi magáénak a család ellátásának feladatát.

De miért ennyire nehéz a férfiaknak kiengedniük a kezükből a vezetést, miközben azt is tudjuk, hogy számukra a kenyérkeresés a fő stresszfaktor? Kopp Mária professzor kutatásai szerint leginkább ez felelős a férfiak alacsonyabb átlagéletkoráért, korai haláláért. Ha a nők ilyen jók, kérdezhetjük, miért nem tudják az otthoni feladatokat is jobban elosztani?! Talán mert ha abban hiszünk, hogy a házimunka a nők dolga, akkor széllel szemben, még otthon is: kínkeserves.

 

Rácz Zsuzsa

Fotó: Getty Images