Az ősi spirituális tanítások szerint előfordulhat, hogy valakinek az aurájára ráakaszkodik egy idegen, rosszindulatú szellemlény az asztrálsíkról. A régi idők sámánjai, papjai, mágusai ilyenkor különféle módszerekkel szabadították meg az áldozatot a „kéretlen kísérőtől”. De vajon tényleg létezik ilyesmi akár napjainkban is? Mit akarnak a megszállók a megszállottaktól? Magyar Diána írása.

megszállt ember

Már a Bibliában is olvashatunk róla, hogy Sault, Izrael királyát egy rosszindulatú szellem tartotta hatalmában. Amikor ez az entitás gyötörte, a király epileptikus görcsben rángatózott, és ilyenkor csak egyvalami segített rajta. Az ifjú pásztor, Dávid gyönyörűen játszott lantján, és amikor a király betegágyánál pengetni kezdte, a gonosz szellem visszavonult egy időre, így Saul rohama elmúlt. E történet nemcsak a démoni megszállásra, de arra is példa, hogy annak idején többek közt hangmágiát, hanggyógyászatot is alkalmaztak ellene. De vajon ez csak a bibliai korban történhetett meg, vagy még most, a 21. században is előfordulhat bárkivel – akár velünk is? Ósdi babona-e a démoni megszállás, vagy inkább egy ősi ismeret, amely az évezredek során ugyan félig-meddig valóban babonává torzult, de nagyon is van valóságalapja?

Démoni nyelvtehetség

Az ősi kultúrákban valójában minden betegséget rosszindulatú entitásoknak – visszajáró holtaknak vagy betegségdémonoknak – tulajdonítottak. Ez a modern tudomány számára ma még teljesen elfogadhatatlanul hangzik, ám napjainkban egyre több kutatás igazolja, hogy a betegségeknek a testin kívül spirituális okai is vannak. Nem kizárt, hogy egyszer eljön az idő, amikor – ha nem is konkrétan, hanem szimbolikus értelemben – épp a tudomány fogja felismerni a „betegségdémonok” létét. Tény, hogy korunkban is történnek olyan esetek, amelyeket valóban nem lehet mással magyarázni, mint egy ismeretlen, ellenséges, ám roppant tudatos energia működésével. Ennek egyik híres példája a tizenhat éves dél-afrikai lány, Clara Germana Cele története. Clara egy nap hirtelen a Sátánhoz kezdett hangosan imádkozni. Ez botrányt keltett a keresztény iskolában, ahová járt, ám hamarosan napirendre tértek fölötte, kamaszos lázadásnak tartva a dolgot. Ettől kezdve azonban Clara fokozatosan megváltozott, míg végül az addig egészséges, vidám természetű lány teljesen kifordult önmagából. Olyan nyelveken kezdett beszélni, amelyeket semmiképp nem ismerhetett. Szavait később az orvosok gyorsírással lejegyezték, és nyelvészekkel vizsgáltatták meg. Kiderült, Clara nyelvei közt vannak valódiak – szláv, skandináv, indiai nyelvek –, de ókoriak is, mint a sumer vagy arámi.

Ennél is meghökkentőbbek voltak az azonosíthatatlan „fantázianyelvek”, melyekről kimutatták: összefüggőek és logikusak, tehát nem halandzsázásról volt szó. Clara esete kapcsán ezért is gyanítják a parakutatók, hogy a megszállottság áldozatai más dimenziókkal kerülnek telepatikus kapcsolatba, és az ottani nyelveket használják.

Az viszont, hogy sosem tanult földi nyelveken is anyanyelvi szinten beszélnek, arra utal: a megszállottság „mellékhatásaként” elméjük valamiképpen rákapcsolódik az Akashának hívott kollektív információs mezőre. A megszállottság tünetei „Betegsége” alatt az addig teljesen átlagos Clara nemcsak nyelvzsenivé, de parafenoménné is vált. Olvasott mások gondolataiban, tárgyakat emelt fel akaratával, sőt, a talaj fölé emelkedve lebegett. Arca eközben szörnyű fájdalomról árulkodott, és artikulálatlan hangon üvöltözött.

A teljes cikket a Nők Lapja Ezotéria 2018/04. lapszámában olvashatjátok el. A magazint szeptember 18-tól keressétek az újságárusoknál!

Szöveg: Magyar Diána
Fotó: Thinkstock