Jellemfejlődés, feltámadás, változás – a Végítélet lapja valami új kezdetére utal, nem pedig a végre. Ismerkedjetek meg sorozatunk legújabb részével!

tarot-nyitó3

A felismerést, ráeszmélést, megértést ábrázolja a 20-as kártya, a Végítélet. Más neveken is előfordul: lehet Ítélet, Igazságszolgáltatás, Megváltás, Feltámadás, az egyiptomi tarot-ban pedig „Megszabadulás a haláltól” volt a neve. Ebből kiderülhet, hogy noha a Végítélet látszólag félelmetes tartalmú lehet, mert bírói ítélkezésre, büntetésre asszociálunk, valójában ez a lap végtelenül pozitív. A 20-assal ugyanis lassan utunk végére érünk, mely a tarot-ban visszacsatlakozik a kiindulóponthoz, a Bolond nulladik lapjához. A tarot ugyanis nem egyenest, hanem kört ír le – pont úgy, mint az ember és a világegyetem ciklikus fejlődése.

Az újjászületés lapja

A kártya lényegi mondanivalója tehát a megváltás, a szabadulás, az újjászületés. Ha a 20-ast húzzuk, az arra utal: olyan életszakaszba érkezünk, ahol beérik a korábbi tetteink, döntéseink gyümölcse, és azt leszüretelhetjük. Lezárunk egy nagy fejlődé si ciklust, és szellemi érésünk szemszögéből „magasabb osztályba” lépünk. A lap a keresztény végítélet jelenetét ábrázolja. A képen Gábriel arkangyal megfújja harsonáját, mire a holtak kiszállnak sírjaikból. Ez egyértelműen azt sugallja, hogy a kérdező – aki a lapot húzza, vagy akinek a számára azt húzzák – maga is jelképesen „meghal” a régi énje vonatkozásában, hogy feltámadjon egy újban. Ez mindenképpen katartikus, elsöprő erejű változást, gyökeres fordulatot jelent, melynek során a minket lehúzó, sokáig cipelt terheinket végre letesszük, és szélnek eresztjük a nem működő kapcsolatokat, a fájdalmas kötöttségeket. Emellett a lap arra is utalhat, hogy személyiségünkben egy radikális átformálódás kezdődik: jellemfejlődésen megyünk át, melynek során a régi értékrendünktől búcsút veszünk. De nem csak mi magunk támadhatunk fel romjainkból egy új életre. A feltámadás kártyája azt is jelentheti, hogy múltunkból halottnak hitt dolgok kerülhetnek elő, rég elfeledett kapcsolatok támadhatnak fel. Megtörténhet, hogy egy olyan személy bukkan fel életünkben, aki valaha fontos volt nekünk, ám már rég nem adott hírt magáról.

Ozirisztől Jézus Krisztusig

A lap szellemi mondanivalója az apokalipszis, az utolsó ítélet. Ez a keresztény világképben János jelenéseiből ismert, és a jelenlegi világkorszak lezárását jelenti. Lényege, hogy a mostani kor legvégén az emberiség olyannyira bűnössé válik, hogy szükség lesz az égi erők közbeavatkozására. A régiek, így az első keresztények is, úgy tartották, hogy az emberi lélek valójában a Jó és Rossz, Fény és Sötétség erőinek a küzdőtere. És mivel az utolsó napokban a Sötétség átveszi uralmát a Földön, a Fény seregei megjelennek, hogy igazságot tegyenek: megbüntessék a gonoszokat, és megmentsék azokat, akik ártatlanul szenvedtek tőlük. A Fény erőit mindig az az istenség vezeti, aki maga is a jóság, a szeretet, a szellemi fejlődés megszemélyesítője: az egyiptomi mitológiában ő Ozirisz, Indiában Visnu, a kereszténységben Jézus. Csakhogy a Sötétség seregei nyilván nem hagyják magukat egykönnyen megfosztani a hatalmuktól. Az ősi jóslatok szerint ezért hatalmas háborúk fognak kirobbanni köztük, melyek kozmikus méreteket öltenek: a Jó és a Rossz harca során megremeg az ég, elsötétül a Nap, vérbe borul a Hold, a csillagok pedig kis híján lezuhannak. Az egész univerzum részt vesz e küzdelemben, melynek tétje magának a világmindenségnek a megmaradása, jövendő sorsa.

tarot-a-végítélet

Angyalok és démonok küzdőtere

A tarot színtere azonban nem(csak) a világ, hanem elsősorban az emberi lélek. Fontos tudni, hogy a 22 lapos Nagy Árkánum nekünk, embereknek és rólunk szól: a lapokon látható jeleneteknek mi magunk vagyunk a főhősei. Így a végítélet esetén is konkrétan mi vagyunk azok, akik szimbolikus értelemben feltámadunk. Az apokaliptikus harc pedig szintén bennünk, a mi lelkünkben zajlik. A mítoszokban szereplő jó és rossz lények – például az angyalok és a démonok – valójában a mi fényes és sötét énünket jelképezik. Mindenki ismeri az érzést, amikor például vívódnia kell két döntés között: az egyikkel látszólag jobban járna, de az kevésbé erkölcsös, míg a másiknál talán fel kell adnia pillanatnyi érdekeiből, viszont morálisan ez a szebb, jobb, igazolhatóbb választás. Ilyenkor az ősi spirituális tanok szerint szabadon választhatunk a bennünk élő Fény és a szintén bennünk lakozó Sötétség között. A Végítélet lapja így azt is jelenti: pontot teszünk a bennünk dúló harc végére. Leszámolunk a kísértésekkel, és egyértelműen azt az utat választjuk, amelyik a fejlődésünket jobban szolgálja. Ha tehát a 20-ast húzzuk, arra is gondolhatunk: lelkünk mostanában fog fokozatosan megszabadulni azoktól a sallangoktól, koloncoktól, amelyek jellemünket beárnyékolták, hogy egy belső megtisztulásunk kezdődjön el.

Teljesebb, tudatosabb, boldogabb életút

Nem lehet elégszer hangsúlyozni: a tarot nem jóslási módszer, nem arra szolgál, hogy a jövőt tárjuk fel vele. Ez általában igaz az összes ősi önismereti rendszerre, így természetesen az asztrológiára vagy a numerológiára is. Akkor hát mire is való a tarot? Fő célja, hogy önmagunkhoz jussunk közelebb általa: megértsük, hol tartunk a személyiségfejlődésben, mi az, amiben már most „erősek” vagyunk, és milyen téren kell még tanulnunk. Emellett a Nagy Árkánum lapjai az egyiptomi elemzők szerint a reinkarnációs kört is jelképezik: minden lap egy-egy állomásra, egy teljesített életre utal. (Ezt persze ismét csak nem szó szerint kell értelmezni, azaz ez nem jelenti azt, hogy mindenkinek 22 inkarnációja volna a végső szabadulásig.) Ám mindegyik kártya tartalmaz számunkra egy konkrét mondanivalót, üzenetet, melyet, ha megfejtünk, jobban megértjük a sorsunkat. Világossá válhat előttünk, miért történnek velünk bizonyos események, és miként tudnánk a minket körülvevő folyamatokat felhasználni arra, hogy teljesebb, tudatosabb, boldogabb életet éljünk. Hogy mit súghat nekünk a Végítélet lapja? Hogy megtudhassuk, érdemes egy csendes helyre elvonulnunk, kezünkbe vennünk a kártyát, és mécses lángjánál nézegetnünk kicsit.

Meditáció a célhoz érésért

A 20-as kártya üzenete könnyebben érthetővé válhat, ha válaszolunk az alábbi kérdésekre, akár írásban:

  • Életünknek milyen szakaszát hagyjuk mostanában magunk mögött? Milyen tanulságo(ka)t szűrhetünk le belőle?
  • Melyek azok a felesleges dolgok – emlékek, kapcsolatok, tulajdonságok vagy bármi –, amiktől fejlődésünk érdekében érdemes lenne elbúcsúznunk?
  • Van-e elég erőnk hozzá, hogy ezeket szélnek eresszük, vagy még hezitálunk?
  • A lap jelentheti azt, hogy lassanként célhoz érünk. Mi az a cél, melyet kitűztünk magunk elé, és amely valószínűleg egyre közeledik?

Ha a negyedik kérdésre is megvan a válasz, akkor már csak az marad hátra, hogy hunyjuk be a szemünket. Meditatív állapotban képzeljük el célunkat, amiért küzdöttünk, és lebegjünk a boldog tudatban, hogy hamarosan elérjük, sikerülni fog… Utunk ugyanis a tarot 20 lapjával lassan véget ér: keresztülmentünk csendesebb időszakokon éppúgy, mint megtisztító traumákon, így fejlődésünk egy magasabb szinten folytatódhat.

A cikk a Nők Lapja Ezotéria 2016/2. számában jelent meg.

Szöveg: Magyar Diána

Fotó: Thinkstock