Az Ördög lapja szerint minden ember valójában az ösztönei, a tudatalattija rabja. Ismerkedjetek meg sorozatunk legújabb részével!

tarot-nyitó3

A 13-as lapnál, a Halálnál azt állítottuk: ez a tarot-csomag legfélelmetesebb, egyben legrejtélyesebb üzenetű kártyája. Most kicsit módosítunk: az Ördög még inkább meg szokta rémíteni az embereket, mikor ezt a lapot húzzák, és rejtélyességben is felülmúlja a Halált. Ki örülne, ha egy ilyen csúnya, torz lényt ábrázoló lap akadna a kezébe?! Az Ördöghöz ráadásul ugyanannyi negatív előítélet fűződik, mint a Halálhoz, így a legtöbben reflexszerűen gondolják, ez a kártya nagyon rosszat jelent. Pedig a helyzet ugyanaz, mint a Kaszás esetében: felszínesen nézve az Ördög tényleg nem tartozik a Nagy Árkánum rokonszenvesebb figurái közé, ám ha mélyebben értelmezzük, kiderül: semmi, de semmi félnivalónk nincs tőle!

Tiltott ösztönök rabságában

Akik ismerik a tarot-t, megszokták, hogy itt semmi nem azt jelenti valójában, aminek látszatra tűnik. Vagy még pontosabban: a kártyák szimbólumainak van egy „külső” olvasata – az, amelyet a kép ábrázol –, de van egy mélyebb, misztikus értelmezése is, és ez a sokkal fontosabb. A tarot-ban a látszat néha csalhat, mivel egy szimpatikusnak tűnő ábra jelenthet rosszat, és fordítva: egy kellemetlen jelképnek is lehet pozitív üzenete. Tipikusan ilyen az álmok világa is, ahol például a szépséges páva viszályra, irigységre utalhat az álmodó életében, kígyóval álmodni viszont – noha ettől a hüllőtől sokan irtóznak – gyógyulást, megújulást jelent. Nos, az Ördög lapja sem valami kellemes látvány első ránézésre. Egy emelvényen szörnyeteg lény trónol, hatalmas denevérszárnyakkal, kecskeszarvval. Kezében lefelé mutató fáklya jelzi az élet fényének kioltását, illetve a démoni – a mi világunknál alacsonyabb rezgésű, azaz „lenti” – dimenziókat. A kecske–ember hibrid legfeltűnőbb, egyben legfélelmetesebb vonása azonban az, hogy hermafrodita: hímneműnek látszik, de lógó női emlői vannak. És pont ez sugallja Ördögünk igazi lényegét, ami az ösztönegó. A Sátán, a Kísértő a bibliai mítoszban is a bennünk tomboló vadállati ösztönöket jelképezi, melyeket egy tudatos lénynek kordában illik tartania. Ám ez iszonyatosan nehéz feladat, és a 15-ös lap pontosan ezt ábrázolja: az Ördög trónjához egy meztelen férfi és egy nő van láncolva. Ezzel a lap azt sugallja: minden ember valójában az ösztönei, a tudatalattija rabja, amelyek elemi ereje akkora, hogy velük szemben a tudatos énünk bizony nemegyszer kudarcot vall.

Ördög a tudatalattiban

Innen ered a 15-ös lap egyik fontos üzenete: ha ezt húzzuk, az arra utalhat, olyan életszakaszunkba érkeztünk, ahol az ösztöneink átveszik az uralmat a józan belátásunk felett. Vagy akár figyelmeztetésnek is vehetjük: tudatalattinkban olyan vágyak tombolnak, amelyek ellentmondásba fognak kerülni az ésszerűséggel. Valószínűleg úgy, hogy ha engedünk ezeknek a késztetéseinknek, veszélybe kerülhet mindaz, amit eddig felépítettünk az életünkben. Ám az Ördög nagy hatalom – azaz az ember vágyai akkor is képesek maguk alá gyűrni a józan észt, ha belül az illető tudja, hogy a tűzzel játszik. Így a 15-ös lap által jelképezett élethelyzetünkben idegőrlő dilemma elé kerülünk: engedve ösztöneiknek, „tiltott zónába” lépünk, avagy elég erős bennünk a tudatosság fénye ahhoz, hogy a tudatalattinkból suttogó „ördögünknek” képesek legyünk határozottan azt mondani: Nem!!! A tarot Ördögének azonban van egy másik, pozitívabb jelentése is. Ez azon alapul, hogy a kereszténység Sátán-figurája – a torz, kecskeszerű lény – egy olyan ősi pogány előképből származik, amely cseppet sem volt gonosz. Ez az előfutár pedig nem más, mint Pán, a görög mitológia istensége, a vadon erdők, az ösztönök ura.

tarot-az-ördög

A görög mitológia rosszfiúja

Pán apja Hermész isten volt, anyja egy szépséges nimfa. Ezért is lepődtek meg a születésekor a kis istenke csúfságán: egész testét göndör kecskeszőr borította, farka, szarva és patája volt. Taszító külseje, kecskeszaga és hírhedt bujasága miatt később kitiltották az Olümposzról: ő volt az egyetlen halhatatlan, aki nem vehetett részt az istenek égi lakomáján. Ám ez cseppet sem keserítette el a szalonképtelen istent. Pán amúgy is jobban érezte magát lenn a Földön, ha a vadonban kószálhatott, és üldözhette a nőnemű lényeket. Elképesztő szexuális túlfűtöttsége miatt ugyanis neki gyakorlatilag mindegy volt, hogy lányról, asszonyról, istennőről, nimfáról van-e szó – mindegyiküket igyekezett megkörnyékezni. A 15-ös lap ennek megfelelően utalhat testiségre, testi vágyakra is: valaki így gondol ránk, vagy ellenkezőleg, mi érzünk vonzódást valakihez. Továbbá fontos az is, hogy Pán az egyéniség abszolút megtestesítője, aki fittyet hányva az előkelő olümposzi istenekre, szabad, féktelen – és boldog. Így a kártya, ha ezt húzzuk, arra is biztathat minket, hogy ne féljünk áthágni bizonyos korlátokat, amelyek boldogságunk útjában állnak. Lehet, hogy valakik „ördögnek” tartanak majd ezért, de ne törődjünk ezzel: vállaljuk fel önmagunkat a világ előtt!

Meditáció a patással

Hogy lássuk, vajon a 15-ös mit rejthet számunkra a tarsolyában, érdemes kipróbálni a következő, „ördögi” tarot-meditációt. Ehhez némi félhomályra lesz szükségünk, melyet egy arany- vagy ezüstszínű gyertya lángjával tehetünk sejtelmessé. Helyezkedjünk kényelembe, készítsünk elő írószert, papírt, majd a gyertyalángnál egy kicsit nézegessük a tarot 15. lapját! Érdemes közben elgondolkodni azon, hogy a kozmikus harmónia fennmaradásához mindkét pólusra – sőt sok-sok pólusra – egyaránt szükség van. A fény sem világítana, és nem is látnánk, ha nem lenne sötétség… Ezután tegyük fel magunkban a következő kérdéseket, és a választ, ha lehet, jegyezzük fel!

  • Van-e olyan vágy bennem, amelyről úgy vélem, tiltott, ám ösztöneim mindenáron a beteljesülését akarják? (Fontos, hogy ez nemcsak szerelmi, szexuális vágy lehet, hanem bármi „veszélyes”, vagy nehezen elérhető dolog, ami után sóvárgunk.)
  • Figyeljük egy kis ideig az ösztönénünket, és írjuk fel a választ: mennyire erős a vágyunk? Mennyire fontos nekünk, hogy beteljesüljön? (Akár 1-től 5-ig terjedő skálán értékelhetjük sóvárgásunk erejét.)
  • Melyek a teljesülés akadályai? Tényleg akadályok ezek? Le tudjuk győzni őket? Ha nem, akkor miért?
  • Végül figyeljük kicsit a tudatos énünket, azaz vizsgáljuk meg, mit mond a józan eszünk! Biztos, hogy érdemes vágyunkért küzdeni? Ha nem, akkor képesek vagyunk-e lemondani róla?
  • És az utolsó kérdés: van-e bennünk elég alkotóerő, elszántság és vakmerőség, hogy beteljesítsük vágyunkat, ha azzal senki másnak nem ártanánk?

Ha megvannak a válaszok, akkor ismét nézzünk a lángba. Egy ősi tarot-legenda szerint ilyenkor a 15-ös lap energiáinak következtében ösztönös és tudatos énünk egymásnak feszül – ám végül eldől, hogy melyikük az erősebb, és melyik lesz döntésünkben az útmutatónk.

A cikk a Nők Lapja Ezotéria 2015/3. számában jelent meg.

Szöveg: Kincses Boglárka

Fotó: Thinkstock