A Nagy Árkánum 9-ik lapja, az Igazságot, mint erényt jeleníti meg. Ismerkedjetek meg sorozatunk legújabb részével!

tarot-nyitó4

A tarot lapjain lévő képek, ábrák egyben jelképek is, melyek életutunk egyes szakaszait, illetve tudatállapotainkat jelképezik. Ez azt jelenti, hogy minden ember személyiségében hordja mind a 22 lapot, és csak az adott fejlődési stádiumunktól függ, hogy éppen melyik jellemző ránk. Akik például a 9. lapot, az Igazságot húzzák ki a kártyapakliból – avagy kirakáskor ez szerepel náluk domináns helyen –, azok feltehetően fontos döntés előtt állnak. Az Igazság pedig arra figyelmezteti őket: bárhogyan is határozzanak egy bizonyos kérdésben, bármit is válasszanak, döntésükben elsősorban az igazságosság vezesse őket. Hogy mit jelent voltaképpen az igazságosság? Elsősorban pártatlanságot, azaz azt, hogy lépéseink során ne befolyásoljon bennünket semmilyen szubjektív érzés – ezért is ábrázolja a lap Justiciát, az Igazság istennőjét bekötött szemmel. De azt is, hogy mielőtt döntünk, vagy akár konkrétan bíráskodunk egy kérdésben, mindig hallgassuk meg mindkét ellenérdekelt oldal, mindkét fél érveit. Ez az, amit a római jog úgy fogalmazott meg, hogy Audiatur et altera pars! (azaz latinról fordítva: Hallgattassék meg a másik fél is!).

Maat istennő strucctolla

Az Igazság lapja két fontos erényt jelenít meg: a szoros értelemben vett igazmondást, illetve az igazságos döntést, ítélkezést. Manapság sajnos mindkettő háttérbe szorult más elvárások (például a sikeresség) mögött, pedig az ősi korokban az igazságot A a legfőbb értéknek tartották. Olyannyira, hogy például az ókori egyiptomiak szerint az Igazság vezérli az univerzum működését, tartja fenn a világegyetemben a harmóniát. Ezt a kozmikus igazságelvet ők világtörvénynek hívták, és a strucctollfejdísszel ábrázolt Maat istennő személyesítette meg náluk. Maat kiemelt szerepét mi sem mutatja jobban, mint az, hogy az egyiptomiak szerint a túlvilágon mindenkinek keresztül kell esnie egy különös „mérlegelésen”, ahol is a mérleg egyik serpenyőjébe az istennő strucctolla kerül, a másikba a halott lelke. Ha a lélek nehezebb a tollnál – mivel lehúzza a sok jó cselekedet, amelyeket életében tett –, akkor fehér ruhát kap, és Nyugatra utazhat a Napbárkán az istenek társaságában, ahol is örök boldogság várja. Ha viszont könnyebb, akkor elbukik, és felfalja egy víziló-krokodil-oroszlán keverékszörny, az úgynevezett Halottfaló. Azokat pedig, akik átmentek a próbán, az egyiptomiak „maa-kheru”-nak, azaz igazhangúnak hívták.

A csillaggá vált szűz

A görög mitológiában Diké néven ismerték a megszemélyesített Igazságot. Róla azt mesélték, valaha, az aranykorban az emberek közt uralkodott szűz királynőként, ám mikor vége lett ennek az időszaknak, a halandók közt egyre több lett az igazságtalanság. Ezért a csalódott istennő felszállt az égbe, s csillagképpé – a Szűzzé – vált, de megígérte, hogy egyszer majd visszatér közénk. Amikor majd így lesz, akkor köszönt be újra a Földre az erény kora… Az Igazság ugyanis a tarot-ban is a négy fő erény egyike (hogy melyik a másik három, arra többféle változat létezik, de a 8-as mindig köztük szerepel.) A lapon látható istennő jobbjában kardot – a bátorság jelképét – tart, bal kezében pedig ott a mérleg, a döntés szimbóluma. Így a lap elsődleges tanácsa a következő: merjünk bátran, elfogulatlanul dönteni akkor is, ha ez néha hálátlan feladat – nem véletlenül mondja a magyar szólás: szólj igazat, betörik a fejed… A 8-as kártya azt is jelentheti számunkra, hogy nehéz élethelyzetbe jutottunk, és csak úgy tudunk helyesen dönteni, ha tiszta fejjel, józanul elemezzük lehetőségeinket. Ne engedjük tehát, hogy szélsőséges érzelmek elragadjanak, és akár a düh, akár a félelem úrrá legyen rajtunk! Erre utalhat az Igazság komoly, fegyelmezett arckifejezése: az élet útvesztőiben való eligazodáshoz végtelen nagy önfegyelemre és önuralomra van szükség.

tarot-az-igazság

Tanácsadó Igazság? Igen!

Ha pedig úgy érezzük, elakadtunk, és sehogy se tudunk dönteni egy fontos helyzetben, a 8-as lap segítségével elvégezhetünk egy jelképes rítust. Ennek során tanácsot kérhetünk az Igazság istennőjétől arra nézvést, hogy melyik lehetőséget válasszuk. Persze a válasz valójában a bennünk élő Felsőbb Éntől fog érkezni… Ha tehát kétségeink vannak, miként döntsünk jól úgy, hogy az a boldogságunkat szolgálja, és több lehetőség között hezitálunk, üljünk le egy csendes helyen! Gyújtsunk meg egy fehér mécsest, majd állítsuk, vagy fektessük elé az Igazság lapját úgy, hogy a rajta lévő Istennőt jól lássuk. Ha van kedvünk, a 8-as kártya egyéb jelképeit is kitehetjük a lap köré, mellé, így egy füstkvarcdarabkát (az Igazság kristálya), illetve egy kisebb fenyőgallyat vagy tűlevelet (a fenyő az Igazság-istennő szent fája). Ezután képzeljük el a kártyán látható Istennőt életnagyságban, vagy akár monumentális méretben, amint egy hatalmas trónon ül! Gondolatban járuljunk elé, és kérjük meg Őt – nevezzük akár Justiciának, Maatnak vagy Igazságnak –, hogy segítsen bennünket a döntésünkben!

Melyik serpenyő billen?

Végül tegyük fel az Istennőnek – egyben magunknak – a következő kérdéseket (le is írhatjuk őket egy papírra):

  • Mi az a helyzet, probléma, amelyben döntenem kellene, de egyelőre képtelen vagyok?
  • Milyen megoldások, választási lehetőségek vannak? Ezek kizárják egymást (csak egyet lehet választani), vagy létezik köztük kompromisszum?
  • Milyen érzelmek nehezítik a döntéseimet? Mit érzek, ami hátráltathat abban, hogy józanul válasszak? (Ezeket gondolatban engedjük el úgy, hogy képzeljük el, amint a mécses lángjába tesszük őket, és azok fénnyé válnak…)
  • Milyen érzelmek, tények segíthetnek a helyes döntésben? Kik azok a személyek életemben, akikre esetleg a döntés során támaszkodhatok?

Ha mindezt leírtuk, illetve végiggondoltuk, egy kis ideig nézzünk az Istennő arcára, ruhájára! Ezután a két fő választási lehetőséget, melyek közt dönteni akarunk, gondolatban tegyük a mérlege két serpenyőjére! (Ha több verzió van, több serpenyőt is elképzelhetünk.) Nézzünk a lángba, majd ismét pillantsunk a serpenyőkre, és figyeljük meg: melyik billent le egy kicsit? Az ősi tarot-misztériumok szerint, amelyik tál megmozdult, az a döntés segítheti jobban boldogságunkat, fejlődésünket. Ám egyet tartsunk szem előtt: az Istennő bekötött szeme azt is jelképezi, hogy a felelősség azért, hogy jól döntünk-e, egyes-egyedül a miénk!

A cikk a Nők Lapja Ezotéria 2014/2. számában jelent meg. A sorozat korábbi részeit itt találjátok.

Szöveg: Kincses Boglárka

Fotó: Thinkstock