A Nagy Árkánum 5-ik lapja, a Főpap, Oziriszt, az egyiptomi istenvilág legfontosabb szereplőjét ábrázolja. Ismerkedjetek meg sorozatunk legújabb részével!

Tarot cards and other fortune teller's accessories

A Tarot ugyanis egy végtelenül ősi önismereti módszer, melyet a legendák még Atlantiszról származtatnak. Innét vitték ki a sziget papjai Egyiptomba, ahol is a kártyalapokon lévő jelképek elnyerték végleges formájukat. Nem csoda hát, ha emiatt az egyes lapokon egyiptomi mítoszok nyomait ismerhetjük fel, illetve az egyes alakokban a fáraókor nagy istenségei lépnek elénk…

Atlantisz jóságos papkirálya

Így például a Nagy Árkánum 5-ik lapja, a Főpap valójában Oziriszt, az egyiptomi istenvilág legfontosabb szereplőjét ábrázolja. Legendáik szerint ugyanis ő volt az istenek és emberek első főpapja, a misztériumok beavatott mestere és őre. Ozirisz azonban nemcsak pap, de király is, akiről úgy mesélik: valamikor az ősidőkben messze nyugaton, egy hatalmas szigeten, Amenteten uralkodott. Amentet szigete ekkoriban maga volt az Éden: a fák maguktól teremtek és kínálták gyümölcseiket, az állatok beszéltek, a városok drágakőből épültek fel, az emberek pedig nem ismerték az öregséget, a betegséget és a halált. Amentet királya tehát Ozirisz volt, aki ikerhúgát, Ízisz istennőt vette feleségül. Csakhogy időközben a sziget egy szörnyű katasztrófa során elsüllyedt, az embereket pedig a királyi pár tengeri és szárazföldi úton elvezette Egyiptomba. Itt alapított Ozirisz új országot: ez lett a fáraók Nílus-völgyi birodalma, és bár gyászolták az elveszett őshazát, a nép a jóságos pár uralma mégis alatt boldogan élt.

A túlvilági főbíró ítélőszéke

Ám az új virágkornak hamarosan vége szakadt. Széth, Ozirisz gonosz öccse ugyanis irigyelte bátyjától a trónt, ezért elhatározta, megöli őt. Így is történt: Széth egy ládába zárta Oziriszt, melyet a Nílusba dobott, s a láda a folyó hullámain át a tengerbe jutott. Ozirisz holtteste így került egy messzi országba, Kánaánba, ahol Ízisz istennő hosszas vándorlás után megtalálta. Hazavitte férje testét Egyiptomba, ahol kinyitva a koporsót, sólyom alakjában fölé szállt, és gyermeket fogant tőle. Ezért ábrázolták gyakran sólyomfejjel vagy sólyomként Hóruszt, Ozirisz és Ízisz fiát. Ozirisz lelke azonban leszállt az Alvilágba, ahol is a halott lelkek vezetője, egyben istenek és emberek első főpapja lett. Ettől kezdve ő a bírája mindenkinek a túlvilágon, mivel ő ítéli meg az életben elkövetett tetteket. Akik látomásban látták őt, úgy mesélték: fehér köntöst hord, fején Egyiptom kettős koronájával, kezében pedig ott a főpapi jogar. Bölcs, jóságos istenség, aki bár végtelenül kegyes az élőlényekhez, mindig zárkózott és komoly marad. Illik is hozzá ez a titokzatosság, elvégre ő őrzi a Világmindenség legnagyobb misztériumait…

A szellemi fejlődés lapja

Fontos tehát tudnunk: a Tarot 5-ik lapja, a Főpap Oziriszt, mint a misztériumok legfőbb urát ábrázolja. Palástot, koronát visel, egyik kezével áldást oszt két előtte térdeplő alaknak, míg a másikban egy hármas keresztet tart. Utóbbi szintén azt jelképezi, hogy a Főpap hatalma egyaránt kiterjedt Égre, Földre és Alvilágra. Mögötte két oszlop látható, ugyanúgy, mint a 3-as lapon, a Főpapnő kártyáján. A Főpap lapja ugyanis több tekintetben megfelelője, párja a Főpapnőjének. Az 5-ös lap jelentését könnyen megfejthetjük, ha először is az 5-ös szám szimbolikájára gondolunk. A számmisztika tanai szerint az öt Hermész isten, illetve a Merkúr bolygó száma, melyekhez olyan fogalmak tartoznak, mint az elme, a logika, a memória, a misztikus áhítat, transzállapot, illetve a titkos tudás. A Főpap Isten képviselője a világban, így aki ezt a kártyát húzza, a következő kérdéseket célszerű feltennie magában: Tisztában vagyok-e önmagam lelki-szellemi állapotával? Vágyok-e szellemi fejlődésre, emelkedésre? Van-e olyan lelki vezető, mester az életemben, akitől ennek során segítséget remélhetek?

tarot-a-főpap

Szívünkből suttogó tanácsadó

A Főpap lapjának üzenete mindenképpen pozitív, biztató: életünk egy olyan stádiumához érkeztünk, amikor is leginkább tanulásra, fejlődésre, a felsőbb, kozmikus erőkkel való kapcsolatfelvételre van szükségünk. A lap ezen kívül a következőt tanácsolja: olvassunk titkos tudással, misztériumokkal kapcsolatos könyveket, s ha tehetjük, utazzunk el olyan helyekre, ahol ősi civilizációk emlékei láthatóak. Műveljük magunkat, érezzük át, hogy többek vagyunk pusztán a testünknél, és – ami a legfontosabb – próbáljunk hallgatni saját „belső hangunkra”, bármit is mond… Utóbbi ugyanis nem más, mint a bennünk lévő isteni energia, melyről az ősi tanok úgy tudják: valójában ez a mi legfelsőbb mesterünk, a bennünk élő Főpap, a „szívünkből suttogva tanácsokat adó személyes Oziriszünk…”

A kérdésfeltevés hogyanja

Létezik azonban egy egyiptomi eredetű varázslat, az úgynevezett „Ozirisz-meditáció”. Ennek célja az, hogy a Tarot lapján látható Főpaptól megpróbálunk tanácsot kérni életünk egy fontos, döntésre váró kérdésében. Természetesen ilyenkor nem a kártya fog nekünk válaszolni, sem nem a rajta ábrázolt Főpap, és nem is Ozirisz. A meditáció során saját belső egónk, a bennünk élő isteni én sugalmazza majd azt az utat, megoldást, melyet ajánlatos választanunk. Ha tehát készen álltok rá, hogy kérdezzétek a Főpaptól – azaz a Tarot 5-ös lapja segítségével saját „bölcsebbik énetektől” – a következő kellékekre lesz szükségetek: egy, bármilyen fajta Tarot-csomagból való 5-ös lapra, egy ezüstszínű mécsesre vagy gyertyára, egy jelképes koronára (melyet akár saját kezűleg, papírból is készíthetünk), illetve tetszés szerint füstölőre (lehetőleg eukaliptusz vagy szantál illatúra). Egy kis papír, valamint írószer is legyen a kezetek ügyében. Helyezkedjetek kényelembe egy csendes, jó kisugárzású, kellemes helyen. Gyújtsástok meg a füstölőt és a mécsest, illetve gyertyát, majd tegyétek fejetekre a szimbolikus koronát. Ezután vegyétek kézbe a Főpapot ábrázoló kártyalapot, s összpontosítsatok a rajta látható alak arcára, figurájára, elképzelve az ősi idők titkos tudását őrző egyiptomi, atlantiszi papokat és papnőket…

És Ozirisz felel

Ezután – akár gondolatban, akár fennhangon – tegyétek fel a következő kérdést: – Életem jelenlegi szakaszában mi a legfontosabb problémám, kérdésem, melyre szeretnék megoldást, tanácsot, illetve választ kapni? Amint ez elhangzott, pillantsatok a lángba, majd azt, ami először eszetekbe jut válaszként, írjátok le a papírra. Majd jöhet a következő kérdés: – Mi a megoldás erre a problémára? Ha dilemmáról, döntési helyzetről van szó: hogyan döntsek helyesen, melyik lehetőséget válasszam? Ismét csendesedjetek el picit, a lángba nézve, ezután pedig ismét jegyezzétek fel az elsőként elmétekbe ötlő szavakat, mint választ. Végül a következőt is megkérdezhetitek: – Hogyan érhetném el ezt az eredményt? (Milyen eszközökre, módszerekre, kinek, minek a segítségére lesz szükségem ahhoz, hogy problémám megoldódjon?) Ezután újra nézzetek a lángba, majd írjátok fel azt, ami elsőként jelenik meg elmétekben. (Majd oltsátok el a mécsest, gyertyát, a kellékeket pedig – a leégett füstölő kivételével – ne dobjátok ki, hanem tisztelettel tegyétek el egy rejtett helyre, például egy fiók mélyére.) Az ősi tanok szerint a három felelet a Főpap tanácsa a számotokra. Oziriszról ugyanis úgy mesélték: belelát az emberek szívébe, s ezért képes felszínre hozni, tolmácsolni az isteni énünk által megfogalmazott választ…

A cikk a Nők Lapja Ezotéria 2013/5. számában jelent meg. A sorozat korábbi részeit itt találjátok.

Szöveg: Kincses Boglárka

Fotó: Thinkstock