Püthagoraszt tartják a számmisztika atyjának, de a férfi – akit kortársai csodáltak felfedezéséért – valószínűleg forogna a sírjában, ha tudná, hogy manapság a numerológiát az asztrológiával együtt az áltudományok közé sorolják.

számmisztika

A numerológia úgy tartja, hogy minden egyjegyű szám saját szimbolikával bír, elég csak a Lúdas Matyira – aki háromszor adta vissza a verést Döbröginek –, vagy mesék hétfejű sárkányra gondolni – néhány gyerekkori példánál maradva. Ezek a számok nem véletlenül lettek meghatározó jelképek, az elmúlt évszázadokban a képzőművészetet, vallást, filozófiát, de az istenfélő ember hétköznapjait is átjárta a numerológia, olyan általános jelentőséget tulajdonítva egy-egy számnak, amelyre végül egy egész tudományág épült. Ha kíváncsiak vagytok, hogy a születésetek napja, netán a szerencseszámotok milyen jelentéssel bír, jó helyen jártok!

1-es: az ősi erő

Születés ideje: bármely hónap 1-én, 10-én, 19-én vagy 28-án

Individualista és független, erőfeszítései példaértékűek. Koncentrált, kezdeményező és progresszív, de mindehhez erős akaratú és bátor. Lázadó, ami bizonyos szituációkban kifejezetten hasznos képesség, de ez sokszor makacsságba és önzőségbe torkollik, amitől meggyengülhet. Szeret a pária szerepével azonosulni.

2-es: a mindentudó

Születés ideje: bármely hónap 2-án, 20-án vagy 29-én

Tapintatos, akiknek diplomáciai érzéke kiváló. Béketeremtő és –szerető, szorgalommal és türelemmel viseltetik minden és mindenki iránt, ugyanakkor maximalista, így képtelen addig elengedni a dolgokat, míg azokat elég jónak nem érzi. Érzékenysége az erénye és egyben a veszte is, ugyanis ha kritizálják, könnyen megsértődik.

3-as : a kreatív

Születés ideje: bármely hónap 3-án, 12-én, 21-én vagy 30-án

Ötletekben nem szűkölködik, ráadásul kiváló kommunikátor, így nagyon jól el tudja adni magát. Toleráns, vidám személyiség, akinek optimizmusa és lelkesedése ragadós. Ám ha valami mégsem az ő szája íze szerint történik, csak úgy ömlik belőle a panasz, ráadásul annyira öntelt, hogy gyakran beleesik a felszínesség csapdájába.

4-es: a stabil

Születés ideje: bármely hónap 4-én, 13-án vagy 31-én

Erős, fegyelmezett személyiség, akinek gondolkodására a gyakorlatiasság és a megbízhatóság ugyanúgy jellemző, mint a szorgalom és a lelkiismeretesség. Az empátia területén azonban lenne mit tanulnia – nemcsak a saját érzelmeit fejezi ki nehezen, de másokban sem tud olvasni. Emiatt gyakran félszegnek vagy éppen nyersnek is tűnhet.

5-ös: a dinamikus

Születés ideje: bármely hónap 5-én, 14-én, 23-án

Merész energiabomba, aki nem riad vissza semmilyen kalandtól. Gyorsan alkalmazkodik, amelyben kíváncsi természetének is nagy szerepe van, de a bátorságának, éles eszének és szellemességének is sokat köszönhet. Fékezhetetlensége azonban egyben a veszte is, mert emiatt felelőtlenné és meggondolatlanná válhat.

6-os: a gondoskodó

Születés ideje: bármely hónap 6-án, 15-én, 24-én születtek

Felelősségteljes, védelmező, sőt, sokszor önfeláldozó is. Könyörületes másokkal szemben, idealizmusa nem ismer határokat. Mások iránti aggodalma azonban időnként paranoiddá teheti, ami az érzelemi stabilitását is veszélybe sodorhatja.

7-es: az őrző

Születés ideje: bármely hónap 7-én, 16-án, 25-én

Befelé forduló személyiség, akire a megfontoltság jellemző. Jól tájékozott, komoly, kitartó, de kedves is, ha valakinek sikerül áttörnie a páncélján.  Távolságtartásából adódóan azonban sokan hidegnek, kimértnek nézik, amelyre szarkazmusa csak még inkább rájátszik.

8-as: az irányító

Születés ideje: bármely hónap 8-án, 17-én vagy 26-án

Vezető gondolkodású, szeret mindent és mindenkit irányba terelni. Kiegyensúlyozott személyiség, aki sikerre, önállóságra törekszik, miközben a realitás talaján mozog. Hatékony és kitartó, ám emiatt kegyetlenné, érzéketlenné is tud válni és a mohósága is előtörhet. Szabálytisztelete bizonyos határ után fanatizmussá fajulhat.

9-es: a tudatos

Születés ideje: bármely hónap 9-én, 18-án vagy 27-én

Együttérző, nagylelkű lélek, akitől a jótékonyság sem áll távol. Önálló természet, aki büszke arra, amit elért, és lehet is, hiszen kreativitása egyedülálló. A önbecsülése azonban önhittséggé válhat, és arroganciára hajlamossá teheti.

A mesterszámok

Az úgynevezett mesterszámok a számmisztika speciális számai, melyeknek erős spirituális jelentőséget tulajdonítanak, pont ezért nem is szabad őket egyjegyűre redukálni.

11-es: az intuitív

Születési ideje: bármely hónap 11-én

Karizma és dinamizmus kéz a kézben jár nála, konkrét céljaiért szinte bármit hajlandó megtenni. Mindenkinél erősebb az intuíciója, előbb hallgat a megérzéseire, mint amit az esze súg. Talán emiatt kissé ellentmondásos személyiség, egyik pillanatban nyíltszívű, a másikban szorongó és félénk.

22-es: az építő

Születés ideje: bármely hónap 22-én

Képessége van arra, hogy az álmodozást összekapcsolja a realitással, ügyesen lavírozik a valóság és az elképzelés talaján, hála fegyelmezettségének. Ambiciózus, amit eltervez, azt meg is valósítja, de ha valaki túlzott terhet tesz a vállára, könnyen összeroppan a súlya alatt.

Szöveg: D. A.

Forrás: numerology.com

Fotó: Thinkstock