Az ókori Egyiptom legrejtélyesebb alakja ő. Sokan a világ valaha élt legszebb asszonyaként gondolnak rá – pedig még az sem biztos, hogy valóban őt ábrázolja a berlini múzeum féltve őrzött kincse. De mi lehetett Nefertiti titka?

Nefertiti

Családja eredete homályba vész, hiszen nem viselte a „király leánya” vagy a „király nővére” címeket. A legáltalánosabb vélekedés szerint Nefertiti mégis a XVIII. dinasztia tagja volt, a későbbi fáraó, Ay lánya lehetett, és III. Amenhotep főfelesége, Teje nevelt fel. Teje viszont Ay testvére volt, így – amennyiben az elmélet igaz – Nefertiti és IV. Amenhotep, a későbbi Ehnaton, első unokatestvérek voltak, és nem meglepő módon, igen hasonlítottak egymásra.

Hová tűnt a királynő?

A királyné valószínűleg IV. Amenhotep trónra lépése körül mehetett férjhez az ifjú fáraóhoz, és annak első számú, igen nagyhatalmú hitvese lett. Már-már társuralkodóként állhatott a később Ehnaton nevet felvevő fáraó mellett, aki reformjaival azt hirdette: fenn akarja tartani a rendet a világmindenségben, és ezért felesége az alkotó isten női princípiumát hivatott megteremteni. A királynénak szerepe lehetett az úgynevezett Amana-reformban is, amelynek segítségével Ehnaton az egyistenhitet, mégpedig a napkoronggal fénylő Aton isten kultuszát állította politikája középpontjába. Nefertiti befolyását mutatja, hogy idővel még a neve is megváltozott. Nofernoferuaton Nofertitiként említik a feliratokon, ami annyit tesz: Aton napisten szépeinek szépe, vagy Aton legszebbje, legjobbja. Az új vallás alapelveit összefoglaló Atonhimnusz is név szerint említi. Nimbuszát az sem rombolta le, hogy nem szült fiúutódot – legalábbis nem tudunk róla: a házasságból csak hat leánygyermek neve maradt fenn. De még ez sem biztos: van olyan feltételezés, miszerint Nefertiti volt Tutanhamon anyja, de valószínűbb, hogy csupán a mostohája. Tutanhamon apja ugyanis csakis Ehnaton, de vér szerinti anyja a fáraó testvére vagy akár egyik lánya is lehetett. Ha ugyan nem a fáraó népes háreméből került ki az édesanya.

A cikket teljes egészében elolvashatod a Nők Lapja Ezotéria 2016/2. számában.

Szöveg: Balázs-Piri Krisztina

Fotó: Thinkstock