közös szülői felügyeleti jog canva

Az ügyvéd válaszol: Változások a közös szülői felügyeleti jogot illetően

Rovatunkban dr. Bátki Pál büntetőjoggal foglalkozó ügyvéd segítségével járjuk körbe azokat a kérdéseket, problémákat, amelyek akár jogi következményekkel is járhatnak. Célunk, hogy azokat a megoldási lehetőségeket is számba vegyük, amelyekkel megelőzhető, hogy törvény elé kerüljön egy-egy kérdéses eset.

A különélő szülőknek számtalan nehézséggel kell megküzdeniük a hétköznapok során annak érdekében, hogy gyermekük pont annyi szeretetet és gondoskodást kaphasson, mint a különválás előtt. Azonban ehhez az szükséges, hogy a szülők egyetértésben és harmóniában fel tudják osztani a gyermekükkel töltött idejüket. Így okkal felmerülhet a szorongó szülőkben a kérdés, hogy pontosan milyen jogon illeti meg őket a gyermekük felügyelete, cikkünkben erre próbálunk kimerítő választ adni. Íme a legfontosabb tudnivalók a közös szülői felügyeleti jogról.

A közös szülői felügyelet már két éve fennálló lehetőség

Gyermekünk születésekor nyomban szülői felügyeleti jog alá kerül, amelyet a szülők közösen gyakorolnak akkor is, ha már nem élnek együtt. Mindaddig áll fenn ez a helyzet, amíg arról a szülők megállapodása vagy a bíróság ítélete másként nem rendelkezik. Előfordul azonban sajnos, hogy a szülők nem tudnak megállapodni házasságuk megromlását követően a felügyeleti jog gyakorlásáról. A korábbi szabályozás szerint ebben az esetben a bíróságnak kellett döntenie, hogy a szülői felügyeletet melyik szülő gyakorolja. Fontos kiemelni, hogy ebben az esetben a bíróság kizárólag csak az egyik szülőt jogosíthatta fel a felügyeleti jog gyakorlására, még akkor is, ha egyébként mindkét szülőt alkalmasnak tartotta a gyermek nevelésére.

2022. január 1-je azonban újdonságokat hozott a szülői felügyeleti jog szabályozása terén, ezért elsősorban érdemes ezeket a változásokat tisztáznunk.

A jelenlegi szabályozásnak köszönhetően a Ptk. már lehetőséget biztosít arra is, hogy a bíróság az egyik szülő kérelmére döntsön a szülői felügyelet közös gyakorlásáról, ha ez a kiskorú gyermek érdekét szolgálja. Ilyenkor a bíróságnak azt kell mérlegelnie, hogy mi járulna hozzá leginkább a gyermek fizikai, érzelmi és mentális jólétéhez. Azonban fontos kiemelni, hogy a módosított rendelkezéseknek köszönhetően sem marad fenn automatikusan a házasság felbontását követően a közös szülői felügyelet, kizárólag a bírói mérlegelést szélesítette ki a korábbiakhoz képest.

közös szülői felügyelet válás

2022-től fontos törvényi változások történtek a közös szülői felügyelet kapcsán (Fotó: Nők Lapja)

Az eddigi szabályok szerint erre a megoldásra csak egyezség esetén volt törvényes lehetőség. Az új szabályozásnak köszönhetően azonban vitás helyzetekben is lehetőséget ad az együttműködésre, hogy végső soron megtalálják azt a megoldást, amely leginkább a gyermek érdekeit szolgálja. Ettől függetlenül a bíróságnak továbbra is lehetősége van arra, hogy csak az egyik szülőt jogosítsa fel a szülői felügyelet gyakorlására.

Váltott gondoskodás és közös szülői felügyelet: ugyanaz a kettő?

A közös szülői felügyelet és a váltott gondoskodás, ami szintén egy újdonság, nem ugyanaz. A szülői felügyeleti jog egy jogi kategória, ami lényegében a gyerek nevelésével és vagyonkezelésével kapcsolatos döntési jogokat jelenti.

A váltott gondoskodás ezen belül egy még szorosabb és gyakorlati szempontú együttműködés.

Ez alatt azt értjük, ha a szülők egymást felváltva egyenlő időtartamban nevelik a gyermeket, azonban fontos, hogy csak akkor beszélhetünk róla, ha a szülők valóban fizikailag is egyenértékű időt töltenek a gyermekükkel.

(Például két hetet az anyánál, két hetet pedig az apánál.) A Ptk. mostantól nevesíti is ezt a gyakorlatban jelentősen érvényesülő fogalmat. Ilyenkor pontosan meghatározásra kerül, hogy a szülők milyen időközönként váltják egymást, valamint, hogy hogyan történik az átadás. Azonban fontos kiemelnünk, hogy a közös szülői felügyelet még nem jelent automatikusan váltott gondoskodást. A bíróság döntésén múlik, hogy milyen intenzitású és arányú felügyelet szolgálja leginkább a gyermek érdekeit, és melyik illeszkedik legkönnyebben életviszonyaihoz. Ha például a szülők távol laknak egymástól, nem szolgálja a gyermek érdekét, hogy kéthetente hosszú utazást tegyen meg. Ilyenkor a bíróság rendelkezik arról a háztartásról, ahol a gyermek nevelkedik, illetve a másik szülővel történő kapcsolattartásról és tartásról. Ahhoz, hogy a bíróság reális képet kapjon a gyermek életkörülményeiről, tanúkat hallgathat meg, akár pedagógusi véleményt is kérhet, de szakértő meghallgatását is elrendelheti. Emellett akár az ideiglenes váltott gondoskodást is elrendelheti a per során, hogy reális képet kapjon működéséről. Azonban a legfontosabb ebben az esetben a gyermek véleményének meghallgatása és figyelembevétele.

Jó vagy rossz dolog a közös szülői felügyeleti jog és a váltott gondoskodás kiszélesítése, gyakoribbá válása?

Vannak, akik kritikával illették a törvénymódosítást, miszerint mostantól a bíróság az egyik szülő kérésére is elrendelheti a közös szülői felügyeletet. Leginkább az aggasztja a közvéleményt, hogy a módosítás akár a bántalmazó szülőket is előnyhöz juttathatja, így veszélynek teszi ki a családon belüli erőszak áldozatait. Félelmük, hogy a szabályozás értelmében a bírók kizárólag az egyik fél kérelmére hivatkozva egyoldalúan kikényszeríthetik az együttműködést olyan szülők között is, akik erre nem mutatnak kifejezett hajlandóságot.

Azonban fontos figyelembe venni, hogy a korábbi szabályozás értelmében a bíróság akkor is döntésre kényszerült a szülők között, ha egyértelműen mindkét szülő alkalmas lett volna a gyermek gondozására. A törvénymódosítás csupán ezt a helyzetet kívánta orvosolni, így sokkal több pozitív hozadéka lesz a jövőben, mint negatív. Kizárólag a gyermek érdekét tartják szem előtt az ügyekben eljáró bíróságok, amelyek képesek felismerni a bántalmazó szülőket. A kritikával élők szerinti veszélyek a bontóperek során kiküszöbölhetőek megfelelő szakemberek alkalmazásával, így végső soron megállapíthatjuk, hogy szükséges volt a törvénymódosítás.

Mit tehetünk, ha a gyerekünk bullying áldozata az iskolában? Az ügyvéd válaszol!

Szöveg: Dr. Bátki Pál

Kiemelt kép: Canva