Nyitottak és kockázatvállalóbbak leszünk – Heti csillagenergiák (11. 20. – 11. 26.)

Kiss Fanni viselkedéselemző és asztrológus heti előrejelzése a csillagok alapján.

Ezen a héten a belső, átalakító folyamataink és az új energiák megérkezése kaphatja a főszerepet. Az első napokban Nap-Mars hétvégi együttállása után a Plútó támogató hatással kapcsolódik mindkét égitesthez. Ez a minőség segítheti a marsikus témákban megérzett újjászületésünk folyamatát és azt, hogy a változás valóban megvalósulhasson életünkben kívül és belül egyaránt. A hét közepén a Nap jegyváltásával magunk mögött hagyjuk a Skorpió intenzív hatásokkal teli időszakát és elkezdődik a Nyilas időszak. Az egyre sötétedő nappalokkal és a felkavart, megbolygatott témáink hatására a belső világunk most jobban kérheti figyelmünk. A Skorpió havában alászálltunk mélységeinkbe, de a

Nyilas energiák megérkezésével eljött az ideje, hogy ráleljünk Belső Fényünkre.

Ez a minőség arra hív, hogy megtaláljuk magunkban a személyes Hitünk forrását és azokat a belső erőforrásainkat, melyekre a legnehezebb helyzetekben is támaszkodhatunk. A fontos témáinkkal való szembesülés és a lélek sebeinek gyógyulása után ezen a belső úton megélhetjük a szellemi-lelki fejlődést: lehetőségünk nyílhat levonni tanulságainkat és a nézőpontunk megváltoztatásával átalakítani a nehéz helyzetekhez való hozzáállásunkat. A Nyilas időszakban a jeggyel erősen érintett emberekhez hasonlóan mi is kockázatvállalóbbak lehetünk, és nyitottabbá válhatunk az új kapcsolódások kialakítása és az új élmények megtapasztalása felé.

Fotó: Canva

Céljaink, ideáljaink és hosszútávú terveink most jobban előtérbe kerülhetnek és a jegy bölcs energiái által lélekben elkezdhetjük az idei évünk összegzését is. A hét végéhez közeledve a Nap-Mars páros nehezebb témái kerülnek főszerepbe. A Szaturnusszal alkotott feszült kapcsolódásuk az erőnkkel és akaratunkkal kialakított új viszonyunkat állíthatja próba-helyzetek elé. Ezeket tudatosan megélve, a szaturnuszi energiákat javunkra fordítva megszilárdíthatunk és megerősíthetünk minden olyan pozitív változást, ami az elmúlt időszakban ment végbe lelkünkben.

Hétfőn a Halak Hold és a Nap-Plútó támogató kapcsolódásának energiáival indíthatjuk hetünket. Ez a hatás fontos gyógyító minőségeket képviselhet és támogathatja belső átalakító folyamatainkat. A hétvégét jellemző nehezebb érzelmi helyzetek után a Halak Holddal nagyobb kihívást jelenthet felvenni ritmusunkat és az átlagosnál fáradtabbnak vagy szétszórtabbnak érezhetjük magunkat.

Kedden a Halak Hold energiái maradnak velünk és a Merkúrral alkotott feszült kapcsolódása miatt kettős megéléseink lehetnek. Ez a hatás támogató megnyilvánulásában az intuitív minőségek felerősödést hozhatja:

megérzéseink most az átlagosnál intenzívebbé, tisztábbá válhatnak.

Kihívást jelenthet azonban fókuszunk megtartása és a kommunikációban is nehézségeket tapasztalhatunk. Ezen a napon könnyebben kialakulhatnak félreértések, nézeteltérések és kisebb konfliktusok. A Nyilas Merkúr szókimondó minőségeivel és a Halak Hold álatl felfokozott lelki érzékenységünkkel egy-egy rossz pillanatban kimondott szó most mélyebbre vághat lelkünkben.

Szerdán a Mars-Plútó támogató kapcsolódása és a Hold-Neptunusz együttállás határozza meg a napunkat. Ezek a hatások erőteljes gyógyító energiateret hozhatnak létre: megérzések és álmok formájában kaphatunk információkat, sugallatokat az erőnk és akaratunk témájához kapcsolódó lelki elakadásaink és blokkjaink feloldásához. A Plútó áttörő erejét felhasználva elkezdhetjük érezni Belső Tüzünk megújulását. A nap későbbi óráiban, Kos jegyébe átlépő Holddal pedig már sokkal energikusabbnak és lendületesebbnek érezhetjük magunkat.

Csütörtökön a Nap jegyváltásával elkezdődik a Nyilas időszak. A Nap-Szaturnusz fényszögével még inkább központi szerepet kaphat a Nyilas minőség legfontosabb témája, a szabadság. A szaturnuszi energiák kapcsán ezen a napon erősebben megtapasztalhatjuk személyes kereteinket és korlátainkat. Ez a hatás fókuszba emelheti a felelősségvállalás kérdéseit és arra ösztönözhet minket, hogy meghúzzuk vagy megvédjük személyes határaink. A Kos Holddal együtt ez a minőség fokozhatja céltudatosságunk és eltökéltségünk, így ezen a napon az átlagosnál több feladatot valósíthatunk meg vagy nagyobb lendülettel végezhetjük el aktuális teendőinket.

Pénteken a Kos Hold tüzes, harcias minőségei maradnak velünk, miközben a háttérben már érezhetővé válik a Mars-Szaturnusz feszült kapcsolódásának energiája. Szimbolikus értelemben

a Mars-Szaturnusz találkozó olyan, mintha az autóban ülve egyszerre behúznánk a kéziféket és nyomnánk a gázt.

Ezt az energiát a lehető leginkább úgy tudjuk a javunkra fordítani, ha a konfrontációval járó helyzetekben asszertív módon képviseljük önmagunk és cselekvő energiánk abba az irányba fordítjuk, ahol nem ütközünk akadályba, ellenállásba.

A hétvégénket a Mars-Szaturnusz találkozó energiái hatják át. A Bika Holddal együtt ez a hatás középponti témává emelheti a személyes tér és a konfliktuskerülés kérdéseit. Ez a hatás arra hívhat, hogy ne meneküljünk el a nehéz témák megbeszélése elől, hanem én- üzenetek formájában fogalmazzuk meg igényeink és szükségleteink, képviseljük határozott, de asszertív módon önmagunkat, személyes határainkat.

Kiss Fanni viselkedéselemző és asztrológus Instagram-oldala: instagram.com/lelek.emelo

Kiemelt kép: Getty Images

Lássuk, hogy melyik az a 3 csillagjegy, aki társ mellett is magányos!