Bevonzhatjuk a pénzt? Meglepő az igazság

Szép dolog, ha az ember hisz magában és abban, hogy élete alakulására ő, akaratereje és elszántsága van a legnagyobb hatással. Az ugyanakkor, amikor ez a belső hit hitrendszerré nő, és meggyőzzük magunkat arról, hogy bármilyen jót bevonzhatunk az életünkbe, ha elég erősen akarjuk, és elég plasztikusan képzeljük el, könnyen félrevihet.

Sokan meg vannak például győződve arról, hogy pénzügyi sikert érhetünk el pusztán azzal, hogy hiszünk abban, egyszer meggazdagszunk. Szentül hiszik, hogy a vagyonosodáshoz a manifesztáción, azaz a kívánatos (anyagi) helyzet minél élénkebb magunk elé képzelésén és a jó energiák áramoltatásán át vezet az út. Kutatási adatok viszont arra utalnak, hogy a manifesztáció nemcsak, hogy nem hat ilyen üzembiztosan, de kifejezetten kockázatos pénzügyi manőverekre sarkallhat, végső soron pedig akár a csődhöz is vezethet. Mivel a mai gazdasági helyzetben egyre többeknek vannak anyagi gondjaik, egyre többen kénytelenek hinni olyasmiben is, aminek a józan ész felől megközelítve nem sok valóságalapja van. 

A Queenslandi Egyetem kutatócsoportja összesen három tanulmányban, együttesen ezernél is több résztvevő bevonásával vizsgálta meg azt, milyen kapcsolat van az egyes emberek manifesztációba vetett hite és anyagi értelemben vett sikeressége között. Skálát dolgoztak ki, aminek a segítségével a résztvevők manifesztációra való nyitottságának mértékét határozták meg és pontozták. Ennek alapján a kérdéseket megválaszolók mintegy harmadának lett magas pontszáma, azaz ekkora hányadunk értett egyet azzal, hogy a különféle pozitív gondolatok, a magasabb, kozmikus erőkkel és az egyén vágyainak vizualizációjával együtt képesek befolyásolni a jövőt és az abban bekövetkező pénzügyi eseményeket is. Bár a manifesztációban, teremtő energiában és vonzás törvényében hívő csoport egyszersmind nagyobb valószínűséggel tartotta magát sikeresnek is, mint a többiek,

a kutatók nem találtak objektív bizonyítékot arra, hogy a manifesztáció nagyobb sikerhez vezetne a kulcsfontosságú területeken. Sőt. 

„Azok, akik magasabb pontszámot értek el az úgynevezett manifesztációs skálánkon, sikeresebbnek tartották magukat, erősebbek voltak a sikerre irányuló törekvéseik is, és úgy vélték, hogy nagyobb valószínűséggel érnek el sikereket a közeljövőben – mondta Lucas Dixon pszichológus kutató, a Queenslandi Egyetem munkatársa. Ugyanakkor nagyobb valószínűséggel vállaltak kockázatos befektetéseket is, nagyobb valószínűséggel éltek át csődöt, és miközben megkérdőjelezhetetlenül hittek abban, hogy gyorsabban elérhetik a siker, mint a többi ember” – folytatta. 

Vakhit?

A manifesztációban hívők ráadásul akkor is kitartottak ideológiájuk mellett, amikor rossz anyagi helyzetben voltak. A kutatók úgy vélik, hogy emiatt fennállhat a veszélye annak, hogy túlságosan bíznak az olyan instabil befektetésekben, amelyek valószerűtlenül gyors meggazdagodást ígérnek, miközben inkább a hiszékenység vámjait szedik.

internetes csalások

És akkor a manifesztációs tanácsadás akciósan annyi, mint…. (Fotó: Getty Images)

Társadalmunkban a jó megjelenést, a gazdagságot és a hírnevet ma sokkal nagyobbra értékeljük, mint korábban, ez pedig azt jelenti, hogy kétségbeesettebben próbáljuk elérni ezeket a sokszor irreális célokat, sokszor akár a józan ész és a racionális gondolkodás rovására. Ebben a folyamatban a közösségi média térnyerése is szerepet játszik, hiszen ezeken a felületeken folyamatosan

megjelennek olyan befolyásos emberek, akik azt állítják, hogy a meggazdagodás pusztán szemlélet kérdése.

A kutatók publikációjukban kiemelték, hogy a manifesztáció címkével ellátott TikTok-videók 2023 májusáig 34,6 milliárd megtekintést gyűjtöttek össze, azaz óriási hatással vannak az emberekre, sokszor épp azokra, akik egyébként is kiszolgáltatottak és a manifesztációra utolsó szalmaszálként tekintenek. A kutatócsoport elismeri, hogy a pozitív gondolkodás és az optimizmus bizonyos helyzetekben pszichológiailag hasznos lehet, de fontosnak tartják kiemelni azt is, hogy csak addig, amíg ezek a mentális megközelítések nem szakadnak el túlságosan a valóságtól.

Nem árt az óvatosság

Akár manifesztációról, akár pénzről, akár fogyásról vagy sikerről van szó, érdemes fenntartásokkal kezelnünk azokat a módszereket, amelyek a kemény munka, a türelem és az idő hármasa helyett instant, és viszonylag kevés energiabefektetéssel járó utakat ajánlanak céljaink eléréshez.

A kemény munkát sajnos nem lehet megspórolni, ígérjen bárki, bármit.

Míg a mindfulness és az életünkkel kapcsolatos nagyobb tudatosság, a pozitív szemlélet előre vivő, tudományos bizonyíték nincs a manifesztációk sikerére, ellenben egyre többen szorgalmazzák, hogy a hatóságok nézzenek jobban a körmére azoknak a tanácsadóknak és guruknak, akik a gondolattal teremtés mindenhatóságával kecsegtetnek, miközben saját pénztárcájukba a mi pénzünket manifesztálják. 

Te is ismersz néhány önjelölt gurut? Róluk szóló cikkünket ajánljuk figyelmedbe. 

Kiemelt kép: Getty Images