2023 a nagyívű változások évének ígérkezik. Az elmúlt esztendőkben zajló, meghatározó folyamatok lassan a végükhöz közelednek, és helyüket egészen más minőségek veszik át. Egyes témák velünk maradnak, de egészen új szinteken mutatkozhatnak meg életünkben. Ilyen lesz például a Szaturnusz által képviselt keretek, korlátok és határok kérdése, illetve a Vízöntő jegye által jelképezett újítás és keretek felrúgása általi felszabadulás lehetősége. 

Az előző évhez hasonlóan idén is megfigyelhető lesz, hogy energetikai szinten az új év nem január elsejével, hanem a tavaszi nap-éj egyenlőséghez közeledve veszi csak igazán kezdetét. Az asztrológiai változások előtt azonban nézzük meg, milyen alapvető dinamikák-energiák jellemzik az évet.  

2023 a Mars éve. Személyes szinteken a Mars jelképezi az akaratunkat, a belső erőnket és tüzünket – azt, ami előre hajt és reményt ad nekünk a legnehezebb helyzetekben is. Ő a Belső Hősünk archetípusa, akit felélesztve képesek lehetünk megharcolni az életünk nagy kihívásaival. Ez az év azt üzeni: ideje erőnket visszavenni és cselekvésbe lendülni! Keresd meg lényed legfényesebb pontját és táplálkozz ragyogásából – képes vagy rá! Találd meg önmagadban a Hőst és lépj ki áldozat szerepeidből! 
Csodás üzenetei mellett érdemes azonban kihívásaira is egy kis figyelmet fordítani, így felkészülten várhatjuk őket. Nehézségek terén a düh és a harag érzései, így indulataink kezelése tartozik a Mars bolygójához. Ha a tüzét és buzgóságát egy külső körülmény akadályozza, úgy a keletkezett frusztrációnk, a stressz kezelése is nagyon fontos feladattal emelkedhet ebben az évben.  

A Diadalszekér

Az év emellett a 7-es szám energetikáját hozza magával (2+0+2+3=7). A 7-es év üzenete: ideje a belső munkának, a befelé tekintésnek és az irányba állásnak egy nagyobb cél felé. Látszólag ez a hatás teljesen ellentétes, vagy legalábbis nehezen összeegyeztethető a Mars kiáradó, buzgó, tevékeny, előre törő minőségével.  

A megoldás titkát a tarot lapjai fedhetik fel számunkra, amelyek közül az év lapja a sorban a 7. Diadalszekér. Első ránézésre úgy tűnhet, inkább a Mars javára dől a mérleg, hiszen ez a lap az előrehaladás és az új kezdetek energiáját hordozza magában. Azonban ha szimbolikájának mélyére nézünk egy fontos szempontról lebbentheti fel a fátylat. Az ábrán látható harci szekeret a leggyakrabban egy fekete és egy fehér lény (legtöbb esetben ló, oroszlán vagy szfinx) húzza. Ők a bennünk élő ellentétes erőket és énrészeinket szimbolizálják, miközben a szekér maga az életünk, míg az ifjú alak mi magunk vagyunk. A kártya szimbolikus üzenetét tekintve tehát ez az év felteszi nekünk a kérdést: Ki irányítja életünk? Mi, vagy pedig önmagunkkal való viaskodásunk, belső vívódásaink, megfelelni vágyásunk és játszmahelyzeteink?  

Fotó: wikimedia.org

A Diadalszekér lapja lelki szinten két fontos dologra hívhatja fel a figyelmet. Az egyik az emberek által felénk tartott tükrök jelentősége, a másik pedig a harmónia kérdése. 
Saját, el nem fogadott érzéseink, tulajdonságaink és vágyaink gyakran egy másik személynek tulajdonítjuk. Ezek a tulajdonságok nem csak negatívak lehetnek (a kártya fekete lénye), hanem pozitívak (a kártya fehér lénye) is. Figyelmünkbe leginkább egy külső vagy belső konfliktus során kerülnek, ez az a pillanat amit sokszor úgy nevezünk: „tükröt tart a másik”. Ezek a helyzetek tudatosan megélve lehetőséget nyújtanak arra, hogy  a másik félben felfedezni vélt érzések, tulajdonságok, vágyak helyét önmagunkban is megvizsgáljuk. Ezzel a hozzáállással összekapcsolhatjuk a befelé tekintés és az előrehaladás minőségeit, így ez az év hatalmas lelki fejlődéseket hozhat számunkra: kiléphetünk a lelkiekben már meghaladott szerepekből, számos új erőforrásra is szert tehetünk, felismert és beépített minőségeinkkel pedig egy önazonosabb élet útját járhatjuk. 
A harmónia állapotában egyfajta összhang lép fel életünkben. Minden a neki rendelt pillanatban indul el, ott és akkor van jelen, amikor helye és ideje van. A Diadalszekér lapja arra is hívhat, hogy megvizsgáljuk: a befogadó (fekete lény) és kiáradó (fehér lény) dinamikáinkat mennyire tudjuk harmonikusan működtetni. Ez az év táncba hív a mindenséggel – próbára teszi azt, mennyire tudunk ráhangolódni, harmóniába kerülni, együtt menni ritmusával. Felteszi a kérdést: Képes vagy teljes hőfokon égni, amikor szükséges? Tudsz igazán lassulni és pihenni, amikor lehetőséged van rá? A szekeret kormányzó ifjú a saját útját járja és magabiztosan tartja a gyeplőt. Szimbolikus alakja hasonló kérdéseket tehet fel nekünk: Képes vagy irányba állítani és ott is tartani erőd és akaratod? Elég bátor vagy, hogy a járt utakat járatlanra cseréld, ha a helyzet megkívánja? Meg tudsz állni felnőtt szerepben a konfliktusaid során? 
A harmónia megtalálása és önazonosságunk megélése, felnőtt szerepünk megtartása és az irányítás kezünkbe vétele adja a megoldókulcsot a  7-es év és a Mars energiáinak összeegyeztetéséhez. 

Önazonosság és mértéktartás

Mindez különösen fontos, hiszen a 2023-as év egy nagy történése a kollektív feladatainkat, fejlődési utunkat jelző, leszálló és felszálló holdcsomópontok által alkotott tengely jegyváltása lesz. A Bika-Skorpió teréből a Kos-Mérleg jegyekbe érkeznek meg az év második felében és egészen 2025 januárjáig tartózkodnak majd itt. A mindenáron való kapcsolódás és minden áron versengés helyett azt üzenik: Itt az ideje önazonosan kapcsolódni és az önérvényesítés megfelelő mértékét megtalálni! Arra hívnak, hogy merjük elérni egyedi céljaink, bejárni individuális utunk, de csak úgy foglaljunk teret magunknak, hogy azzal nem korlátozzuk a másik felet abban, hogy ugyanezt megtehesse ő is.  

Lássuk, ezen túl milyen nagy ívű változásokra számíthatunk még ebben az évben: 

A Jupiter az év elején a Kos jegyében halad, még erősebb nyomatékot adva az önazonosság-együttműködés kérdéseinek. Május közepén aztán a Bika jegyébe lépve már a lassú, de biztos léptű növekedésre hív minket. A teljes képhez azonban hozzátartozik, hogy a jegyváltás pillanatában a Jupiter-Plútó ciklus első fordulópontjához érkezünk. A két bolygó ehhez méltóan nagy feszültségekkel teli energiával kapcsolódik egymáshoz, amely rányomja bélyegét a Bika Jupiter időszakára. Feszült találkozásuk leginkább nagy kilengésekkel járó, határhelyzeteket teremtő megéléseket hozhat magával. Ezzel az új árnyalattal a Bika Jupiter üzenete inkább így hangzik: Állj két lábbal a földön, hogy ura maradhass minden helyzetnek! A jó hír azonban, hogy ezzel együtt egy ígéretet is tartogatnak számunkra: Ha teljes vállszélességgel beleállunk a munkába, soha nem látott változásokat vihetünk véghez életünkben lelki, szellemi és anyagi síkon egyaránt! A folyamatok során, melyekben a kibővülés (Jupiter) és a szélsőségek (Plútó) ura találkozik,  érdemes arra törekedni, hogy az élet minden területén megtaláljuk és megtartsuk a megfelelő mértéket. 

A Szaturnusz márciusban megérkezik a Halak jegyébe, ezzel új témákat beemelve az elkövetkezendő 2,5 évre. A Szaturnusz a felelősségvállalás ura – a nagy kérdés vele kapcsolatban, hogy vizsgáztat minket vagy épp leckéztet? Ha vizsgázunk, az lehet megterhelő, ám benne rejlik egy magasabb szintre való lépés lehetősége is. A Halak jegyében ennek a vizsgának a témái lehetnek: személyes (vallásoktól független) hitünk megélése, az anyagi és spirituális egyensúly életünkben, illetve a határaink kérdése szeretetkapcsolatainkban. A Nagy Tanító azt üzeni: A spirituális fejlődés megtapasztalása után ideje lehorgonyozni megéléseinket a fizikai síkra! Ideje személyes hitünkért felelősséget vállalni, és bizalmat szavazni belső vezettetésünknek a külső tanítók helyett! Eljött az ideje felismerni azt is, hogy a feltétel nélküli szeretet nem egyenlő a határok nélküli szeretettel! 

Fotó: Getty Images

A Plútó szintén márciusi jegyváltása által a következő 20 évünk nagy témáiból kaphatunk egy kis ízelítőt. Számára csupán „röpke néhány hónapra” beteszi lábát a Vízöntőbe. Jelentőségének életünkre aktualizálása azonban nem könnyű feladat! Lelki értelemben ő a végletesség, a mélységek, a krízisek és a határhelyzetek ura, míg kollektív szinteken a tömegeket megmozgató hatásokat jelöli. Lassú tempója által ő a nagy történelmi korszakok szemtanúja, a „történelem óramutatója”: utoljára az 1700-as évek végén tartózkodott ebben a jegyben. Innen nézve talán nem túl bátor kijelentés, azt mondani: Ezzel az évvel egy egészen újfajta időszak kezdetét éljük meg egyéni és kollektív értelemben egyaránt. Személyes szinten azt üzeni: Csinálj forradalmat a lelkedben és az életedben! Tégy most úgy, ahogy eddig sosem mertél, nézz be a lelked azon zugaiba is, ahová mindig féltél!  A plútói változásokkal nem sok mindent tehetünk – a legharmonikusabban akkor élhetők meg, ha ellenállás helyett a velük való partnerségre törekszünk.  

Lássuk milyen fontosabb hatások érkeznek hozzánk az év során: 

Az év első két hónapja sokkal inkább a tavaly „elvarratlanul maradt szálak” eldolgozásáról fog szólni. A január legmeghatározóbb történései a hátráló mozgásban lévő bolygók előre indulásai lesznek. A Merkúr, a Mars és az Uránusz direktbe fordulásával rengeteg mentális, cselekvő és akarati energia szabadul fel, miközben lehetőségek nyílhatnak előre lépni az anyagi-fizikai síkon is. Februárban többnyire harmonikus, segítő jellegű energiákat kapunk, amelyek tovább támogatják az integrálás folyamatát és a felkészülésünket az új minőségek befogadására.  

Március az év egyik energetikai csúcspontja lesz. Március 7-én a Szaturnusz megérkezik a Halak jegyébe és elkezdi behozni az új minőségeket. A napfordulót megelőzően, március 13-17 én a Mars-Neptunusz záró kvadrátja arra hív, hogy megadjuk megoldásaink az általuk tavaly ősszel felvetett kérdésekre. Azáltal, hogy a Nap és a Merkúr csatlakozik a Neptunuszhoz a Halakban arra hívnak hogy egy tudatosabb szintre emeljük tanulságaink és ebből kiindulva döntsünk. A napéjegyenlőséggel megérkeznek a tavasz energiái, belépünk a Kos havába, majd nem sokkal ez után, 24-én a Plútó is belép a Vízöntőbe, ezzel egy teljesen új alapot teremtve az energetikai évnek. A hónap utolsó napjaiban a Mars – hosszú Ikrekbeli útja után – belép a Rák jegyébe. (Végre fellélegezhet minden Ikrek jeggyel érintett!)  

A mozgalmas március után az április sokkal nyugalmasabb energiákat hozhat. A két legfontosabb esemény a hónap végén történik majd: a Kos jegyében megnyitja az eklipszidőszakot a napfogyatkozás, majd másnap elkezdődik a Merkúr retrográd a Bika jegyében. A napfogyatkozás egy betekintést nyújthat abba, milyen témák lesznek jelen kollektív szinten és személyes életünkben a következő 1,5 évben. A Merkúr hatása pedig nagyfokú lelassulásra hív minket. Azt üzeni: Ideje felülvizsgálni, milyen értékrendet képviselünk a világban. Arra hív, hogy átértékeljük viszonyunk a pénzzel és a természet kincseivel egyaránt. Felhívja figyelmünket arra, hogy mennyire vagyunk képesek felismerni az élet apró szépségeit és örömeit a mindennapjaink során.  

A lassú energiákat hozó áprilist a nagy változásokat elindító május követi. A hónap elején a Skorpió jegyben történő holdfogyatkozás elkezdi lezárni az elmúlt 1,5 évünk mikro és makro szintű témáit. A hónap közepén egy 10 napos időszak erőteljes energiákat mozgat meg. A Jupiter megérkezik a Plútó kvadrátjába és ezzel együtt belép a Bika jegyébe is. Szintén a Bika jegyében megszületik az újhold. Nem sokkal utána az Oroszlánban járó Mars megérkezik a Bika Jupiter és Vízöntő Plútó erőterébe. Ez a néhány nap feszültebbé teheti a közhangulatot, egyéni szinten azonban radikális változ(tat)ások lehetőségét hozhatja el életünkbe és azt üzeni: a növekedés kulcsa, ha átadjuk magunk az átalakulás folyamatainak.  

Június során kifejezetten fontos szerepet fog játszani, hogy hova helyezzük fókuszunk. A Mars-Uránusz feszült kapcsolata zajos eseményeket hozhat a külvilágban, amelyekre ha túlzott figyelmet fordítunk egy fontos hatást szalaszthatunk el- a Jupiter-Szaturnusz szextil kapcsolatát. A szextil hatások nagyon halkan, szinte alig észrevehetően működnek, mégis óriási potenciált hordoznak magukban. Ez a minőség pedig maga a nagybetűs lehetőség. A mindenség titkát ismerő Halak jegyéből érkezik a Szaturnusz által képviselt elszántság energiája. A Bika jegy fizikai síkon való megnyilvánító-erejét fokozza fel a Jupiter. Mindeközben pedig a kettejük kapcsolódását uraló Vénusz az Oroszlán jegyéből azt üzeni: Bátran lépj előre, ügyed sikerre van ítélve! 

Az év második energetikai csúcspontját a július hozza el. A hónap közepétől kezdődően egy hét leforgása alatt három jelentős változás történik majd. A kollektív fejlődési irányokat jelölő holdcsomópontok megérkeznek a Kos-Mérleg jelébe, majd nem sokkal utána a Rák Nap és a Bak Plútó egy feszült energiákkal teli négyszöget rajzol velük az égre. Egy erőteljes, mindent megvilágító hatással, egyéni és kollektív szinteken is feltárják a következő 1,5 év témáit, melyeket a Kos-Mérleg holdcsomópontok hoznak. Ezzel párhuzamosan a Mars-Szaturnusz szemben áll egymással a Szűz és a Halak jegyében, a Vénusz pedig retrográdba fordul az Oroszlánban. Az intenzív hatások mellett feladatot is kapunk általuk – energiáik saját erőnk és akaratunk határainak átértékelésére hívnak minket.  

Az augusztus ismét nyugalmasabb energiákat hozhat, ha képesek vagyunk felvenni a mindenség ritmusát. A Szűz jegyében retrográdba váltó Merkúr és a Bikában hátrálásnak induló Uránusz lehetőséget ad arra, hogy az elmúlt hónapok zajosabb megéléseiből felismerjük tanulságaink, és elkezdjük őket beépíteni. 

Szeptemberben a Merkúr és a Vénusz előre indulásával ismét nagyobb tempót vehetünk fel, visszarázódhatunk a mindennapokba, szerencsére feszültebb energiáktól mentesen.  

Lelki-spirituális szinten az október a nagy lezárások hónapja lesz. A Plútó utoljára indul előre a Bak jegyében ezzel pontot téve az i-re az itt végzett munkája kapcsán. A hónap végén pedig a Bika holdfogyatkozás is elvégzi az utolsó simításokat a Skorpió-Bika tengely hozta tanításokon.  

November eleje rengeteg felismerést tartogathat a Vénusz-Neptunusz és Merkúr-Uránusz  szinte egyidőben történő szembenállásai által. A hónap vége pedig feszültebb energiákat hozhat magával, melyben ismét a Mars játssza a főszerepet. A Skorpió Nappal együttállva szembe kerül a Bika Uránusszal, majd a Nyilasba átlépve feszült energiákkal kapcsolódik a Halak Szaturnusszal is. Az a két hét, amíg ezt az utat végig járja, nagyfokú önmérsékletet és jó stresszkezelést kíván tőlünk. Az életünkben ekkor elindított folyamatok nagy átalakító erővel bírhatnak a Skorpió jegynek hála, míg a Szaturnusz az eltökéltség és kitartás minőségeivel ajándékozhat meg minket.  

Az év energiáihoz mérten talán december ígérkezik a legnyugalmasabbnak. A hónap közepén retrográdba váltó Merkúr pedig hatalmas támogatást nyújthat abban, hogy – a Mars éve által diktált hatalmas tempóból lejjebb véve – minden téren megérkezhessünk az ünnepi időszakba.

Kiss Fanni viselkedéselemző és asztrológus Instagram-oldala: instagram.com/lelek.emelo

Kiemelt kép: Canva