Általában nem úgy indulunk neki, hogy „legfeljebb elválunk”, mégis megközelítőleg csupán az esetek felében valósul meg a holtomiglan-holtodiglan. A KSH adatai szerint Magyarországon a házasságok nagyjából 43 százaléka válással végződik, és ezzel még csak nem is a lista elején vagyunk. De vajon tényleg vannak jelek, amelyek arra utalnak, hogy egy házaspár nem marad együtt sokáig?

Dave Elliot párkapcsolati coach, válás- és viselkedésspecialista szerint egy szakértő számára bármilyen párral együtt töltött negyedóra után lehetséges akár 90 százalékos pontossággal megjósolni, hogy adott kapcsolat kiállja-e a következő öt év próbáját. Ez alapján azt gondolhatjuk, hogy valamiféle checklistet pontról pontra betartva hosszantartó (és boldog!) házasságra lelhet bárki – a helyzet azonban ennél bonyolultabb.

Tolsztoj óta tudjuk, hogy ,,minden boldog család egyforma, s minden boldogtalan család a maga módján boldogtalan” – a különböző (szomorú) családtörténetek dacára mégis akadnak hasonló, a válást előrejelző motívumok egy-egy zátonyra futott frigyben. Egész életünket körbefonják kimondott és kimondatlan szabályok, amelyeket áthágni lehet, de nem érdemes (mint például gyapjúpulóvert kilencven fokon mosni). Bármennyire is jól hangzik tehát a „majd úgyis megoldjuk valahogy”, sokszor nem a várt eredményt hozza – a rózsaszín ködön túl szükségszerű tudatosan, amolyan közös vállalkozásként építeni párkapcsolatainkat.

A Power of Positivity szakértők segítségével gyűjtött össze olyan viselkedésmódokat és szokásokat, amelyek kiemelkedően sok, válással végződő házasságban jelentek meg azonosan.

Rossz kommunikáció

Lerágott csontnak tűnik, de ezek szerint még mindig nem ér célba mindenhol az üzenet – pont mint egy rossz házasságban. Erica Kroll házassági tanácsadó három igen népszerű kommunikációs hibát azonosított párok között: az első a kiabálás, ami nagy mértékű érzelmi (extrém esetekben akár fizikai) teher alá helyezi a passzív felet. A második nagy baklövés a versengő hozzáállás az érzelmileg bizonytalan(abb) fél részéről, aki túlkompenzál azzal, hogy a társánál feljebbvalónak próbálja feltüntetni magát – létezik egészséges versengés, de a játékosság hiánya miatt ez könnyen átcsaphat háborús frontvonalak kijelölésébe. A harmadik ballépés pedig az „én” mondatok túlnyomó többsége a „mi” mondatokkal szemben – ugyanis jobban megéri nagyvonalúnak és figyelmesnek lenni, és nem mindenben a saját hasznunkat kutatni. Elvégre a házasság csapatjáték, a társam győzelme egyszerre az én győzelmem is – és fordítva.

Fotó: Afif Kusuma/Unsplash

Könnyen vezethet elhidegüléshez ez az egymással szembehelyezkedő hozzáállás, az ebből adódó rendszeres veszekedések – az elhidegülés azonban nem csupán figyelmetlenséget jelent, hanem azt is magában foglalja, amikor valaki minden további nélkül kivonul egy szituációból ahelyett, hogy egy párkapcsolati problémát közösen megoldandó feladatnak tekintene. A sikeres párkapcsolat érdekében tehát alapvetésnek kell tekinteni a higgadt, megértő és szeretettel teli egymás felé fordulást.

Ezzel csupán egy lépés távolságra kerülünk attól, hogy a párkapcsolat fenntartása valamelyik fél személyes fontossági sorrendjében hátrébb helyeződjön. Család, munka, minden egyéb – szakemberek szerint ez lenne az ideális rangsorolás. Jól működő családban is előfordul, hogy valakinek hirtelen a szokásosnál több munkája, feladata lesz – a titok nyitja ekkor is a nyílt kommunikáció és a türelem. És persze a hajlandóság, hogy még a legfárasztóbb napokon is jusson egymásra legalább egy kávéra vagy ölelésre elegendő idő.

A bizalom hiánya

Megfelelő kommunikáció nélkül nincs kölcsönös és feltétlen bizalom sem. Rossz hír, hogy biztonságérzetet erőltetni vagy megjátszani képtelenség – sok minden máshoz hasonlóan.

Tipp a mérgező gyanúsítgatás ellen:

„Már megint milyen későn értél haza! Biztos azzal a munkatársaddal voltál, aki úgy beléd van zúgva!” helyett célravezető egy kedves „Úgy hiányoztál! Merre voltál ilyen sokáig?”-gal indítani egy hosszú nap estéjét.

Tetézi csak a bajt, ha az egyik fél saját bizonytalanságát visszatérő gyanúsítgatásként vetíti a másikra – pláne, ha az illető valójában minderre rá sem szolgált. Ha viszont csorba esett a házasfél szavahihetőségén, a kapcsolat alapjaiban reng meg. A hazugság – hazugság. Mindegy, hogy mekkora, természeténél fogva végzetes csapást mérhet a házasságra. Persze vannak párok, akik képesek komoly krízishelyzeteket sikerrel zárni, de mindez sziklaszilárd elhatározással, rengeteg közös munkával és nem ritkán szakember segítségével érhető csak el.

Fotó: Julien L/Unsplash

Szenvedélybetegség

Szerencsejáték, kábítószer, alkohol, vagy bármilyen más, kezeletlen függőség alááshatja a párkapcsolatot – válóperes ügyvédek szerint kiemelkedően sok zátonyra futott házasság mögött állnak komoly egészségügyi problémák. Magyarország ráadásul a világ alkoholbetegeinek számában szintén a listavezetők között van.

A gyógyulás a fel- (és be)ismeréssel kezdődik, azzal folytatódik, hogy a beteg elhatározza: komolyan változtatni szeretne, és csak ezután következik, hogy elfogad külső segítséget.

Bántalmazás

Előfordul, hogy a válás igazi feloldozás – esetleg életmentő döntés. Egy bántalmazó kapcsolat legelső lépcsőfoka a szóbeli bántalmazás, ami aztán gyakran jár együtt lelki, testi, szexuális, vagy gazdasági bántalmazással. A szóbeli bántalmazás gyakran észrevétlen marad, ezért a felismerés fontossága miatt most erről írunk bővebben.

Jó úton haladunk afelé, hogy köztudottá váljon: az érvénytelenítés, a lekicsinylés, az alázás, megszégyenítés, de a párok közötti gúnyolódás, sértegetés is kapcsolati erőszaknak számít.

Olyan egyént sorozatosan (és szándékosan) bántani, az önbizalmát és önmagába vetett hitét rombolni, akinek sírig tartó szerelmet ígértünk: nem szeretet.

Szintén kapcsolati erőszak a testi, lelki, anyagi kontrollban tartás és a manipuláció. A kompromisszum- és áldozathozatal minden kapcsolat szerves részét képezi, ugyanakkor ezeket erőszakkal, vagy a másik megtévesztésével elérni elfogadhatatlan – az ilyen esetek felismerésekor nem véletlenül fordul válóperes ügyvédhez sok áldozat.

Ha segítségre van szükség

Amennyiben segítségre van szüksége (akkor is, ha ismerősről van szó), az Ökumenikus Segélyszervezet alábbi weboldalán érdemes tájékozódni: segelyszervezet.hu/kiknek-segitunk/aszeretetnemart.

Még komolyabb a baj, ha a megtévesztés gaslightinggá fajul: ez ugyanis még súlyosabban traumatizálhat, évekkel a válás után is kihathat az áldozat életére, párkapcsolataira. (A gaslighting a pszichológiában használt fogalom; azt a jelenséget írja le, amikor a bántalmazó szándékosan olyan kétségeket ültet el áldozatában, amelynek hatására az megkérdőjelezi saját valóságérzékelését, józanságát, emlékezetét.)

Forrás: PowerOfPositivity, Kiemelt kép: Priscilla Du Preez/Unsplash