Nőklapja.hu játék – Pályázati feltételek

A jelen Pályázati feltételek (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Central Médiacsoport Zrt. (1037 Budapest, Montevideo utca 9.) Nők Lapja kiadványa által meghirdetett „nőklapja.hu játék” elnevezésű pályázatra (a továbbiakban: Pályázat) az alábbi feltételekkel. A Pályázat szervezője a Central Médiacsoport Zrt., együttműködésben a Szállás.hu Kft.-vel és a Primőr Kozmetikai Kft.-vel, mint a nyeremények felajánlóival. A Pályázatra jelentkező […]

A jelen Pályázati feltételek (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Central Médiacsoport Zrt. (1037 Budapest, Montevideo utca 9.) Nők Lapja kiadványa által meghirdetett „nőklapja.hu játék” elnevezésű pályázatra (a továbbiakban: Pályázat) az alábbi feltételekkel.

A Pályázat szervezője a Central Médiacsoport Zrt., együttműködésben a Szállás.hu Kft.-vel és a Primőr Kozmetikai Kft.-vel, mint a nyeremények felajánlóival.

A Pályázatra jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

 1. A Pályázatban résztvevő személyek

A Pályázat csak belföldi természetes személyek vehetnek részt. (továbbiakban: Pályázó). Amennyiben a nyertes pályázó cselekvőképességében korlátozott, úgy a pályázat díjával kapcsolatos érdemi ügyintézésre csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a pályázó cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)

A Pályázaton NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

 • a Szervezők tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.);
 • a CMCS tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
 • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Pályázat tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Pályázat időtartama alatt, vagy az elbírálást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a CMCS nem értesíti a Pályázót.
A Pályázó kijelenti, hogy a Pályázatra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

 1. A Pályázat leírása

Pályázatot hirdetünk meg a Nők Lapja, Nők Lapja Ezotéria, Nők Lapja Konyha és Nők Lapja Psziché olvasói között.

A pályázó az alábbi módon vehet részt a Pályázaton:

A tudás alapú kérdésre adott helyes válasz betűjelét, a magazinokban és a nőklapja.hu-n elrejtett #noklapjahu felirat pontos helyét 2015. október 31-ig beküldi az alábbi email-címre.

Beküldés emailben: nljatek@centralmediacsoport.hu
Tárgy: nőklapja.hu játék

Példa a megfejtés formátumára:
Helyes válasz: E)
Itt találtam meg a feliratot:
Nők Lapja magazin 2015/41. 214. oldal
nőklapja.hu – Nők Lapja Psziché – Szenvedélyem a diétám cikk

Ezen kívül az emailben:

 • feltünteti nevét és pontos lakcímét

Jelen akcióban való részvételével a pályázaton résztvevő személyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a Central Médiacsoport Zrt. a megadott személyes adatait a nyeremények sorsolása és kézbesítése céljából kezelje.

A nyerteseket a nőklapja.hu-n tesszük közzé 2015. november 15-ig.

Más egyéb módon érkezett pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

 1. A Pályázat időtartama

A Pályázaton részt venni, arra jelentkezni 2015. szeptember 16 – 2015. október 31-ig lehetséges.
A Pályázat időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

 1. A kiválasztás menete

A Central Médiacsoport Zrt. a Pályázat időtartamának végén a beérkezett pályázatokból sorsol.

A sorsolás alkalmával pótnyertesek kiválasztására nem kerül sor. Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül vagy előre egyeztetett időpontban nem veszi át, a nyeremény a Szervező tulajdonában marad.

A sorsoláson nem vehet részt azon Pályázó pályázati anyaga, aki a jelen Szabályzatban meghatározott bármely adatkezelési hozzájárulást a zsűri döntése előtt visszavonja.

Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki a döntés után a neve és lakóhelye (város) nyilvánosságra hozatalára vonatkozó adatkezelési hozzájárulást visszavonja. Ezen visszavonás kizárólag írásban tehető meg.

 1. Jelentkezés a Pályázatra, részvételi feltételek

A Pályázatra jelentkezni:

„nőklapja.hu játék” jeligével 2015. október 31-ig lehet a nljatek@centralmediacsoport.hu email-címre A Pályázaton való részvételhez szükséges a pontos név és lakcím megadása és a jelen Szabályzat 2-es pontjába leírt tartalmi feltételek beküldése.

A Pályázók közül kizárólag azok pályázati anyagai kerülnek elbírálásra, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik. A Pályázó felelős azért, hogy adatai a valóságnak megfelelőek legyenek.

A Pályázatból kizárásra kerül az a Pályázó, aki a Pályázat tisztességességét bármilyen módon veszélyezteti, illetve a Pályázati feltételekben szereplő kitételeket megsérti.

A Pályázat részvételi feltételei:

 • a Pályázat feltételeinek mindenben megfelelő pályázati anyag beküldése,
 • a kért adatok hiánytalan, valóságnak megfelelően történő megadása, oly módon, hogy az adatok a Pályázó személyazonosító okmányával bizonyíthatóak legyenek,
 • az itt meghatározottak szerint a Pályázó személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulás megadása, valamint a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és időpontig ezen adatkezelési hozzájárulás folyamatos megléte,
 • egy Pályázó csak egy alkalommal jelentkezhet, és vehet részt a Pályázaton. Több jelentkezés esetén a CMCS a Pályázó első jelentkezését veszi figyelembe.

A Pályázatra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a CMCS-nek nem áll módjában elfogadni, és a Pályázó pályázati anyaga nem kerül sorsolásra.

A Pályázathoz történő csatlakozás a Pályázat teljes időtartama alatt lehetséges, és a jelentkezés időpontja nem befolyásolja a Pályázó nyerési esélyeit.

 1. Díjak

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)

A díj készpénzre nem váltható át és másra nem ruházható át. CMCS vállalja, hogy kifizeti a pályázat díjára esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja.
A CMCS nem vállalja a nyeremény átvételével (pl.: útiköltség), felhasználásával vagy egyébként, a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek megfizetését.
A Pályázók kötelesek együttműködni a CMCS-vel a nyeremények átvétele, illetve igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a CMCS-t semmilyen felelősség nem terheli.

Amennyiben a nyeremény átvételének időpontjában nem áll rendelkezésre a megjelölt nyeremény, akkor ahhoz értékben hasonló nyeremény kerül átadásra. A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható. A sorsolás eredményeképpen a nyertesek, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján az alábbi nyeremények valamelyikére jogosultak.

A CMCS az itt felsorolt nyereményeken túl további nyereményeket a Pályázaton nem oszt ki.

Fődíj:
1 db 4 főre, 6 éjszakára szóló szállás a Hotel Corvus Aquába, standard superior 2 ágyas szobában pótágyazva, félpanziós ellátással

(helyes válasz + 3 nyomtatott magazinból és 3 nőklapja.hu-ról küldött #noklapjahu esetén vehet részt a Pályázó a sorsoláson)

További nyeremények:

50 db Max Factor szépségcsomag, melynek tartalma: egy Masterpiece Transform szempillaspirál (fekete) és egy Colour Effect szájfény (02 Peach Rose)

12 db éves előfizetés: 3 db Nők Lapja, 3 db Nők Lapja Ezotéria, 3 db Nők Lapja Konyha és 3 db Nők Lapja Psziché magazin

(helyes válasz + 1 nyomtatott magazinból és 1 nőklapja.hu-ról küldött #noklapjahu esetén vehet részt a Pályázó a sorsoláson)

 1. Nyertes értesítése

A nyerteseket a pályázatra való jelentkezéskor megadott e-mail címen értesítjük.
A Pályázó felelős azért, hogy a játék során megadott adatok érvényesek legyenek, és azon a kapcsolatot fel lehessen venni vele további egyeztetés végett.

 1. Adatkezelés

a nyereményjátékra való regisztráció során megadott adataikat – a nyertesekre vonatkozó, alább felsorolt eltéréseket figyelembe véve – legfeljebb a sorsolást követő 6 hónapig kezelje;

 • a pályázó által beküldött fényképeket kizárólag a Pályázattal kapcsolatosan nyilvánosan közzé tegye.
 • a Nők Lapja magazin hivatalos facebook-oldalán
 • a Nők Lapja és a Nők Lapja Kert magazinokban
 • a nyertes Pályázó(k) név és lakcím adatait tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet a székhelyén a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig megőrizze;
 • a nyertes Pályázó(k) nevét és települését kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosan közzé tegye;
 • a Nők Lapja című magazin évi 36. lapszámában, a Nők Lapja Kert 2015-ben megjelenő lapszámában, és a Nők Lapja magazin hivatalos facebook-oldalán
 • valamint amennyiben a nyeremény kézbesítésre kerül, az adatfeldolgozóként eljáró Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.) vagy a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. (2351 Alsónémedi, Északi Iparterület, GLS Európa u. 2.) részére átadja.

A Central Mediacsoport Zrt. adatkezelési gyakorlatáról, a Pályázókat megillető adatkezelési igényekről (Igényérvényesítési cím: olvasok.noklapja@centralmediacsoport.hu) és egyéb a jelen Nyereményjáték szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről a Central Médiacsoport Zrt. Adatkezelési Tájékoztatója rendelkezik.

A Pályázók személyes adatainak kezelésére a Szabályzat részét képező Adatkezelési Tájékoztatók valamint jelen pont rendelkezései irányadók. Jelen Szabályzat egyben Egyedi Adatkezelési Tájékoztatónak is minősül.

A személyes adatok felvétele a Pályázók önkéntes hozzájárulásán, a nyertes Pályázó(k) személyes adatainak kezelése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapul.

A Pályázók a Pályázatban való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataik a CMCS nyereményjáték adatbázisába kerüljenek (adatkezelési nyilvántartási azonosító: 00633-0006), az adatkezelési tájékoztató 9. pontjában meghatározott célból kezelje az alábbiak szerint:

 • a nyereményjátékra való regisztráció során megadott adataikat – a nyertesekre vonatkozó, alább felsorolt eltéréseket figyelembe véve – legfeljebb a sorsolást követő 6 hónapig kezelje;
 • a nyertes Pályázó(k) név és lakcím adatait tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig megőrizze;
 • valamint amennyiben a nyeremény kézbesítésre kerül, az adatfeldolgozóként eljáró Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.) vagy a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. (2351 Alsónémedi, Északi Iparterület, GLS Európa u. 2.) részére átadja.
 • a nyertes Pályázó(k) nevét és települését kizárólag a Játékkal kapcsolatosan CMCS nyilvánosan közzé tegye;
 • Nők Lapja online felületén

A CMCS adatkezelési gyakorlatáról, a Pályázókat megillető adatkezelési igényekről (Igényérvényesítési cím: olvasok.noklapja@centralmediacsoport.hu) és egyéb a jelen Nyereményjáték szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről a CMCS Adatkezelési Tájékoztatója rendelkezik.

 1. Felelősség

A Pályázat hiányosságáért, értesítési késedelemért a CMCS nem vállal felelősséget. A Pályázók az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Pályázatra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a CMCS-nek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Pályázókat terheli. A díjak átadására csak abban az esetben van lehetőség, ha a nyertes a CMCS-nek adott adatkezelési jogosultságot nem vonja vissza.

A CMCS a díj minőségi hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes ilyen igényét a jogszabályi keretek között a nyeremény szolgáltatójával/gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti.

A CMCS kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Pályázatban való részvétel során, a Pályázat esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Pályázat során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Pályázó a Pályázatban történő részvétellel kifejezetten lemond a Pályázat lebonyolításával, az elbírálással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a CMCS-vel, vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A CMCS a Pályázat pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal.

Amennyiben a Pályázó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a CMCS-vel szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden a CMCS által megkövetelt intézkedést megtenni, és megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szervezőt a Pályázó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

 1. Egyéb

A Pályázó a Pályázaton történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot és feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és lakcímét (kizárólag a település megjelölésével), valamint leírás beküldése esetén ezeket a CMCS nyomtatott, ill. online kiadványaiban a 8. pontban részletezett módon nyilvánosságra hozza. A Pályázó kijelenti, hogy a jelentkezési adatai megfelelnek a valóságnak.

A Pályázat kiírója fenntartja a jogot a jelen Pályázati feltételek megváltoztatására.

Kelt: Budapest, 2015. szeptember 9.