1929: hg. Esterházy László és gr. Erdődy Mária esküvője

Érdekesség a Nők Lapja archívumából.

1929-ben így írt A Társaság:

(1929. november 24; XVI. évfolyam 48. szám)

A régi Magyarország legelőkelőbb és leggazdagabb főurának néhai Esterházy Miklós hercegnek, Fraknó örökös urának, Edelstedten fejedelmi grófjának, Sopron város örökös főispánjának és néhai feleségének Cziráky Margit grófnőnek a legfiatalabbik fia galánthai Esterházy László herceg esküdött örök hűséget Erdődy Mária grófnőnek, aki elsőszülött leánya gróf Erdődy Sándornak (Varasdvármegye örökös főispánja, a felsőház tagja és Varasd város örökös kapitánya) és felesége született Draskovich Erzsébet grófnőnek.

Az esküvő rendkívül fényes keretek között az elmúlt vasárnap délelőtt folyt le a koronázó főtemplomban, mely ez alkalommal teljes kivilágításban és ünnepi díszben tündöklőit. Nemcsak a nászmenetben, de a meghívott közönség soraiban is a legelőkelőbb arisztokratacsaládok tagjai gyűltek össze, méltányolván ezen nevezetes eseményt, melyhez hasonló szépet csak a boldog békeidőkben láthattunk Magyarországon.

Az esős, ködös novemberi időben tizenegy óra tájban sorakozott fel a Mátyás-templom fő- és mellékbejárata elé a szép magán-automobilok nagy tömege, amelyekből a kintrekedt közönség érdeklődése közepette szállt ki a díszruhákban pompázó nászközönség. A templom előhajójában gyülekeztek, hol az esküvő főrendezője, Csekonics Endre gróf intézkedett és állította össze a programul szerinti menetet, amely orgonabúgás mellett és a díszruhás Esterházy-huszárok és rendőrök sorfala között vonult az oltár elé. Elöl haladt a botos násznagy id. Esterházy László gróf, pálcáján piros rózsacsokorral, utána a vőlegény, nővére Esterházy Bernedette hercegnő és sógornője Erdődy Ilona grófnő között, majd a menyasszony következett, akit idősebb fivére gr. Erdődy Ferenc és a vőlegény fivére Esterházy Antal herceg vezetnek; mesés hosszú uszályát pedig egy díszmagyaros fiúcska, az ötéves Esterházy Miklós gróf vitte. A bájos szép menyasszony hosszú fehérselyem ruhájában és tradicionális gyönyörű csipkefátyolában az érdeklődés középpontjában állott. És amint a menyasszonyi fátyolt tartogatják az anyák a leány utódok részére, éppen úgy őrzik meg a régi arisztokratacsaládok a díszmagyar ruháikat fiaiknak, amelyeknek az ősök viseltsége adja meg a nemes patináját. A vőlegény ez alkalommal stílszerűen fehérselyem dolmányt viselt aranyhímzésű nyestprémes remek kék bársony mentével.

A szentélyben a fehér krizantimekkel és délszaki növényekkel díszített oltár előtt imazsámoly állt a nászpár részére, tőlük balra foglaltak helyet Erdődy grófék mint örömszülők, jobbra pedig a vőlegény rokonsága, köztük a legidősebb bátyja Esterházy Pál herceg, a hitbizomány ura. Ugyancsak az oltár mellett ültek a tanúk és pedig a vőlegény részéről herceg Esterházy Rudolf és gróf Cziráky László, a menyasszony részéről meg gróf Erdődy Vilmos és gróf Draskovich Pál.

Nők Lapja 1992/39. (Forrás: Nők Lapja archívum)
Kiemelt kép: Nők Lapja archívum