Életmódváltó játékszabályzat

Életmódváltó – hivatalos játékszabályzat.

Jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Central Médiacsoport Zrt. (a továbbiakban Szervező) Nők Lapja kiadványa által szervezett Nők Lapja Életmódváltó – Plusz 10 egészséges év Program pályázatra (a továbbiakban: Pályázat).

A Pályázat kiírója:
Central Médiacsoport Zrt. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 9.).

1. A Pályázaton résztvevő személyek

A Pályázaton részt vehet minden 18. életévét betöltött cselekvőképes természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel, magyarországi adószámmal rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Pályázatból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Pályázó).

A Pályázaton NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

  •   korlátozott cselekvőképességű és cselekvőképtelen személyek
  •   a Szervezők tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai,valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.);
  •   a Central Médiacsoport Zrt. tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói,megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
  •   egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezetőtisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói, kiskorúak.

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Pályázat tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Pályázat időtartama alatt, vagy a kiválasztást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Central Média nem értesíti a Pályázót.

A Pályázó kijelenti, hogy a Pályázatra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak és e-mail címe biztonságos. A szervező nem fogadja el az adatbiztonságát veszélyeztető címeket, mint például a közösségi médiák által automatikusan generált címeket, vagy az olyan kiterjesztésű címeket, ahol az információ biztonságának feltételei nem megfelelőek.

2. A Pályázat leírása

Pályázatot hirdetünk meg a Nők Lapja magazin olvasói között. Váltson életmódot a Nők

Lapjával, és nyerjen akár 10 egészséges évet!
A pályázó az alábbi módon vehet részt a Pályázaton, a Nők Lapja 2022/9. 10. és 11. lapszámában megjelenő Nők Lapja Életmódváltó ; Plusz 10 egészséges év Programon.

A három feltételnek együttesen kell teljesülnie:

1. a program előtt készített (max. 1 hónapos) egész alakos fotóval saját magáról,

2. a Nők Lapja magazin 2022/9. 10. és 11. lapszámában található felhívásban is szereplő alábbi linken https://www.noklapja.hu/eletmodvalto/nyeremenyjatek elérhető és letölthető Motivációs levél sablonnal és az abban szereplő adatok hiánytalan beküldésével

3. és a Motivációs levél sablonban olvasható tudás alapú kérdésre történő helyes válasz megjelölésével jelentkezik és a pályázati anyagot együttesen emailben beküldi.

A tudás alapú kérdés:
Miben van több C-vitamin?
1. 10 dkg narancs
2. 10 dkg kaliforniai paprika
3. 10 dkg banán
4. 10 dkg zeller

E-mail cím: nleletmodvalto@centralmediacsoport.hu

Kérjük, az e-mail tárgyába ezt írja: Életmódváltó 2022

Más egyéb módon érkezett pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

3. A Pályázat időtartama

A Pályázaton részt venni, arra jelentkezni 2022.03.02. – 2022.03.22 éjfélig lehetséges. Az időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

Nők Lapja Életmódváltó – Plusz 10 egészséges év program teljes időtartama: 2022. március 2. és 2022. október 28. között zajlik.

4. A kiválasztás menete

A Central Médiacsoport Zrt. Nők Lapja szerkesztőségének tagjai 2022.03.28-án a beérkezett pályázatokból a motivációs levelek alapján választ ki összesen 10 főt, akiket 2022.03.30-án emailben értesít és 2022.04.09-re, orvosi vizsgálatra, állapotfelmérésre és fotózásra invitál a kiadóba. A kiválasztás szubjektív alapon történik. A vizsgálatok és a fotózás, a Pályázatban történő részvétel feltétele.

A kiválasztott 10 Pályázóról a Nők Lapja 2022/18 lapszámában cikk jelenik meg. Közülük kerül ki a három nyertes a program végén, akikről cikk jelenik meg a Nők Lapja 2022/45-as lapszámában.

5. Jelentkezés a Pályázatra

E-mailben: a program előtt készített (max. 1 hónapos) egész alakos fotóval saját magáról, a linken letölthető motivációs levél sablonban (MOTIVÁCIÓS SABLON), a kiírásban szereplő adatok hiánytalan beküldésével és a felhívásban is szereplő és az a alábbi linken elérhető tudás alapú kérdés helyes válasz megadásával jelentkezik.

Jelige (Tárgy): Életmódváltó 2022
email cím: nleletmodvalto@centralmediacsoport.hu

A Pályázaton való részvételhez szükséges a pontos név, telefonszám, e-mail cím és lakcím megadása. Az e-mail címmel szemben támasztott követelmények fentebb szerepelnek.

A Pályázatra történő jelentkezés kizárólag ezen feltételek együttes teljesülése esetén érvényes. A Pályázó felelős azért, hogy adatai a valóságnak megfelelőek legyenek.

A Pályázatból kizárásra kerül az a Pályázó, aki a Pályázat tisztességességét bármilyen módon veszélyezteti, illetve a Szabályzatban szereplő kitételeket megsérti.

6. Díjak:

1. helyezett:

Egy kétszemélyes utazás Egyiptomba
· Helyszín: Makadi Bay, Makadi Spa Hotel
· 7 éjszaka
· Junior suite szoba
· All inclusive ellátással
Az utazás 2023. június 30-ig használható fel.

2. és 3. helyezett:

Egy-egy kétszemélyes utazás az AVAR Hotel Mátrafüredben · 4* szuperior
· 2 éjszakás utazás,
· Félpanziós ellátással

Az utazás 2023. június 30-ig használható fel.
A díj készpénzre nem váltható át és másra nem ruházható át.

7. Értesítés

A pályázókat e-mailben vagy telefonon értesítjük, a díjakat személyesen vagy postai úton adjuk át. A Pályázó felelős azért, hogy a pályázat során megadott adatok érvényesek legyenek, és azon a kapcsolatot fel lehessen venni vele további egyeztetés végett.

8. Adatkezelés

A Pályázók a Pályázaton való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy adataik a Szervező (a Central Médiacsoport Zrt. mint szervező) adatbázisába bekerüljenek, valamint azokat minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezeljék a pályázatok regisztrálása, a díjazottak kiválasztás, a nyertesek kiértesítése céljából, legfeljebb a sorsolást követő 6 hónapig.

A Pályázók tudomásul veszik, hogy a név-, és lakcímadataikat tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet a Central székhelyén 8 évig megőrzi az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján (kötelező adatkezelés), melyet követően az adatok törlésre kerülnek.

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Pályázó tudomásul veszi, hogy amennyiben nem adja meg a Pályázat lebonyolításához szükséges adatait, az a Pályázatból való kizárásához vezet. Az adatkezelő által használt adatok vonatkozásában a Pályázót megilletik az (Eu) Parlament és Tanács 679/2016 sz. rendeletében (Általános Adatvédelmi Rendelet) foglalt jogok és kötelezettségek.

A Szervezők a személyes adatokat az Általános Adatvédelmi Rendelet rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli a Pályázóktól kapott felhatalmazások keretei között.

9. Felelősség kizárás

A Pályázat hiányosságáért, értesítési késedelemért a Central nem vállal felelősséget. A Pályázók az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Pályázatra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Centralnak nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Pályázókat terheli. A díjak átadására csak abban az esetben van lehetőség, ha a díjazott a Centralnak adott adatkezelési jogosultságot nem vonja vissza.

A Central a díjak hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A díjazott ilyen igényét a jogszabályi keretek között a nyeremény szolgáltatójával/gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti.

A Central kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Pályázaton való részvétel során, a Pályázat esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Pályázat során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

10. Egyéb

A Pályázó a Pályázaton történő részvételhez köteles elfogadni a jelen Szabályzatot és feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és lakcímét (kizárólag a város megjelölésével), valamint fénykép beküldése esetén fényképét a Central nyomtatott, ill. online kiadványaiban a sorsolástól számított 2 évig nyilvánosságra hozza.

A Pályázó a fénykép beküldésével szavatolja, hogy amennyiben a fényképen a Pályázón kívül más is szerepel, vagy a fénykép közzététele egyéb okból harmadik személy hozzájárulásához kötött, rendelkezik e személyek közzétételhez való hozzájárulásával. A Pályázó kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak.

Kelt: Budapest, 2022. március 01.