KiK Legjobb Barátnők Nyereményjáték Szabályzat

Jelen Pályázati feltételek (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a

Central Médiacsoport Zrt.  (a továbbiakban Szervező) Nők Lapja kiadványa által szervezett KiK „A legjobb barátnők” pályázatára (a továbbiakban: Pályázat).

A Pályázat szervezője: Central Médiacsoport Zrt.  (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 9.).

A Pályázat lebonyolítása során a Central Médiacsoport Zrt.   együttműködik a

KiK Textil és Non-Food Kft.-vel

1. A Pályázatban résztvevő személyek

A Pályázatban csak belföldi természetes személyek vehetnek részt. (továbbiakban: Jelentkező). Amennyiben a nyertes személy cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)

A Pályázaton NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

 • a Szervezők tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.);
 • a Central Médiacsoport Zrt. tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
 • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói,

2. A Pályázat leírása

Tudásalapú Pályázatot hirdetünk meg a Nők Lapja magazin olvasói között.

A pályázó oly módon vehet részt a játékban, hogy a Nők Lapja magazin 2018/33. lapszámában megjelenő KiK „ A legjobb barátnők” Pályázatban található kérdésre beküldi a helyes választ, egy közös fotót a három barátnőről, névvel, lakcímmel, telefonszámmal, e-mail címmel ellátva, valamint 2-3 mondatos bemutatkozást az olvasok.noklapja@centralmediacsoport.hu e-mail címre,

Jelige: „NL Kik a legjobb barátnők”.

A Pályázat beérkezési határideje: 2018.09.03. hétfő éjfél.

A sorsolás időpontja: 2018.09.07. 11 óra. A nyerteseket e-mailben vagy telefonon értesítjük. A nyerteseket a Nők Lapja magazin 2018.41-es lapszám divatrovatában mutatjuk be.  A nyeremény részét képező fotózás, a Nők Lapja kiadójának épületében: Central Médiacsoport Zrt.  1037 Budapest Montevideo u. 9. szám alatt, a Kiadó által meghatározott időpontban, a sorsolást követően lesz. Nyertesek kizárólag akkor jogosultak a kollekció átvételére, ha a Kiadó által előzetesen kijelölt időpontban megjelennek a fotózáson, a korábban beküldött fotón szereplő személyek.

A játékban csak belföldi természetes személyek vehetnek részt.

Más egyéb módon érkezett pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

Jelen akcióban való részvételével a játékban résztvevő személyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a Central Médiacsoport Zrt. a megadott személyes adatait marketingakciókhoz, promóciókhoz felhasználja.

3. A Pályázat időtartama

A Pályázaton részt venni, arra jelentkezni 2018. augusztus 14– 2018. szeptember 03. éjfélig lehetséges. A Pályázat időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

4. A kiválasztás menete

A Central Médiacsoport Zrt. a Pályázat időtartamának végén a beérkezett helyes megfejtést tartalmazó levelek közül, 2018. szeptember 07-én, 11 órakor sorsol.

5. Jelentkezés a Pályázatra

A Pályázatra jelentkezni:

– a helyes megfejtés a közös fotó ,2-3 mondatos bemutatkozás valamint a Pályázatban kért adatok hiánytalan e-mailben történő beküldésével lehet.

A Pályázatra történő jelentkezés kizárólag ezen feltételek együttes teljesülése esetén érvényes. A Jelentkező felelős azért, hogy adatai a valóságnak megfelelőek legyenek.

A Pályázatból kizárásra kerül az a Jelentkező, aki a Pályázat tisztességességét bármilyen módon veszélyezteti, illetve a Szabályzatban szereplő kitételeket megsérti.

6. Nyeremény

Fotózás a Nők Lapja kiadójában, Central Médiacsoport Zrt. 1037 Budapest, Montevideo u. 9.(a beküldött fotón szereplő barátnőkről). A fotózás alkalmára a KiK legújabb kollekciójából választott ruha szett, a nyeremény részét képezi.

A nyeremény készpénzre nem váltható át és másra nem ruházható át. Central Médiacsoport Zrt. vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja.

7. Nyertes értesítése

A nyerteseket e-mailben vagy telefonon értesítjük. A Jelentkező felelős azért, hogy a játék során megadott adatok érvényesek legyenek, és azon a kapcsolatot fel lehessen venni vele további egyeztetés végett (amennyiben szükséges).

8. Adatkezelés

A Pályázók személyes adatainak kezelésére a jelen Egyedi Adatkezelési Tájékoztató irányadó. Az itt nem szabályozott kérdéseket a Central Médiacsoport Zrt. Általános Adatkezelési tájékoztatója fejti ki részletesen (link: https://centralmediacsoport.hu/company/adatkezelesi-tajekoztato/ ).

 1. Az adatkezelő adatai

Adatkezelő, üzemeltető: Central Médiacsoport Zrt.

Cím: 1037 Budapest, Montevideo u. 9.
Levélcím: 1872 Budapest
E-mail: info@centralmediacsoport.hu
Web: www.centralmediacsoport.hu
Telefon: +36 1 437 1100
Adószám: 25087910-2-41
Cégjegyzékszám: 01 -10- 048280
Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@centralmediacsoport.hu

Cégjegyzésre jogosult törvényes képviselő: Mészáros Kinga vezérigazgató

Adatbiztonság HTTPS protokoll titkosított adatátvitelhez.

A Central Médiacsoport Zrt. megbízásából a Central Digitális Média Kft. a Drávanet Zrt.-nél (1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22 és 1138 Budapest, Váci út 188.) telepített, 24 órás őrzéssel védett szerveren tárolja a személyes adatokat.

 1. Adatkezelési cél és jogalap

A Pályázaton történő részvétel során a Pályázó a regisztráció során megadott adatainak alábbi adatkezelési célból történő kezeléséhez járul hozzá, illetve az alábbiak szerinti jogalap keletkezik:

Kezelt adatok és az adatkezelés megnevezése Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja
A Pályázaton résztvevő Pályázó neve, kapcsolattartási adatai (név, felhasználónév, e-mail cím) A Pályázat lebonyolítása, beleértve a sorsolást Az érintett hozzájárulása
A Pályázaton résztvevő Pályázó neve, kapcsolattartási adatai (név, felhasználónév, e-mail cím) Átláthatóság biztosítása, többszörös regisztráció kiszűrése A Central Média  és Pályázók jogos érdekén alapuló érdekmérlegelés, jogos érdek: a Pályázat tisztességessége, egyenlő esélyek biztosítása
A Pályázat során beküldött fényképeket kizárólag a Pályázattal kapcsolatosan nyilvános közzététele a www.www.noklapja.hu weboldalon, Nők Lapja 45.számában és a Nők Lapja Kert 2019. évi számában, Nők Lapja magazincsalád hivatalos Facebook, Instagram oldalain

.

A Pályázat lebonyolítása, átláthatóság biztosítása Az érintett hozzájárulása, amelyet a beküldő Pályázó szavatol
A Nyertes neve, a nyilvánosságra hozatalt is beleértve

A nyeremény(ek) átvételéről kép-, hang- illetve filmfelvételt készítése, a nyertes Játékos(ok) képmásának, hangjának rögzítse, és kizárólag a Játékkal kapcsolatosan a sorsolást követő 365 napig a www.www.noklapja.hu/weboldalon

a Nők Lapja magazin 2018.évi 45. lapszámában és a Nők Lapja Kert 2019 számában nyilvánosságra hozza;

 

Átláthatóság biztosítása A Central Média jogos érdekén alapuló érdekmérlegelés, jogos érdek: bizalomépítés, a Pályázat tisztaságának demonstrálása.
A Nyertes adatainak kezelése (név, lakcím vagy tartózkodási hely, adószám vagy adóazonosító jel) A nyerteshez kapcsolódó adminisztráció, a nyeremény átadása, nyereményhez kapcsolódó adófizetési kötelezettség teljesítése Jogi kötelezettség teljesítése, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
Teljes név és e-mail cím a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§-a, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-14/C.§-ai Közvetlen üzletszerzési célú megkeresés Az érintett hozzájárulása
 1. Az adatok megőrzési ideje

A Pályázat során kapott adatokat kizárólag a cél megvalósulásáig és a jogszabályban meghatározott ideig kezeli az adatkezelő. Az alábbi táblázat mutatja az adatkezelés időtartamát:

Kezelt adat Időtartam
A Pályázaton résztvevő Pályázó neve, kapcsolattartási adatai (név, e-mail cím) a Pályázat időtartama és azt követő 6 hónap
A Pályázaton a Pályázó által beküldött fotók –          a Pályázat időtartama alatt, és a nyertes Pályázó által beküldött fényképet 6 hónapig a www.www.noklapja.hu weboldalon

–          a sorsolást követő 30 napig a wwwwww.noklapja.hu weboldalon

a Nők Lapja című magazin 2018. évi 45.lapszámában.Nők Lapja Kert 2019évi számában. Nők Lapja magazincsalád Facebook és Instagram oldalán

 

A Nyertes nevének nyilvánosságra hozatala a sorsolást követő 365 napig a www.www.noklapja.hu weboldalon a Nők Lapja című magazin 2018 évi 45. lapszámában. Nők Lapja magazincsalád Facebook és Instagram oldalán. Nők Lapja Kert 2019.évi számában

 

a sorsolást követő 365 nap
A nyeremény átvételéről készült kép- és hangfelvétel nyilvánosságra hozatala a

–       a www.www.noklapja.hu. weboldalon

–       a Nők Lapja család Facebook és Instagram oldalán

–       a Nők Lapja 2018.41.  lapszámában

 

az átadást követő 365 nap
A Nyertes adatainak kezelése (név, lakcím vagy tartózkodási hely, szükség esetén adószám/adóazonosító jel) 8 év
A Pályázók neve és e-mail címe (hírlevélszolgáltatás, eDM, ) a hozzájárulás visszavonásáig, illetve a hozzájárulás megerősítése hiányában legfeljebb 3 évig
A Pályázók neve és e-mail címe (más promóciós Pályázatok reklámozása) tiltakozásig, illetve a hozzájárulás megerősítése hiányában legfeljebb 3 évig

A Central Médiacsoport Zrt. adatkezelési gyakorlatáról, a Pályázókat megillető adatkezelési igényekről (Igényérvényesítési cím: olvasok.noklapja@centralmediacsoport.hu, Central Médiacsoport Zrt. Nők Lapja 1037 Budapest, Montevideo utca 9.) és egyéb a jelen Szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről az Általános Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik.

 1. Adattovábbítások és a továbbítás címzettjei
 • A nyereménnyel kapcsolatos adminisztráció során a Pályázók személyes adatai és nyeremények adatai a NAV részére kerül továbbításra jogi kötelezettség teljesítése során.
 • Jogi vita, hatósági eljárás vagy csalárd magatartás esetén az érintett Pályázó adatai az adatkezelővel együttműködő jogi képviselőkhöz illetve tanácsadókhoz kerül továbbításra.
 • A Szervező a Nyertes nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatait a Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.) vagy a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. (2351 Alsónémedi, Északi Iparterület, GLS Európa u. 2.) részére átadja.
 1. Az érintett jogai és jogorvoslat

Részletes tájékoztatást a Central Médiacsoport Zrt. Általános Adatkezelési Tájékoztató X. pontja fejti ki részletesen (link: https://centralmediacsoport.hu/company/adatkezelesi-tajekoztato/

10. Felelősség

A pályázatok hiányosságáért (név-, címelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Central Média nem vállal felelősséget. A Pályázók az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Pályázatra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Central Média-nak általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Pályázókat terheli.

A Central Média a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.

A Central Média kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Pályázatokban való részvétel során, a Pályázat esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Pályázat során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Pályázó a Pályázaton történő részvétellel kifejezetten lemond a Pályázat lebonyolításával, az elbírálással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Central Média-val vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A Pályázat során beküldött tartalmakkal kapcsolatosan kizárólag az adott Pályázó tartozik felelősséggel. A Central Média kizár minden felelősséget a Pályázó által a beküldött, illetve közzétett, vagy a Pályázathoz kapcsolódóan így nyilvánosságra hozott tartalommal vagy másként okozott, vagy egyébként a Pályázó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában.

Amennyiben a Pályázó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Central Média-val szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Pályázó köteles minden a Central Média által megkövetelt intézkedést megtenni, és a Central Média-nak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Central Média-t a Pályázó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

11. Egyéb

A Central Média fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására. A Szabályzat a Pályázat időtartama alatt, és az elbírálást követő 30 napig elérhető www.www.noklapja.hu/nyereményjatek-szabalyzat weboldalon.

Amennyiben a Pályázattal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Pályázatra történő jelentkezéskor megadott e-mail címről az olvasok.noklapja@centralmedia.hu e-mail címre! Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Pályázat elnevezését.

Kelt: Budapest, 2018.08.14.