NLÉvszakok tél novellapályázat szabalyzat

Pályázati feltételek

 A jelen Pályázati feltételek (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Central Médiacsoport Zrt. (1037 Budapest, Montevideo utca 9.) által a Central Médiacsoport Zrt. által kiadott Nők Lapja Évszakok magazin 2018/04. lapszámában meghirdetett Novellapályázatra (a továbbiakban: Pályázat) az alábbi feltételekkel.

A Pályázat kiírója és lebonyolítója a Central Médiacsoport Zrt. (továbbiakban: Central Média).

A Pályázatra jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

 1. A Pályázaton résztvevő személyek

A Pályázaton részt vehet minden természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Pályázatból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Pályázó).

A Pályázaton NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

 • a szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
 • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyeremény felajánlója, stb.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Pályázat tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Pályázat időtartama alatt, vagy a elbírálást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Central Média nem értesíti a Pályázót.

A Pályázó kijelenti, hogy a Pályázatra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

 1. A Pályázat leírása

Novellapályázatunkra olyan írásokat várunk, melyek témája az évforduló. Hogy milyen, és kié, azt nem szabjuk meg, csupán a terjedelmet: 6000 karakter hosszú novellát várunk. A pályázatokat négytagú szűri bírálja el, az általuk legjobban ítélt három írást értékes nyereményekkel díjazzuk, a legkiemelkedőbbnek ítélt pályaművet publikáljuk a Nők Lapja Évszakok 2019. évi tavaszi lapszámában. Várható megjelenés: 2019. március 13. Pályázatát elküldheti 2019. január 10-ig levélben a 1554 Budapest, Pf. 75 postacímre vagy e-mailben az evszakok@centralmediacsoport.hu e-mail-címre. A levélnek vagy az e-mailnek tartalmaznia kell a beküldő nevét és lakcímét vagy tartózkodási helyét. A borítékra, kérjük, írja rá: Nők Lapja Évszakok Novellapályázat. Kézzel írott pályázati anyagot nem áll módunkban elfogadni. Az e-mailben küldött pályázatok „tárgy” mezőjében, kérjük, tüntesse fel a „Novellapályázat” jeligét. A nyertesek nevét magazinunk 2019. évi tavaszi lapszámában jelentetjük meg. Várható megjelenés: 2019. március 13.

 1. A Pályázat időtartama

A Pályázat 2018. november 14. és 2019. január 10. között zajlik.

A Pályázaton részt venni, arra jelentkezni a Pályázat első napjának 0.00 órájától, a Pályázat utolsó napján 24.00 óráig lehetséges. A Pályázat időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

A Pályázat időtartamát megelőzően, illetve az azt követően beérkező pályázati anyagok nem kerülnek elbírálásra.

 1. Jelentkezés a Pályázatra, részvételi feltételek

A Pályázók közül kizárólag azok pályázati anyagai kerülnek elbírálásra, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.

A Pályázat részvételi feltételei:

 • a Pályázat feltételeinek mindenben megfelelő pályázati anyag beküldése,
 • a kért adatok hiánytalan, valóságnak megfelelően történő megadása, oly módon, hogy a Pályázó neve a személyazonosító okmányával bizonyítható legyen,
 • az itt meghatározottak szerint a Pályázó személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulás megadása, valamint a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és időpontig ezen adatkezelési hozzájárulás folyamatos megléte,
 • egy Pályázó csak egy alkalommal jelentkezhet, és vehet részt a Pályázaton. Több jelentkezés esetén a Central Média a Pályázó első jelentkezését veszi figyelembe

A Pályázatra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a Central Média-nak nem áll módjában elfogadni, és a Pályázó pályázati anyaga nem kerül elbírálásra.

A Pályázathoz történő csatlakozás a Pályázat teljes időtartama alatt lehetséges, és a jelentkezés időpontja nem befolyásolja a Pályázó nyerési esélyeit.

 1. Nyeremény

A Pályázat nyereménye:

 1. díj: 1 db 2 fős, 3 nap, 2 éjszakára szóló wellnessutalvány a Spirit Hotel Thermal Spa*****superior szállodába félpanziós ellátással bruttó 100.000 Ft értékben
 2. díj: 1 db latte színű JULIETTA bőrtáska by Annamaria Pap bruttó 58.000 Ft értékben
 3. díj: 1 db szépségcsomag, amelynek tartalma: 1 db Physicians Formula Cat Eye Szempillaspirál, 1 db Physicians Formula Murumuru Bronzosító Bronz színben, 1 db Physicians Formula Murumuru Pirosító Rosy színben, 1 db Physicians Formula Nude Wear Bronzosító, 1 db Physicians Formula Nude Wear Korrektor, 1 db Physicians Formula Shimmer Gelcream Sh+Liner, 1 db Physicians Formula Ultratápláló Argánolaj, 1 db Tangle Teezer Wet Teezer Millenial Pink, összesen bruttó 39.220 Ft értékben

A négytagú zsűri által legkiemelkedőbbnek ítélt Pályaművet publikáljuk a Nők Lapja Évszakok 2019. évi tavaszi számában.

Nyertes a pályázatok elbírálásának eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján nyereményre jogosult Pályázó.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)

Amennyiben a nyeremény átvételének időpontjában nem áll rendelkezésre a megjelölt nyeremény, akkor ahhoz értékben hasonló nyeremény kerül átadásra.

A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.

A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során a Central Média és a Pályázó kötelesek együttműködni.

A Central Média vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja. A Central Média nem vállalja a nyeremény átvételével (pl.: útiköltség), felhasználásával vagy egyébként, a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek megfizetését.

A Central Média az itt felsorolt nyereményeken túl további nyereményeket a Pályázaton nem oszt ki.

 1. A pályázatok elbírálása, a nyertes kiválasztása

A pályázatok elbírálása 2019. január 11-20. között történik.

A pályázatokat négytagú zsűri bírálja el, és a döntés a pályázati feltételek betartásának ellenőrzésén túl alapvetően szükségszerűen szubjektív megítélésen alapul. A zsűri a döntését nem köteles indokolni.

A zsűri tagjai:

Vámos Miklós, író

Tóth Kriszta, író

Akovács Éva, Nők Lapja Évszakok főszerkesztő

Szemere Gabriella, Central Kiadói Csoport ügyvezető igazgató

A pályázatok elbírálása alkalmával pótnyertesek kiválasztására nem kerül sor. Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül vagy előre egyeztetett időpontban nem veszi át, a nyeremény a Central Média, illetve a nyeremény felajánlója tulajdonában marad.

Az elbírálásban nem vehet részt azon Pályázó pályázati anyaga, aki a jelen Szabályzatban meghatározott bármely adatkezelési hozzájárulást a zsűri döntése előtt visszavonja.

Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki a döntés után a neve és lakóhelye (város) nyilvánosságra hozatalára vonatkozó adatkezelési hozzájárulást visszavonja. Ezen visszavonás kizárólag írásban tehető meg.

 1. Nyertesek értesítése

A nyerteseket a Pályázatra történő jelentkezéskor megadott e-mail címen vagy postai címen levélben a döntést követő 10 munkanapon belül értesítjük, és a nyerteseknek 10 munkanapon belül kell válaszüzenetben megküldeniük a nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatokat.

A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a pontos név, lakcím, e-mail cím, telefonszám megadása.

A Central Média a nyertesek nevét és lakóhelyét a város megnevezésével a Nők Lapja Évszakok magazin 2019. évi tavaszi lapszámában teszi közzé. Várható megjelenés: 2019. március 13.

 1. A nyeremények kézbesítése, átvétele

A Pályázók kötelesek együttműködni a Central Média-val a nyeremények átvétele, illetve igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Central Média-t semmilyen felelősség nem terheli.

A nyereménytárgyakat a Central Média kézbesítteti a GLS General Logistics Systems Hungary Kft.-vel (2351 Alsónémedi, Északi Iparterület, GLS Európa u. 2.)

A nyeremények kézbesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a Pályázó értesítési adatainak hiánytalan és pontos megadása. A Central Média mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesítése érdekében, azonban a postázás általában hosszú átfutási idővel történik. Kérjük kedves nyerteseink türelmét!

A nyereményeket kizárólag Magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező Pályázóknak áll módunkban kézbesíttetni. A Central Média a nyereményt egy alkalommal kézbesítteti.

Amennyiben a nyertes a nyereményt kézbesítési adatainak megadását követő 10 munkanapon belül nem veszi át, úgy a nyereményre szóló jogosultságát véglegesen elveszíti.

A nyertes a nyereményt teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban rögzített nyilatkozattal visszautasíthatja. A nyeremény visszautasításáról a nyertes az okirat megküldésével haladéktalanul, de legkésőbb a sorsolást követő 10 munkanapon belül köteles tájékoztatni a Central Média-t.

A Central Média nem vállal felelősséget a nyeremény kézbesítése során felmerülő hibákért vagy hiányosságokért, a kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció kizárólag a kézbesítő vállalkozásnál tehető meg.

 1. Adatkezelés

A Pályázók személyes adatainak kezelésére a jelen Egyedi Adatkezelési Tájékoztató irányadó. Az itt nem szabályozott kérdéseket a Central Médiacsoport Zrt. Általános Adatkezelési tájékoztatója fejti ki részletesen (link: https://centralmediacsoport.hu/company/adatkezelesi-tajekoztato/ ).

 1. Az adatkezelő adatai

Adatkezelő, üzemeltető: Central Médiacsoport Zrt.

Cím: 1037 Budapest, Montevideo u. 9.
Levélcím: 1872 Budapest
E-mail: info@centralmediacsoport.hu
Web: www.centralmediacsoport.hu
Telefon: +36 1 437 1100
Fax: +36 1 437 3737

Adószám: 25087910-2-41
Cégjegyzékszám: 01 -10- 048280
Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@centralmediacsoport.hu

Cégjegyzésre jogosult törvényes képviselő: Mészáros Kinga vezérigazgató

Adatbiztonság HTTPS protokoll titkosított adatátvitelhez.

A Central Médiacsoport Zrt. megbízásából a Central Digitális Média Kft. a Drávanet Zrt.-nél (1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22 és 1138 Budapest, Váci út 188.) telepített, 24 órás őrzéssel védett szerveren tárolja a személyes adatokat.

 1. Adatkezelési cél és jogalap

A Pályázaton történő részvétel során a Pályázó a  regisztráció során megadott adatainak alábbi adatkezelési célból történő kezeléséhez járul hozzá, illetve az alábbiak szerinti jogalap keletkezik:

Kezelt adatok és az adatkezelés megnevezése Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja
A Pályázaton résztvevő Pályázó neve, kapcsolattartási adatai (név, lakcím vagy tartózkodási hely, e-mail cím) A Pályázat lebonyolítása, beleértve a sorsolást Az érintett hozzájárulása
A Pályázaton résztvevő Pályázó neve, kapcsolattartási adatai (név, lakcím vagy tartózkodási hely, e-mail cím,) Átláthatóság biztosítása, többszörös regisztráció kiszűrése A Central Média  és Pályázók jogos érdekén alapuló érdekmérlegelés, jogos érdek: a Pályázat tisztességessége, egyenlő esélyek biztosítása
A Pályázat során beküldött a Pályázati anyagban szereplő személyes adatok kizárólag a Pályázattal kapcsolatosan nyilvános közzététele a Nők Lapja Évszakok magazin 2019. évi tavaszi lapszámában A Pályázat lebonyolítása Az érintett hozzájárulása, amelyet a beküldő Pályázó szavatol
A nyertes Pályaműben szereplő személyes adatok, amelyek kizárólag a Pályázattal kapcsolatosan nyilvános közzétételre kerülnek a Nők Lapja Évszakok 2019. évi tavaszi számában A Pályázat lebonyolítása és átláthatóság biztosítása Az érintett hozzájárulása, amelyet a beküldő Pályázó szavatol
A Nyertes adatainak kezelése (név, e-mail cím, lakcím vagy tartózkodási hely,) A nyerteshez kapcsolódó adminisztráció, a nyeremény átadása, nyereményhez kapcsolódó adófizetési kötelezettség teljesítése Jogi kötelezettség teljesítése, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
 1. Az adatok megőrzési ideje

A Pályázat során kapott adatokat kizárólag a cél megvalósulásáig és a jogszabályban meghatározott ideig kezeli az adatkezelő. Az alábbi táblázat mutatja az adatkezelés időtartamát:

Kezelt adat Időtartam
A Pályázaton résztvevő Pályázó neve, kapcsolattartási adatai (név, e-mail cím, lakcím vagy tartózkodási hely) a Pályázat időtartama és azt követő 6 hónap
A Pályázaton a Pályázó által beküldött Pályázati anyagban szereplő személyes adatok – a Pályázat időtartama és azt követő 6 hónap

– nyertes pályázat esetén a nyomtatott sajtótermék fizikai létezéséig

 

A Nyertes nevének nyilvánosságra hozatala a Nők Lapja Évszakok című magazin 2019/01. lapszámában

 

a sorsolást követő 30 nap, illetve a nyomtatott sajtótermék fizikai létezéséig
A Nyertes adatainak kezelése (név, e-mail cím, lakcím vagy tartózkodási hely,) 8 év

A Central Médiacsoport Zrt. adatkezelési gyakorlatáról, a Pályázókat megillető adatkezelési igényekről (Igényérvényesítési cím: evszakok@centralmediacsoport.hu, Central Médiacsoport Zrt. Nők Lapja Évszakok magazin szerkesztősége (1037 Budapest, Montevideo utca 9.) és egyéb a jelen Szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről az Általános Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik.

 1. Adattovábbítások és a továbbítás címzettjei
  A nyereménnyel kapcsolatos adminisztráció során a Pályázók személyes adatai és nyeremények adatai a NAV részére kerül továbbításra jogi kötelezettség teljesítése során.
  Jogi vita, hatósági eljárás vagy csalárd magatartás esetén az érintett Pályázó adatai jogi képviselőkhöz illetve tanácsadókhoz kerül továbbításra.
  A Szervező a Nyertes nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatait a GLS General Logistics Systems Hungary Kft.  (2351 Alsónémedi, Északi Iparterület, GLS Európa u. 2.) részére átadja.

5. Az érintett jogai és jogorvoslat

Részletes tájékoztatást a Central Médiacsoport Zrt. Általános Adatkezelési Tájékoztató X. pontja fejti ki részletesen (link: https://centralmediacsoport.hu/company/adatkezelesi-tajekoztato/ ).

 1. Felelősség

A pályázatok hiányosságáért (név-, címelírás, stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Central Média nem vállal felelősséget. A Pályázók az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Pályázatra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Central Média-nak általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Pályázókat terheli.

A Central Média a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.

A Central Média kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Pályázatokban való részvétel során, a Pályázat esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Pályázat során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Pályázó a Pályázaton történő részvétellel kifejezetten lemond a Pályázat lebonyolításával, az elbírálással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Central Média-val vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A Central Média a Pályázat pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Central Média nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Pályázat időtartama alatt a Pályázat, illetve a Pályázatot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Central Média nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

A Pályázat során beküldött tartalmakkal kapcsolatosan kizárólag az adott Pályázó tartozik felelősséggel. A Central Média kizár minden felelősséget a Pályázó által a beküldött, illetve közzétett, vagy a Pályázathoz kapcsolódóan így nyilvánosságra  hozott tartalommal vagy másként okozott, vagy egyébként a Pályázó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában.

Amennyiben a Pályázó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Central Média-val szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Pályázó köteles minden a Central Média által megkövetelt intézkedést megtenni, és a Central Média-nak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Central Média-t a Pályázó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

 1. Egyéb

A Central Média fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.

A Szabályzat a Pályázat időtartama alatt, és az elbírálást követő 30 napig elérhető a https://www.noklapja.hu/nlevszakoktel-novellapalyazat-szabalyzat weboldalon.

Amennyiben a Pályázattal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Pályázatra történő jelentkezéskor megadott e-mail címről az evszakok@centralmediacsoport.hu e-mail címre! Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Pályázat elnevezését.

 

Kelt: Budapest, 2018. november 5.