Női vezetők a világban – A siker nyomában Dr. Deli-Gray Zsuzsával (X)

A női vezetők aránya folyamatosan növekvő tendenciát mutat világszerte. 2019-es adatok szerint az EU tagállamaiban vezető pozíciót betöltő nők száma 2,4 millió volt.

A továbbiakban arra keressük a válaszokat Dr. Deli-Gray Zsuzsával, az ESSCA School of Management budapesti kampuszának Igazgatójával, hogy a Financial Times által a világ egyik legjobb üzleti iskolájának minősített egyetem oktatási rendszere milyen módon járul hozzá a sikeres karrierépítéshez.

– Az ESSCA School of Management alumnijai között számos nagy sikereket elért női vezető van. Ha jól tudom, az üzleti egyetem kiemelt figyelmet szentel annak, hogy mind női, mind pedig férfi vezetőket képezzen.
Dr. Deli-Gray Zsuzsa: Valóban, számunkra kiemelt jelentőségű az, hogy mind a diáklányok mind a diákfiúk számára olyan képzést biztosítsunk, amely lehetővé teszi, hogy sikereket érjenek el az üzleti életben. Minden diákunknak az első perctől kezdve szakmai tutora van, aki végigkíséri a hallgatót a három vagy öt év során, segíti őt a szakmai gyakorlat kiválasztásában, a külföldi szemeszter átgondolásában, a választható tantárgyak meghatározásában, valamint támogatja a megfelelő és eredményes tanulási módszertan megtalálásában. A képzés alatt legalább egy félévet minden diákunknak külföldön kell töltenie, vagy tanulmányi félév vagy pedig szakmai gyakorlat keretében. Mind a hároméves mind pedig az ötéves program több szakmai gyakorlatot tartalmaz, amely által a diákjaink azonnal alkalmazni tudják az iskolában tanultakat. A tanulási folyamatot támogatják az oktatóink által alkalmazott innovatív oktatásmódszertani megközelítések, valamint a legkorszerűbb technológiai eszközökkel felszerelt tantermeink. A képzés során a menedzsment eszközeinek teljes tárházát megismerik a diákok, és a számonkérés során semmiféle megkülönböztetést nem teszünk a lányok és fiúk között. Minden hallgatónknak meg kell tudni oldani nehezebb és könnyebb, kockázatosabb és kevésbé kockázatos, soft skilleket és hard skilleket egyaránt igénylő helyzeteket. A diákok által megszerzett vezetői ismeretek és készségek magas szintje indokolja, hogy a hazai és a nemzetközi vállalatok is nagy érdeklődést mutatnak a végzős hallgatóink iránt, sőt diákjaink majdnem 79%-a már a végzés előtt munkaszerződést ír alá.

Dávidné Krokos Krisztina

– Ha már női vezetők, nézzük meg, hogy a gyakorlatban hogyan kamatoztatták az ESSCA-n szerzett tudásukat a nemzetközi és hazai pályán, a ma már vezető pozíciót betöltő sikeres nők.
Dávidné Krokos Krisztina jelenleg Managing Partner pozícióban dolgozik az Artur Hunt Hungary budapesti kirendeltségén. Számára a francia oktatási rendszerre jellemző gyakorlatias megközelítés markánsan meghatározta a szakmai karriere dinamikáját és fejlődését.
„Már az ESSCA-n töltött tanulmányok alatt bepillantást nyertünk a szakmai irányokba és lehetőségekbe, támogatást és kapcsolatokat kaptunk, hogy gyakorlatra tehessünk szert.
– mondta Krisztina.

Nagy Márta

A nívós üzleti egyetemen töltött évek jelentős hatással voltak Nagy Márta életére is, aki korábban az Up Coop Projektigazgatója volt Párizsban. Amikor az ESSCA-ra gondolok, nemcsak az a tudás jut eszembe, amit tanáraimtól és csoporttársaimtól kaptam, hanem a fiatal diákéveim, azok a baráti és szakmai kapcsolatok, amik elindítottak álmaim megvalósításában. „-hangsúlyozta Márta.

Ezek szerint rengeteg pozitív visszajelzést kap az intézmény, amelyből építkezni lehet.
Dr. Deli-Gray Zsuzsa: Így van, és nem kizárólag a volt diákok részéről. Ugyanilyen pozitívak a visszajelzések a jelenlegi hallgatóink, sőt, a hozzánk jelentkező diákok részéről is. Utóbbiak a felvételi eljárás emberségességét és korrektségét, valamint a támogató légkört emelik ki. Nemrég járt nálunk például a továbbtanulás előtt álló Grasso Marco, Kamarás Iván kíséretében, aki kiemelte, hogy mennyire tetszik neki az ESSCA Budapesti Kampusza, az erős mentori rendszer, illetve a felvételi eljárás menete. Az ESSCA budapesti kampuszán tett látogatásukról készült videó ide kattintva megtekinthető.

Grasso Marco és Kamarás Iván

A világhírű, 111 éves, francia központtal rendelkező ESSCA School of Management az idén már Budapesten is várja a magyar diákokat.

További információ:
Pásztor Mónika
+36 20 227 60 55
monika.pasztor@essca.fr