Pályázati feltételek: „Enyém a legszebb kert”

Pályázati feltételek   A jelen Pályázati feltételek (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Central Médiacsoport Zrt. (1037 Budapest, Montevideo utca 9.) által kiadott Nők Lapja című magazin 2020/48. lapszámában megjelenő „Enyém a legszebb kert” elnevezésű pályázatra (a továbbiakban: Pályázat) az alábbi feltételekkel.   A Pályázat kiírója és lebonyolítója a Central Médiacsoport Zrt. (továbbiakban: Central Média).   […]

Pályázati feltételek

 

A jelen Pályázati feltételek (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Central Médiacsoport Zrt. (1037 Budapest, Montevideo utca 9.) által kiadott Nők Lapja című magazin 2020/48. lapszámában megjelenő „Enyém a legszebb kert” elnevezésű pályázatra (a továbbiakban: Pályázat) az alábbi feltételekkel.

 

A Pályázat kiírója és lebonyolítója a Central Médiacsoport Zrt. (továbbiakban: Central Média).

 

A Pályázatra jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

 

 1. A Pályázaton részt vevő személyek

A Pályázaton részt vehet minden természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Pályázatból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Pályázó).

A Pályázaton NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

* a szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;

* egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyeremény felajánlója stb.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Pályázat tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Pályázat időtartama alatt vagy a elbírálást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Central Médiacsoport Zrt. nem értesíti a Pályázót.

 

A Pályázó kijelenti, hogy a Pályázatra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

 1. A Pályázat leírása

Pályázatot hirdetünk meg a Nők Lapja magazin olvasói között.

A pályázó az alábbi módon vehet részt Nők Lapja 2020/48-as lapszámában megjelenő Enyém a legszebb kert pályázaton:

Kategóriák:

 1. A legszebb virágoskert – Varázslatos birodalom: növények, kerti tavak, utak, búvóhelyek
 2. A legszebb konyhakert – Ami az asztalra kerül: fűszerek, zöldségek, gyümölcsök

A fotókat és a fenti szempontok szerinti leírást, kertgondozási tippeket „Enyém a legszebb kert” jeligével 2021. január 29-éig a következő e-mail-címre várjuk: olvasok.noklapja@centralmediacsoport.hu

Jelen akcióban való részvételével a pályázaton részt vevő személyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a Central Médiacsoport Zrt. a megadott személyes adatait marketingakciókhoz, promóciókhoz felhasználja. A pályázaton csak belföldi természetes személyek vehetnek részt.

A pályázat két nyertese fejenként 50 000 Ft értékű Oázis Kertészeti utalványt kap.

A pályamunkák közül szakértő zsűri dönt a megadott szempontok alapján.

A győztes pályázók nevét a Nők Lapja 2021/06. heti lapszámában közöljük.

Pályázók tudomásul veszik, és kifejezetten hozzájárulnak, hogy a pályázatra beküldött anyagot részben, teljes egészében vagy szerkesztett formában a Pályázat kiírója felhasználhatja, kiadványaiban közölheti.

Pályázó a Pályázatra kizárólag saját szellemi termékkel pályázhat, pályázati anyagával szerzői jogot nem sérthet.

Más egyéb módon érkezett pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

 1. A Pályázat időtartama

 

A Pályázat 2020. november 25. és 2021. január 29. között zajlik.

A Pályázaton részt venni, arra jelentkezni a Pályázat első napjának 0.00 órájától, a Pályázat utolsó napján 24.00 óráig lehetséges. A Pályázat időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

A Pályázat időtartamát megelőzően, illetve az azt követően beérkező pályázati anyagok nem kerülnek elbírálásra.

 1. Jelentkezés a Pályázatra, részvételi feltételek

A Pályázók közül kizárólag azok pályázati anyagai kerülnek elbírálásra, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.

A Pályázat részvételi feltételei:

* a Pályázat feltételeinek mindenben megfelelő pályázati anyag beküldése,

* a kért adatok hiánytalan, valóságnak megfelelően történő megadása, oly módon, hogy az adatok a Pályázó személyazonosító okmányával bizonyíthatóak legyenek,

* az itt meghatározottak szerint a Pályázó személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulás megadása, valamint a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és időpontig ezen adatkezelési hozzájárulás folyamatos megléte,

* hozzájárulás, hogy a Central Médiacsoport Zrt. közvetlen üzletszerzési, illetve marketin céllal saját vagy üzleti partnerei ajánlataival a Pályázót megkereshesse a megadott elérhetőség(ek)en.

* egy Pályázó csak egy alkalommal jelentkezhet, és vehet részt a Pályázaton. Több jelentkezés esetén a Central Médiacsoport Zrt. a Pályázó első jelentkezését veszi figyelembe.

A Pályázatra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a Central Médiacsoport Zrt.-nek nem áll módjában elfogadni, és a Pályázó pályázati anyaga nem kerül elbírálásra.

A Pályázathoz történő csatlakozás a Pályázat teljes időtartama alatt lehetséges, és a jelentkezés időpontja nem befolyásolja a Pályázó nyerési esélyeit.

 

 1. Nyeremény

A Pályázat nyereménye:

Oázis Kertészeti utalvány nyertesenként bruttó 50 000 Ft értékben.

A zsűri két nyertes pályázatot fog kiválasztani.

Nyertes a pályázatok elbírálásának eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján nyereményre jogosult Pályázó.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)

Amennyiben a nyeremény átvételének időpontjában nem áll rendelkezésre a megjelölt nyeremény, akkor ahhoz értékben hasonló nyeremény kerül átadásra.

A nyeremény másra át nem ruházható, és pénzre át nem váltható.

A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során a Central Médiacsoport Zrt. és a Pályázó kötelesek együttműködni.

A Central Médiacsoport Zrt. vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót, és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja. A Central Médiacsoport Zrt. nem vállalja a nyeremény átvételével (pl. útiköltség), felhasználásával vagy egyébként, a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek megfizetését.

A Central Médiacsoport Zrt. az itt felsorolt nyereményeken túl további nyereményeket a Pályázaton nem oszt ki.

 1. A pályázatok elbírálása, a nyertes kiválasztása

 

A pályázatok elbírálása 2021. február 1-én történik.

A pályázatot zsűri bírálja el, és a döntés a pályázati feltételek betartásának ellenőrzésén túl alapvetően szükségszerűen szubjektív megítélésen alapul. A zsűri a döntését nem köteles indokolni.

 

A zsűri tagjai:

 

Vékási Andrea – főszerkesztő

Eszes Andrea – vezetőszerkesztő

Kovács Mónika – portfólióigazgató

 

A pályázatok elbírálása alkalmával pótnyertesek kiválasztására nem kerül sor. Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül vagy előre egyeztetett időpontban nem veszi át, a nyeremény a Central Média, illetve a nyeremény felajánlója tulajdonában marad.

 

Az elbírálásban nem vehet részt azon Pályázó pályázati anyaga, aki a jelen Szabályzatban meghatározott bármely adatkezelési hozzájárulást a zsűri döntése előtt visszavonja.

Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki a döntés után a neve és lakóhelye (város) nyilvánosságra hozatalára vonatkozó adatkezelési hozzájárulást visszavonja. Ezen visszavonás kizárólag írásban tehető meg.

 1. Nyertesek értesítése

 

A nyerteseket a Pályázatra történő jelentkezéskor megadott e-mail-címen, postai címen levélben vagy telefonszámon a döntést követő 10 munkanapon belül értesítjük.

 

A Central Médiacsoport Zrt. a nyertes(ek) nevét  a város megnevezésével a Nők Lapja magazin 2021. február 10-én megjelenő 06. lapszámában teszi közzé.

 

 

A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a pontos név, lakcím, e-mail-cím, telefonszám megadása.

 

 1. A nyeremények kézbesítése, átvétele

A Pályázók kötelesek együttműködni a Central Médiával a nyeremények átvétele, illetve igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Central Médiát semmilyen felelősség nem terheli.

A nyereménytárgyakat a Central Médiacsoport Zrt. kézbesíti a nyerteseknek. A nyeremények kézbesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a Pályázó értesítési adatainak hiánytalan és pontos megadása. A Central Médiacsoport Zrt. mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesítése érdekében, azonban a postázás általában hosszú átfutási idővel történik. Kérjük kedves nyerteseink türelmét!

A nyereményeket kizárólag Magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel VAGY székhellyel rendelkező Pályázóknak áll módunkban postázni. A Central Médiacsoport Zrt. a nyereményt egy alkalommal postázza.

A Central Médiacsoport Zrt. nem vállal felelősséget a nyeremény kézbesítése során felmerülő hibákért vagy hiányosságokért, a kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció kizárólag a kézbesítő vállalkozásnál tehető meg.

 

A nyereményt a nyertes Pályázó helyett közokiratba vagy magánokiratba foglalt meghatalmazással meghatalmazottja is átveheti oly módon, hogy a meghatalmazás tényéről a Central Médiát előzetesen értesíti, és a meghatalmazás eredeti példányát a Central Médiacsoport Zrt. részére átadja. Ebben az esetben a nyertes tudomásul veszi, hogy a meghatalmazott számára csak akkor kerül átadásra a nyeremény, ha az átvevő személy hozzájárul, hogy a Central Médiacsoport Zrt. a nyeremény(ek) átvételéről kép-, hang- illetve filmfelvételt készítsen, és az átvevő képmását, hangját ekként rögzítse, és a jelen szabályzatban foglaltak szerint nyilvánosságra hozza.

 

 1. Adatkezelés

 

A Pályázók személyes adatainak kezelésére a jelen Egyedi Adatkezelési Tájékoztató irányadó. Az itt nem szabályozott kérdéseket a Central Médiacsoport Zrt. Általános Adatkezelési tájékoztatója fejti ki részletesen (link: https://centralmediacsoport.hu/company/adatkezelesi-tajekoztato/).

 

 1. Az adatkezelő adatai

Adatkezelő, üzemeltető: Central Médiacsoport Zrt.

Cím: 1037 Budapest, Montevideo u. 9.

Levélcím: 1872 Budapest

E-mail: info@centralmediacsoport.hu

Web: www.centralmediacsoport.hu

Telefon: +36 1 437 1100

Fax: +36 1 437 3737

Adószám: 25087910-2-41

Cégjegyzékszám: 01 -10- 048280

Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

 

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@centralmediacsoport.hu

Cégjegyzésre jogosult törvényes képviselő: Varga Zoltán vezérigazgató

 

Adatbiztonság HTTPS protokoll titkosított adatátvitelhez.

A Central Médiacsoport Zrt. megbízásából a Central Digitális Média Kft. a Drávanet Zrt.-nél (1132 Budapest, Victor Hugo u. 18–22. és 1138 Budapest, Váci út 188.) telepített, 24 órás őrzéssel védett szerveren tárolja a személyes adatokat.

 

 1. Adatkezelési cél és jogalap

A Pályázaton történő részvétel során a Pályázó a regisztráció során megadott adatainak alábbi adatkezelési célból történő kezeléséhez járul hozzá, illetve az alábbiak szerinti jogalap keletkezik:

 

Kezelt adatok és az adatkezelés megnevezése Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja
A Pályázaton részt vevő Pályázó neve, kapcsolattartási adatai (név, felhasználónév, e-mail-cím) A Pályázat lebonyolítása, beleértve a sorsolást Az érintett hozzájárulása
A Pályázaton részt vevő Pályázó neve, kapcsolattartási adatai (név, felhasználónév, e-mail-cím) Átláthatóság biztosítása, többszörös regisztráció kiszűrése A Central Médiacsoport Zrt. és Pályázók jogos érdekén alapuló érdekmérlegelés, jogos érdek: a Pályázat tisztességessége, egyenlő esélyek biztosítása
A Pályázat során beküldött fényképek kizárólag a Pályázattal kapcsolatosan nyilvános közzététele a www.noklapja.hu honlapon, Nők Lapja 2021.06. számában és a Nők Lapja Kert 2021. évi számában, a Nők Lapja magazincsalád hivatalos Facebook-, Instagram-oldalain

.

A Pályázat lebonyolítása, átláthatóság biztosítása Az érintett hozzájárulása, amelyet a beküldő Pályázó szavatol
A Nyertes neve, a nyilvánosságra hozatalt is beleértve

A nyeremény(ek) átvételéről kép-, hang- illetve filmfelvételt készítése, a nyertes Játékos(ok) képmásának, hangjának rögzítse, és kizárólag a Játékkal kapcsolatosan a sorsolást követő 365 napig a www.noklapja.hu/weboldalon

A Nők Lapja magazin 2021. évi 06. lapszámában és a Nők Lapja Kert 2021 számában nyilvánosságra hozza;

 

Átláthatóság biztosítása A Central Médiacsoport Zrt. jogos érdekén alapuló érdekmérlegelés, jogos érdek: bizalomépítés, a Pályázat tisztaságának demonstrálása.
A Nyertes adatainak kezelése (név, lakcím vagy tartózkodási hely, adószám vagy adóazonosító jel) A nyerteshez kapcsolódó adminisztráció, a nyeremény átadása, nyereményhez kapcsolódó adófizetési kötelezettség teljesítése Jogi kötelezettség teljesítése, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
Teljes név és e-mail-cím a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§-a, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-14/C.§-ai Közvetlen üzletszerzési célú megkeresés Az érintett hozzájárulása

 

 1. Az adatok megőrzési ideje

A Pályázat során kapott adatokat kizárólag a cél megvalósulásáig és a jogszabályban meghatározott ideig kezeli az adatkezelő. Az alábbi táblázat mutatja az adatkezelés időtartamát:

 

Kezelt adat Időtartam
A Pályázaton részt vevő Pályázó neve, kapcsolattartási adatai (név, e-mail-cím) A Pályázat időtartama és azt követő 6 hónap
A Pályázaton a Pályázó által beküldött fotók – Pályázat időtartama alatt, és a nyertes Pályázó által beküldött fényképet 6 hónapig a www.noklapja.hu honlapon

– a sorsolást követő 30 napig a wwwnoklapja.hu honlapon

– a Nők Lapja című magazin 2021. évi 06. lapszámában. Nők Lapja Kert 2021. évi számában

A Nyertes nevének nyilvánosságra hozatala a sorsolást követő 365 napig a www.noklapja.hu honlapon a Nők Lapja című magazin 2021. évi 06. lapszámában. Nők Lapja magazincsalád Facebook- és Instagram-oldalán. Nők Lapja Kert 2021. évi számában

 

A sorsolást követő 365 nap
A nyeremény átvételéről készült kép- és hangfelvétel nyilvánosságra hozatala

–      a www.noklapja.hu. honlapon

–      a Nők Lapja-család Facebook-és Instagram-oldalán

–      a Nők Lapja Kert című magazin 2021 évi lapszámában

–       ….

Az átadást követő 365 nap
A Nyertes adatainak kezelése (név, lakcím vagy tartózkodási hely, szükség esetén adószám/adóazonosító jel) 8 év
A Pályázók neve és e-mail-címe (hírlevélszolgáltatás, eDM) A hozzájárulás visszavonásáig, illetve a hozzájárulás megerősítése hiányában legfeljebb 3 évig
A Pályázók neve és e-mail-címe (más promóciós Pályázatok reklámozása) Tiltakozásig, illetve a hozzájárulás megerősítése hiányában legfeljebb 3 évig

 

 

A Central Médiacsoport Zrt. adatkezelési gyakorlatáról, a Pályázókat megillető adatkezelési igényekről (Igényérvényesítési cím: olvasok.noklapja@centralmediacsoport.hu, Central Médiacsoport Zrt. Nők Lapja 1037 Budapest, Montevideo utca 9.) és egyéb, a jelen Szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről az Általános Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik.

 

 1. Adattovábbítások és a továbbítás címzettjei

 

 1. A nyereménnyel kapcsolatos adminisztráció során a Pályázók személyes adatai és nyeremények adatai a NAV részére kerülnek továbbításra jogi kötelezettség teljesítése során.
 2. Jogi vita, hatósági eljárás vagy csalárd magatartás esetén az érintett Pályázó adatai az adatkezelővel együttműködő jogi képviselőkhöz, illetve tanácsadókhoz kerülnek továbbításra.
 3. A Szervező a Nyertes nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatait a Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág u. 2–6.) vagy a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. (2351 Alsónémedi, Északi Iparterület, GLS Európa u. 2.) részére átadja.

 

 1. Az érintett jogai és jogorvoslat

Részletes tájékoztatást a Central Médiacsoport Zrt. Általános Adatkezelési Tájékoztató X. pontja fejti ki részletesen (link: https://centralmediacsoport.hu/company/adatkezelesi-tajekoztato/

 

 

 1. Felelősség

 

A pályázatok hiányosságáért (név-, címelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési vagy szállítási késedelemért a Central Médiacsoport Zrt. nem vállal felelősséget. A Pályázók az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Pályázatra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Central Médiának általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Pályázókat terheli.

 

A Central Médiacsoport Zrt. a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.

A Central Médiacsoport Zrt. kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Pályázatokban való részvétel során, a Pályázat esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Pályázat során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Pályázó a Pályázaton történő részvétellel kifejezetten lemond a Pályázat lebonyolításával, az elbírálással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Central Médiával vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A Pályázat során beküldött tartalmakkal kapcsolatosan kizárólag az adott Pályázó tartozik felelősséggel. A Central Médiacsoport Zrt. kizár minden felelősséget a Pályázó által a beküldött, illetve közzétett, vagy a Pályázathoz kapcsolódóan így nyilvánosságra hozott tartalommal vagy másként okozott, vagy egyébként a Pályázó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában.

Amennyiben a Pályázó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Central Médiával szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Pályázó köteles minden a Central Médiacsoport Zrt. által megkövetelt intézkedést megtenni, és a Central Médiának megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Central Médiát a Pályázó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

 1. Egyéb

 

A Central Médiacsoport Zrt. fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására. A Szabályzat a Pályázat időtartama alatt, és az elbírálást követő 30 napig elérhető www.noklapja.nlcafe.hu/nyereményjatek-szabalyzat weboldalon.

Amennyiben a Pályázattal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Pályázatra történő jelentkezéskor megadott e-mail-címről az olvasok.noklapja@centralmedia.hu e-mail-címre! Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Pályázat elnevezését.

 

Kelt: Budapest, 2020. november 25.